Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SÅR- KOMMUNIKATIONSREDSKAB I REGION HOVEDSTADEN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SÅR- KOMMUNIKATIONSREDSKAB I REGION HOVEDSTADEN"— Præsentationens transcript:

1 SÅR- KOMMUNIKATIONSREDSKAB I REGION HOVEDSTADEN
Tryksårskonferencen

2 Lidt Historie 2003 - Undersøgelse der kortlagde sår i 17 kommuner
Arbejdsgruppe til udarbejdelse af sårjournal Pilotafprøvning af sårjournal Styregruppe for Sårdokumentation i Region H Sår-kommunikationsredskab - pilotafprøvning

3 Sårjournal??? Konklusion på pilotafprøvning af sårjournal
Elektronisk sårjournal mellem primær og sekundær sektor har lange udsigter. Stort behov for en bedre kommunikation mellem primær og sekundær sektor.

4 Styregruppen for Sårdokumentation i Region Hovedstaden
Primær sektor : Ulla Møller, Lyngby/Tårbæk ; Helle Simonsen, Frederiksberg Kommune; Signe Høfsten, Halsnæs Kommune Sekundær sektor : Annette Norden, Herlev Hospital; Susan Bermark, Bispebjerg Hospital; Lene Hannecke, Frederikssund Hospital; Marianne Mols, Herlev Hospital Enhed for udvikling og plan i Region H: Anne Lichtenberg

5 Organisation Formand Næstformand Sekretær Medlemmer
Repræsentant fra Region Hovedstaden Styregruppen refererer til det Sundhedsfaglige Råd for Dermato- venerologi og allergologi

6 Kommisorium for Sårdokumentationsgruppen i Region Hovedstaden
Formål: At udvikle dokumentationredskaber Dokumentere behandlingen af mennesker med sår i både primær og sekundær sektor Skabe kontinuitet og optimere patientforløbet

7 Sår vi behandler!

8 Formål med et fælles Sår-kommunikationsredskab.
At optimere kontinuiteten i patientforløbet for mennesker med sår At bedre kommunikation mellem primær- og sekundær sektor i patientforløb med mennesker med sår. At bedre patientforløb og forhåbentlig optimere sårbehandlingen.

9 Sårkommunikationsredskab
Et dokument, hvor information om sårbehandling af patient/borger gives til plejepersonalet, der skal følge op på behandlingen. Er kun et kommunikationsredskab mellem primær og sekundærsektoren og gælder ikke som dokumentation for den givne behandling.

10 Pilotafprøvning af Sår-kommunikationsredskab
Kan skemaet bruges? 1. februar 2008 – 1. april 2008 3 kommuner – 3 hospitalsafdelinger Tovholdere Evalueringsskema

11 Resultater af pilotafprøvning
30 patienter var planlagt inkluderet 12 patienter deltog i afprøvningen Der blev udfyldt 22 evalueringsskemaer 7 Sår-kommunikationsredskaber var både hos primær og sekundær; så evalueringsdelen også blev afprøvet. Generelt stor tilfredshed med Sår-kommunikations-redskabet og gode tilbagemeldinger om korrektioner.

12

13

14 Implementering af Sår-kommunikationsredskab
Der er udarbejdet: Klinisk vejledning for Sår-kommunikationsredskab i Region Hovedstaden. Instruks i brugen af Sår-kommunikationsredskab i Region Hovedstaden.

15 Strategi for implementeringen
Formidling til alle Region Hovedstadens hospitaler og til alle kommunerne. Bruge det etablerede netværk af sårsygeplejersker fra pilotafprøvning af sårjournal. Der opfordres til at lægge skemaet ind i det lokale it-system, så det bliver let tilgængelig for brugerne. Lave events for at reklamere for Sår-kommunikationsredskabet.

16 TAK Sårsygeplejersker fra primær og sekundær sektor
Ulla Møller og Marianne Mols


Download ppt "SÅR- KOMMUNIKATIONSREDSKAB I REGION HOVEDSTADEN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google