Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvid din didaktiske værktøjskasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvid din didaktiske værktøjskasse."— Præsentationens transcript:

1 Udvid din didaktiske værktøjskasse.
Kalundborg Gymnasium, onsdag den Udvid din didaktiske værktøjskasse. Velkommen til hård start efter sommerferien. Særlig situation for mig. Særdeles ydmyg og taknemmelig. Har gjort mig særlig umage. Nemmere på en skole i Vestjylland. Må springe joks om mine børns skole over. Er arbejdet ud af manuskriptet. Jeg er her jo ikke fordi jeg er forælder her. Job + CL – kursus. CL har længe stået højt på den pædagogiske dagsorden. Kursus i autentisk miljø. Kagan er om nogen manden der står bag CL, ikke bare i USA, men i hele verden. Modelschool: Børn helt ned til 4 års alderen , Det var yderst interessant at opleve elever fra fireårsalderen til high school-niveau og deres lærere håndtere de mange strukturer lige så naturligt som at sætte sig på en stol. Der blev quizzet, gået rundt, coachet i alle aldre i alle fag fra fysik- og litteratur- til biblioteksundervisning. Alle var engagerede Kursuskonceptet. Amerikansk tankegang = udenadslære, fagter, skriv efter læreren. Undervisningsformen var meget langt fra danske efteruddannelseskurser af lærere, hvor vi konstant inviterer til refleksion og dialog. Tiden er moden til CL ”The danish way”: At der er gevinst på den sociale konto, er indiskutabelt: Aktiv lytning, tålmodig venten, respekt for andres synspunkter, evne til at udtrykke en mening, coaching og at nå til enighed er blot nogle af de kompetencer, eleverne opnår. At de bliver bedre til at omgås hinanden, medfører mere tryghed i klassen og dermed øget selvværd hos den enkelte. Herudover bliver eleverne gode til at performe, og med god energi bliver der genereret flere ideer, og ikke mindst holder eleverne fokus. Der er mindre uvedkommende snak. Altså rigtig mange åbenlyse fordele, der vel kan gå under betegnelsen »bløde værdier«. Spørgsmålet er, om der er faglig gevinst at spore. Flere spørgsmål trænger sig i den forbindelse på: Medfører øget aktivitet hos den enkelte altid øget læring? Er det nødvendigvis en fordel, at alle elever får lige meget taletid, og lærernes taletid dermed er kraftigt reduceret? Er de fastlåste heterogene firemandsteam altid at foretrække? Og kan man umiddelbart overføre et amerikansk koncept til dansk skolekultur? Som jeg så CL praktiseret i USA, var der på intet tidspunkt dialog med underviseren. Det var enten traditionel klasseundervisning, hvor læreren praktiserede enetale, eller også var der »gang i den-aktiviteter« på gulvet. Der var i høj grad dialog eleverne/kursisterne imellem, men de blev aldrig fulgt op af plenumdrøftelser. Tage alle de åbenlyst positive elementer fra CL, tilpasse dem danske skoleforhold og gøre os overvejelser over, hvordan det øgede aktivitetsniveau kan omsættes til øget læring. Altså ikke et Kagan kursus, men stærkt inspireret og transformeret til dansk skoletradition.

2 Vision for dagen: Kort baggrund om CL CL >< gruppearbejde SPIL principper Strukturer til værktøjskassen I skal høre godt efter for I bliver efter ca. 50 min testet.

3 Rejs dig hvis: Rejs dig hvis…..: Du har hørt om Cooperative Learning
Du kender forskel på CL og gruppearbejde Du bruger CL i din undervisning Du tænker ”bare et modefænomen” eller ”Gammel vin på nye flasker” Du glæder dig til den næste ferie

4 Læring gennem interagering
CL bør anskues som en overordnet betegnelse for undervisning, hvor de lærende samarbejder efter bestemte principper med henblik på læring og øget trivsel i klassen. Udviklingen af specifikke metoder eller procedure for undervisningen i CL startede i midten af 1960erne med brødrene Johnsons. I de tidlige 80’ere udviklede Kagan Cooperative Learning Structures I CL tager man udgangspunkt i, at det er er deltagernes aktive samarbejde der er kernen i læringen.

5 Stillesignal Stiile signal, high 5 pelase, bambadabambam bam bam, signal please. Vigtigt: visuelt tegn og verbalisering og at man Vil det. Læreren skal gå 100% ind for det og træne det hele tiden. For eleverne betyder det: sig sætningen færdig, hver stille, lav tegnet så stilheden kan brede sig.

6 Bytte kort + Par på tid Hvordan er taletiden fordelt?
Tydelig Modellering:1. Skriv jeres nummer på en seddel. 2. hilse og smile på hinanden mens I bytter kort. 3.Musikken stopper og man finder sammen med en der har et lige eller ulige tal ligesom en selv. 4. Starter: den der har været tidligst oppe. 40 sek. Tænke, 40 sek. Tale. 5. når man er færdig siger man noget pænt. 6. Musik og trade cards. Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet? Finder der læring sted i alle hoveder?

7 Bytte kort + Par på tid Hvordan er taletiden fordelt?
Gå og hilse 2. ens numre sammen 3. starter: længst hår 4. tak og sig noget pænt 5. musik og stop Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet? Finder der læring sted i alle hoveder?

8 Bytte kort + Ordet rundt
Gå hilse fire forskellige numre går sammen. 30 sek. Til hver person starter: den der bor tættest på gymnasiet Husk: dele bordnumre ud Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet? Finder der læring sted i alle hoveder?

9 Bordet rundt I det virkelige liv vil I nu blive bedt om at flytte til de nye teams I lige stod i. Det gør vi ikke for at spare tid. Jeg vil bede jer dele med hinanden hvilke holdninger I hørte om (skift dias) Bordet rundt: En simpel struktur. Dejlig opsamlingstruktur. Skriftlig refleksion, contin. Round robin 3min. Uret bestemmer hvilke borde og hvilke pesoner der skal fremlægge.

10 Bordet rundt Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet?
Skriv et udsagn/sætning ud fra spørgsmålene. Sig det højt og send videre. I får 1,5 minutter. Nr. 1 starter! Uret bestemmer hvilke borde og hvem der fremlægger Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet? Finder der læring sted i alle hoveder?

11 Bordet rundt Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet?
Samme øvelse ud fra disse billeder. Nr. 2 starter. Uret bestemmer hvilket bord + hvem der fremlægger. Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet? Finder der læring sted i alle hoveder?

12 Bordet rundt Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet?
Kortere tid (1 min) Blot opsummering af tidligere snak Nr. 3 starter. Husk: dele bordnumre ud Hvordan er taletiden fordelt? Hvordan er engagementet? Finder der læring sted i alle hoveder?

13 Den ”traditionelle” klasseundervisning
’RTS’ Klasseværelse A Den ”traditionelle” klasseundervisning Karakteriseret ved: at læreren er i centrum - har ordet meget af tiden (op til 80%) undervisningen domineres af klassesamtalen læreren er elevernes eneste sparringspartner eleverne rækker hånden op og får ordet én ad gangen I CL skelnes der meget imellem 3 klasserum, hvoraf ”Den traditionelle” klasseundervisning beskrives sådan her. Det er selvfølgelig meget forenklet og unuanceret. Men det sætter alligevel tingene lidt i perspektiv. der arbejdes individuelt, hvor læreren går omkring og hjælper det er lettere som elev at være passiv end aktiv eleverne er negativt afhængige af hinanden

14 Traditionelt gruppearbejde
Klasseværelse B Traditionelt gruppearbejde Karakteriseret ved: elevcentreret arbejdsform der foregår flere dialoger på én gang – én i hver gruppe der foregår meget forskelligartet aktivitet en elev kan være passiv uden at det får direkte konsekvenser en usikker elev kan vælge ikke at deltage - undgår at dumme sig social og faglig status kan give magtkampe og ulighed det er meget svært for læreren at overskue læringen

15 Klasseværelse C Cooperativ Learning Karakteriseret ved:
interaktionen mellem eleverne er struktureret alle er aktive samtidig alle elever formulerer sig aktivt om stoffet 25 – 50 % af tiden de sociale mekanismer sættes ud af kraft – alle har en given rolle det er lettere at være med end at melde sig ud eleverne er positivt afhængige af hinanden!

16 Klasseværrelse A, B og C A B C
Skal ikke opfattes religiøst. Vi underviser alle på alle 3 måder uden at der er noget galt i det. Men den strukturerede gruppe med taletid til alle er et rigtig godt værktøj til værktøjskassen

17 Teambuilding I sidder nu i nye teams. I har ikke selv valgt jeres makkere. De følgende øvelser er CL – teambuilding.

18 3 - trins interview om din sommerferie:
A interviewer B (1 minut) B interviewer A (1 minut) Ordet rundt (40 sec. Til hver) Intro til teambuilding

19 Hvad er Teambuilding: Teambuilding er ikke bare at sætte 4 elever sammen, og bede til at det går….. Man skal aktivt arbejde på at gøre teams til samarbejdende, trygge og ”omsorgsfulde” teams. Mindst to gange om ugen.

20 Strukturer Management Stille signal Gruppe organisering
Tydelige instrukser og forventninger Teambuilding Skabe tryghed i relationerne til dem, man skal lære sammen med. Sjove – ikke akademiske – og for alle. Strukturer Classbuilding Gør for klassen hvad teambuildere gør for teamet. Alle op – møde andre – i interaktion med andre.

21 Strukturer vi har prøvet:
Rejs dig hvis Bytte kort + Par på tid Bytte kort + Ordet rundt Bordet rundt 3- trins interview Quiz og byt (prøves senere) Fang en makker (prøves senere)

22 Spil-principperne Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed
Hvor stor en andel af eleverne er aktivt involveret i interaktionen? (25 – 50 %) Positiv indbyrdes afhængighed Har man som elev brug for andre, og har andre brug for én til at løse opgaven? Individuel ansvarlighed Kræves der individuel faglig ”optræden” for andre? Lige deltagelse - Strukturenes regelsæt sørger for at alle er nødt toæ at bidrage. notatark

23 Strukturer Svag Teams Management Heterogene teams: Stille signal
Gruppe organisering Tydelige instrukser og forventninger Svag Svag Middel Middel Stærk Uformelle teams Homogene teams Principper Teambuilding S: samtidig interaktion P: positiv indbyrdes afhængighed I: individuel ansvarlighed L: lige deltagelse Skabe tryghed i relationerne til dem, man skal lære sammen med. Sjove – ikke akademiske – og for alle. Strukturer Sociale færdigheder Classbuilding Gør for klassen hvad teambuildere gør for teamet. Alle op – møde andre – i interaktion med andre.

24 Quiz og byt om CL Husk at vise ’de 7 nøgler’

25 StandUp-HandUp-PairUp + RallyRobin.
Vil du tage noget med herfra i dag?

26 Refleksion 3 min. tænketid
Musik: Tågen letter

27 Bordet rundt

28 Spørgsmål og opsamling

29 Elever og CL: ’nu tør jeg sige noget’
’Det er godt at vi alle er aktive.’ ’Godt, at vi har blandet musik ind i’ ’Det er godt at vi alle er aktive.’ ’Godt, at vi har blandet musik ind i’ ’Det er godt at vi alle er aktive.’ ’Godt, at vi har blandet musik ind i’ Elever og CL: ’nu tør jeg sige noget’ ’Det er godt, at vi alle er aktive’ ’Godt, at vi har blandet musik ind i ’ ’Det er rigtig sjovt. Man lærer på en anden måde, end når man bare læser og skriver.’

30 Tak for i dag


Download ppt "Udvid din didaktiske værktøjskasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google