Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Carl Burchardi Bjørneklo konsulent for Stubbekøbing Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Carl Burchardi Bjørneklo konsulent for Stubbekøbing Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Carl Burchardi Bjørneklo konsulent for Stubbekøbing Kommune
Hvordan går kampen mod kæmpe bjørneklo ? Er den nye bekendtgørelse et brugbart værktøj ? Carl Burchardi Bjørneklo konsulent for Stubbekøbing Kommune Bjørneklo Consult Stubbekøbing 1

2 30/8 2005 Grønsund, areal 1100 x 20 meter
Bjørneklo Consult Stubbekøbing 2

3

4 Hvordan tackler vi bjørnekloen ?
Mange erkender åbent, at de står overfor en opgave, som de ikke klart kan overskue, hvordan de skal håndtere. Store private bestande, hvor kommunen i sidste ende risikerer at skulle betale for bekæmpelsen. Bjørneklo Consult Stubbekøbing 4

5 Målsætning for bjørneklo bekæmpelsen
Fødevareministeriet: - Udryddelse fra dansk jord indenfor 5 -7 år Bjørneklo Consult Stubbekøbing 5

6 Hvor er strategien ? Som kan begrunde en forventning
om at udrydde bjørnekloen i løbet af 5 - 7 år ? Bjørneklo Consult Stubbekøbing 6

7 Glyphosat Det mest ressource-effektive bekæmpelses-middel
Velegnet til markrobotter Bjørneklo Consult Stubbekøbing 7

8 Der mangler en koordineret styring af aktiviteterne
Skov- og Naturstyrelsen Dansk Landbrugsrådgivning Kommunernes Landsforening Dansk Erhvervsgartnerforening i samarbejde med Dansk Jordbrugs Forskning KVL Landbohøjskolen bør påtage sig opgaven Bjørneklo Consult Stubbekøbing 8

9 - Og skabe et forum for bjørneklo bekæmpelse:
Udveksling af erfaringer, forskningsresultater og nye tiltag Offentliggørelse på Internettet af gennemprøvede anbefalinger Åbent for alle interesserede Bjørneklo Consult Stubbekøbing 9

10 Kortlægning af bestandenes størrelse og udbredelse
Offentliggørelse på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside med løbende ajourføring Dansk Landbrugsrådgivning råder over små terrængående køretøjer med GPS-udstyr – kan de klare opgaven ? Bjørneklo Consult Stubbekøbing 10

11 Bedre anbefalinger og brugsanvisninger
Anbefalinger og brugsanvisninger vedr. brug af herbicider godkendt til bjørneklo bekæmpelse er alt for mangelfulde Bjørneklo Consult Stubbekøbing 11

12 ”Bjørneklo certifikat”
Sprøjtecertifikat-indehavere mangler kompetence i bjørneklo bekæmpelse Uddannelsen suppleres med et bjørneklo certifikat, hvor alle bekæmpelses-metoder indlæres Bjørneklo Consult Stubbekøbing 12

13 Tilsyn med bjørneklo bekæmpelse
Den tilsynsførende bør som minimum have såvel sprøjte som ”bjørneklo certifikat” Kontrollere ulovlig tilsætning af hormon-midler til Glyphosat-sprøjtevæsken Bjørneklo Consult Stubbekøbing 13

14 Værnemiddelregler for brug af åndedrætsværn
Uhensigtsmæssige regler for brug af åndedrætsværn bør revideres Indsættelse af robotsprøjter kan løse dette problem Bjørneklo Consult Stubbekøbing 14

15 Større effektivitet Rygsprøjte-processen skal effektiviseres
Udvikling af computerstyrede robotsprøjter Lavere bekæmpelses-omkostninger Bjørneklo Consult Stubbekøbing 15

16 Almindelige marksprøjter er generelt uegnede til bjørneklo bekæmpelse
Bjørneklo Consult Stubbekøbing 16

17 Omkostningerne i dag pr
Omkostningerne i dag pr. bekæmpet ha er helt klart et tema, hvis vi taler om brugerbetaling. - ca kr. pr. ha for en 3-årig bekæmpelse Bjørneklo Consult Stubbekøbing 17

18 Er den nye bekendtgørelse et brugbart værktøj ?
- Tung at administrere og stadig mangelfuld Bjørneklo Consult Stubbekøbing 18

19 Stubbekøbing modellen
- Et løsningsforslag med succes! Bjørneklo Consult Stubbekøbing 19

20 Kommunen nedsatte et ”bjørneklo udvalg” med borgerdeltagelse
BEK 889 er for ressourcekrævende Få gang i bekæmpelsen på private områder → giv et kommunalt tilskud Fritidslandmænd har ikke tid til bjørneklo bekæmpelse i forårsmånederne Bjørneklo Consult Stubbekøbing 20

21 Bjørneklo konsulent for Stubbekøbing Kommune
Kontakt til private grundejere Udarbejdelse af strategi til kemisk bekæmpelse Udførelse af bekæmpelse Bjørneklo Consult Stubbekøbing 21

22 Sprøjtning efter Grundlovsdag er ikke hensigtsmæssig, idet vi er tæt på blomstringstidspunktet, hvor bjørnekloen har meget stor overlevelseskraft Bjørneklo Consult Stubbekøbing 22

23 Det praktiske sprøjtearbejde
Elektrisk rygsprøjte Roundup Bio 3% + AGRODAN Spredemiddel 1. sprøjtning 2. sprøjtning på 5. dagen 3. sprøjtning på 10. dagen Sprøjteperiode: ca.15. april til 5. juni Bjørneklo Consult Stubbekøbing 23

24

25

26

27

28 Frøspirer Meget aktiv frøspiring i 2005
Frøspirer vokser fra april til oktober Frøspirer kan ikke sætte blomst og kaste frø det første år Derfor undlad at sprøjte frøspirer specielt, i det første år ! Bjørneklo Consult Stubbekøbing 28

29

30 Frøspirer 2005 Frøspirer 2005 – 14/9 5/10 2005 1 meter høj 5/10 2005
5/ 1 meter høj 5/ Bjørneklo Consult Stubbekøbing 30

31 Her var tidligere en bjørneklo-bestand i 1. 100 meters længde og ca
Her var tidligere en bjørneklo-bestand i meters længde og ca. 20 meters bredde

32 Ore Strandpark – bekæmpelsesforløb
Antal planter Efter 3 års bekæmpelse 30/8 2005 Bjørneklo Consult Stubbekøbing 32

33 § 2 i den nye bekendtgørelse
”Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo skal medføre, at den enkelte plante indenfor indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv”. Stk. 2. Indsatsplanen jf. §1 skal indeholde angivelse af indsatsområdet og en eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted, samt vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der hensigtsmæssigt kan anvendes”. Bjørneklo Consult Stubbekøbing 33

34 Nye og gode toner, men… …det kræver for den kemiske bekæmpelses vedkommende, meget bedre og præcise brugsanvisninger og vejledninger for bekæmpelsen, end vi kender i dag ! Bjørneklo Consult Stubbekøbing 34

35 Mangler i bekendtgørelsen
Brugerbetaling ? – Ministeren overvejer… Hvor meget må bekæmpelse koste ? Er bøderne engangsbøder eller dagbøder indtil bekæmpelse er gennemført ? Hvem skal bestemme, hvilke bekæmpelsesformer, der er mest hensigtsmæssige ? Bjørneklo Consult Stubbekøbing 35

36 Tak til Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret/Planteavl for invitationen Stubbekøbing Kommune for visionær holdning til mine ”vilde” ideer Det Classenske Fideicommis for at have stillet forsøgsareal til rådighed Bjørneklo Consult Stubbekøbing 36 Design Ruth Kjær


Download ppt "Carl Burchardi Bjørneklo konsulent for Stubbekøbing Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google