Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Adresse webservices AWS - skal stille de offentlige adressereferencer til rådighed på en moderne måde Morten Lind, KMS: Erhvervs- og Byggestyrelsen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Adresse webservices AWS - skal stille de offentlige adressereferencer til rådighed på en moderne måde Morten Lind, KMS: Erhvervs- og Byggestyrelsen,"— Præsentationens transcript:

1 Adresse webservices AWS - skal stille de offentlige adressereferencer til rådighed på en moderne måde Morten Lind, KMS: molin@kms.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen

2 2. maj 20072Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Disposition Baggrund – Adresserne, infrastrukturen, lovgivningen, udviklingen Processen – Prototype, OIO-høring, status, perspektiv Det nye i AWS – Adressevask, fonetik, stabil ID, vejnavneobjekt Funktionerne i AWS – Indblik i metoder, parametre og output

3 Baggrund

4 2. maj 20074Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Adresser er alvor! Dagbladet BT 11. maj 2004

5 2. maj 20075Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Hvad vi helst vil undgå:

6 2. maj 20076Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Før: adresser som attributdata CPR CVR BBR ESR TELE SUND a a a a a a a Manglende integritet

7 2. maj 20077Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Nu: adresser er selvstændig klasse ADR (x/y) CPR CVR BBR ESR TELE SUND

8 2. maj 20078Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Kredit-, bank-, forsikrings- virksomhed Nyt syn på adressesystemet 2000 Forsynings- virksomhed og drift Kunde- management og (Geo)marketing Mobile tjenester og stedbestemte services Bygning og Fast ejendom Bygning og Fast ejendom Virksomhed og Juridiske enheder Virksomhed og Juridiske enheder Person (Familie, Sundhed, Social, Skat …) Person (Familie, Sundhed, Social, Skat …) Offentlige referencedata Adressesystem Forskning og Udvikling

9 2. maj 20079Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Aftale om bedre adgang til data 2002 Forberedt af ”Den digitale Taskforce” 2001 – På baggrund af fastlåst situation ~ unyttige offentlige data Aftale mellem stat og kommuner 2002 – Nulpris for visse registerdata bl.a. adresser m. koordinater Har medført stærkt stigende anvendelse – Fri og lige adgang for offentlige og private Enestående af sin art i Europa (verden?)

10 2. maj 200710Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen OIOXML-standardisering 2004 Standardisering af adressens kernekomponenter og ”OIO Adresseguide” i ISB

11 2. maj 200711Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Infrastruktur og referencedata 2005 Referencedata: Én, definitiv udgave: Fordi det giver sikkerhed! (Monopol ~ særlige forpligtelser) CPRMatr Adr

12 2. maj 200712Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen 2001-05: adressesystemet styrket Lovgivning er forenklet og styrket (2001) – Adresser fastsættes (kun) af kommunerne (BBR-lov + bek.) Registrering af adressedata styrket (2002) – Kommunerne har pligt til at ajourføre i BBR og CPR Barrierer for brug er reduceret (2003) – FM og kommuner har aftalt 0-datapris (”frikøb”) IT-standardisering gennemført (2004) – XML kernekomponenter, adresseguide med adressetyper Distribution af adressedata via OIS (2005) – Standard adresse datasæt inkl. x/y (OSAK) + Nyt BBR

13 2. maj 200713Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Nyt BBR: Basisregister for adresser 2007 Enheds- adresse Indgang / opgang Rum Enhed Etage Brugs- enhed Bygning Adgangs- adresse Grund

14 Processen

15 2. maj 200715Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Idé: Adresse web-services Borger ESDH Virk EPJ 112 IT.. ADR(x/y)

16 2. maj 200716Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Business Case, jan-april 2005 Idé: Stille de officielle adresse- data til rådighed v.hj.a web-services Rapport bestilt af KMS og EBST Bakket op af ITST Rapportens konklusion: ”Undersøgelsen konkluderer, at værdien af centrale adresseservices langt overstiger omkostningerne til udvikling,implementering og drift.” ”Netto gevinst 24 mio. kr. over 3 år ved fuld ibrugtagen”

17 2. maj 200717Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Business Case: Illustration af gevinst Serviceorienteret arkitektur plus Brug af fælles referencedata Serviceorienteret arkitektur plus Brug af fælles referencedata Etablering og drift IT udvikling forenkles Implementering lettere Reducere hard-/software udg. Datavedligehold reduceres Etablering og drift IT udvikling forenkles Implementering lettere Reducere hard-/software udg. Datavedligehold reduceres Indhold og funktionalitet Maksimal troværdighed Stor sikkerhed for integritet Aktualitet som state of the art Nøjagtighed bedst mulig Indhold og funktionalitet Maksimal troværdighed Stor sikkerhed for integritet Aktualitet som state of the art Nøjagtighed bedst mulig

18 2. maj 200718Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS (begrænset) prototype nov. 2005 http://aws.oio.dk www.adresse-info.dk

19 2. maj 200719Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS prototype (Computerworld)

20 2. maj 200720Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Systembeskrivelse maj 2006 Evaluering af prototype: Interviews og drøftelser med ”pilotbrugere” KMS og EBST udarbejder systembeskrivelse ITST afholder OIO-Høring maj-juni 2006 – 15 høringssvar, heraf 9 med bemærkninger Høringsnotat juli 2006 Rettelser af systembeskrivelse januar 2007

21 2. maj 200721Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Offentlig infrastruktur AWS – en del af it-infrastrukturen I n t e r n e t IT-1 IT-2 IT-3 IT-4 Bruger KF Mini Maks Plan Area CPR CVR Ting AWS

22 2. maj 200722Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS status maj 2007 It-udvikling i ”nationalt udbud” pr. 29. april – EBST forestår de ”ikke-geografiske” metoder – KMS udvikler de ”geografiske metoder” Forventes sat i drift i løbet af 2007 – Stilles til rådighed for alle på vilkår u. brugerbetaling – I første omgang begrænset ”servicelevel” – Kortforsyningens udviklere har dog sædvanelig service – Supplerer kortforsyningens øvrige geonøgleservices Perspektiv: Fælleskomponent i it-infrastruktur – F.eks. i Borger.dk, Virk.dk og mange andre løsninger

23 2. maj 200723Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS som fælleskomponent i Borger.dk

24 2. maj 200724Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Plus naturligvis … INSPIRE …

25 Det nye i AWS

26 2. maj 200726Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Nyt: (Vej)fonetiske metoder Staveforskelle: Åstykket ~ Aastykket Bestemt/ubestemt: Skovvej ~ Skovvejen Ejefalds-s: Sindalshvilevej ~ Sindalhvilevej Sammenskrivning: Møllevej ~ Mølle Vej Forkortelser Gl. ~ Gammel; Dr. ~ Dronning Personnavne: H.C. ~ Hans Christian; IX’s ~ IXs Varianter: Søndre ~ Sønder; Klostret ~ Klosteret Afledninger: Dyssevang ~ Dyssevænget Stavefejl: Lærkevej ~ Lærkvej

27 2. maj 200727Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Nyt: Parse-metoder (adressevask) Bregnerødvej 196B, 2. th, Høvelte, 3460 Birkerød Bregneødvje 196 B 2.TH. 3460 Birker. Bregnerødvej 96B 2 2 th 3460 Birkerød Street Name Street BuildingID Floor ID Suite ID PostCode ID District Name

28 2. maj 200728Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Nyt: Stabil identifikation af adressen Stabil adresse-ID efterspurgt i mange år Implementeres som en del af Nyt BBR Indført i OSAK forud for kommunalreform Følger anbefalinger fra OIO: XRI, UUID Del af OIOXML-standard “AddressPoint” Komm.VejkodeHusnr.Adgangsadresse ID (UUID) Før: 0435471114A38e0d519-c1c5-4355-a13c-cfdb48fc04d1 Efter: 04905560238e0d519-c1c5-4355-a13c-cfdb48fc04d1

29 2. maj 200729Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Eksempel: Stabil adresse ID Før: Hovedvejen 14A 38e0d519-c1c5-4355-a13c-cfdb48fc04d1 Efter: Søvej 2 38e0d519-c1c5-4355-a13c-cfdb48fc04d1

30 2. maj 200730Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Nyt: Navngiven vej (objekttype) Allerød komune Rudersdal kommune 3450 Allerød 3460 Birkerød Bregnerødvej Vejkode (0201) 0925 Vejkode (0230) 0069 5 6B 3 4 1 2 6A 35 33 154 160A 160B 161 148 156 160 28 163 159 Navngiven vej: 60e1d51a-c1c5-11d5-b13c-cfdb4afc04d1

31 2. maj 200731Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Logisk datamodel Naboer Navn- given vej Bynavn

32 Funktionerne i AWS

33 2. maj 200733Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS funktionalitet: metoder [1] ParseAddress Tolker en adresselinie og opdeler den i enkeltkomponenter: vejnavn, husnr., etage osv. GetAddress Giver en adresseoplysning ved et simpelt opslag f.eks. Kommunekode+vejkode := vejnavn TransformAddress Omformer en adresseoplysning baseret på kommune- vejkode til en fuldstændig, postadresse ValidateAddress Validerer en adresseoplysning, dvs. undersøger om adressen findes blandt de officielle adresser FindAddress Finder en adresseoplysning ud fra forskellige søgekriterier, f.eks. del af vejnavn (fonetisk), postnr. Kommune o.l.

34 2. maj 200734Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS funktionalitet: metoder [2] ConvertAddress Konverterer en adresse før kommunalreformen til samme adresse efter reformen (kommunekode, vejkode, husnr MapLayerAddress Returnerer et ”adressekort” dvs. et husnummertema som kan lægges oven på WMS-kort fra andre kilder (WMS GetMap) GeographicSearchAddress Returnerer den eller de adresser som ligger på et bestemt sted (svarer til WMS GetFeatureInfo) GeoCodeAddress Returnerer koordinaterne til en adresse i et givent koordinatsystem

35 2. maj 200735Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS metoder oversigt (1)

36 2. maj 200736Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen AWS metoder oversigt (1)

37 2. maj 200737Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og IT- og Telestyrelsen Mere info Generel info: www.adresse-info.dkwww.adresse-info.dk > teknik > webservices eller: http://www.adresse-info.dk/Forside/Teknik/Webservices/tabid/186/Default.aspxhttp://www.adresse-info.dk/Forside/Teknik/Webservices/tabid/186/Default.aspx KMS: Morten Lind (molin@kms.dk) Nikolaj Kamstrup (nkk@kms.dk)molin@kms.dknkk@kms.dk EBST: Kristian K. Hansen (kkh@ebst.dk) Lars Green Lauridsen (lgl@ebst.dk)kkh@ebst.dklgl@ebst.dk


Download ppt "Adresse webservices AWS - skal stille de offentlige adressereferencer til rådighed på en moderne måde Morten Lind, KMS: Erhvervs- og Byggestyrelsen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google