Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Politisk forlig om akutberedskabet i Region Midtjylland Pressemøde den 25. september 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Politisk forlig om akutberedskabet i Region Midtjylland Pressemøde den 25. september 2007."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Politisk forlig om akutberedskabet i Region Midtjylland Pressemøde den 25. september 2007

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal der ske ændringer i det akutte beredskab? Mål  At sikre høj ensartet kvalitet,  At sikre sammenhængende patientforløb  At sikre effektiv udnyttelse af ressourcer uansat tid og sted  Vi skal fremtidssikre akutberedskabet i Region Midtjylland!

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hovedtræk i akutplanen  Fælles akutmodtagelser  Modtagelse af akutte patienter på hospitaler uden fælles akutmodtagelse  Samarbejde med almen praksis  Akutklinikker  Den præhospitale indsats  Visitationen  Kompetenceudvikling

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk 175 høringssvar har givet anledning til to fokuspunkter  En styrkelse af de præhospitale ordninger  Et nyt hospital i Vestjylland

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet vil styrke den præhospitale indsats (I)  Regionsrådet vil styrke den præhospitale indsats  Der etableres akutbiler ved de fælles akutmodtagelser  Akutbilerne er døgndækkende og bemandet med sygeplejersker/læger  Akutbil i Horsens, Viborg, Randers, Herning  Lægebemandet akutbil tilknyttet traumecentret i Århus fortsætter

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet vil styrke den præhospitale indsats (II)  Akutbil på Djursland kører fra Grenå. Bemandet med læge dag/aften og sygeplejerske om natten  Akutbiler i Ringkøbing, Tarm, Skive, Holstebro og Lemvig bemandes med sygeplejersker, idet indsatsen kan suppleres med akutbil med læge fra de fælles akutmodtagelser  Akutbil i Silkeborg fortsætter med læge i dagtid og udvides til aften/nat i en læge-integreret ordning

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet vil etablere fælles akutmodtagelser  Den akutte patient skal mødes af specialister!  Der etableres fælles akutmodtagelser på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers og i Århus

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet vil bygge ét samlet hospital i Vestjylland  Til erstatning for Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro  Central geografisk placering  Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, som beskriver forskellige muligheder for at for etablering af én samlet enhed mellem Herning og Holstebro  Forskellige hensyn: Transporttider, infrastruktur, økonomi, VVM m.v.

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akut behandling af patienter i Vestjylland i overgangsperioden  Akutte patienter i den vestlige del af regionen kan fremover modtages og behandles på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro  Patienterne visiteres og indlægges efter visitationsretningslinier (hvilke kompetencer er på hvilke dele af hospitalsenheden)  Der skal beskrives en model, hvor de akutte modtagelser begge steder er bemandet med akutmedicinere

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udviklingen i Hospitalsenheden Vest må ikke gå i stå  Planlægningen af et samlet hospital i Vest må ikke stå i vejen for den fagligt relevante udvikling på Hospitals- enheden Vest  Der skal fortsat afsættes de nødvendige midler til bygningsmæssige tilpasninger i Herning og Holstebro  Der skal internt igangsættes en fælles udredning af den faglige samordning mellem Herning og Holstebro

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet vil bevare de nuværende fødesteder  I forbindelse med udarbejdelse af en samlet hospitalsplan vil Regionsrådet fastholde og bevare de nuværende 7 fødesteder i Horsens, Skejby, Randers, Viborg, Silkeborg, Herning og Holstebro  Samarbejde mellem Randers-Horsens, Viborg-Silkeborg, Herning-Holstebro

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet vil styrke samarbejde med almen praksis  Der etableres akutklinikker i samarbejde med almen praksis/lægevagten  Akutklinikkerne i Ringkøbing, Grenå og Skive har åbent 8-22 alle dage i samarbejde med almen praksis/lægevagten

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Spydspidsfunktioner  Regionshospitalet Silkeborg  Center of excellence på det medicinske område  Udbygge styrkepositionen indenfor behandling af sygdomme i bevægeapparatet  Regionshospitalet Holstebro  Fastholde og udvikle styrkepositionen indenfor avancerede behandlinger på det elektive område, herunder øre-næse-hals, urologi, mammakirurgi, øjne, medicin og ortopædi  Regionshospitalet Skive  Regionsrådet ønsker at fremme arbejdet med etablering af et muligt sundhedshus  Neurorehabilitering fortsætter

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Økonomi skal tilvejebringes via aftaler med regeringen  Ændringerne forudsætter økonomisk råderum til bygningsmæssige ændringer og investeringer i apparatur  Forelægges ekspertudvalget vedr. sygehus- investeringer  Investeringer til anlæg skal tilvejebringes, således de bygningsmæssige ændringer kan påbegyndes allerede i 2008  Tiloversblevne m2 skal realiseres gennem salg

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Sammenhæng akut somatik og akut psykiatri  Regionsrådet vil den 22. november 2007 sende forslag til psykiatriplan i høring  Sammenhæng mellem akut somatik og akut psykiatri

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Den videre proces  Torsdag den 27. september kl. 19.00 er der borgermøde i Tinghallen, Viborg  Tirsdag den 9. oktober 2007 møde i Forretningsudvalget  Onsdag den 24. oktober 2007 møde i Regionsrådet – Endelig vedtagelse af akutplan for Region Midtjylland

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Følg med på…. www.regionmidtjylland.dk

18 Hospitalerne og akutplanen

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det Nye Universitetshospital i Århus Det Nye Universitets- hospital i Århus Traumecenter for hele regionen (og i Vestdanmark) Fælles akutmodtagelse for 366.000 indbyggere Lægebemandet akutbil SamsøIngen ændring som følge af akutplanen  Det Nye Universitetshospital er en sammenlægning mellem  Århus Universitetshospital, Århus Sygehus  Århus Universitetshospital, Skejby

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden Horsens HorsensFælles akutmodtagelse Fødsler Døgndækkende akutbil OdderSkadeklinikken lukkes som følge af lavt besøgstal BrædstrupIngen ændring som følge af akutplanen

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden Randers RandersFælles akutmodtagelse Fødsler Døgndækkende akutbil GrenåAkutklinik, åben alle dage 8-22 Døgndækkende akutbil i Grenå. Akutbil er dag/aften bemandet med læge og om natten med sygeplejerske

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden Viborg ViborgFælles akutmodtagelse Fødsler Døgndækkende akutbil SkiveAkutklinik, åben alle dage 8-22 Døgndækkende akutbil i Skive/Salling med sygeplejerske Sundhedshus Neurorehabilitering fortsætter KjellerupIngen ændring som følge af akutplanen

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden Silkeborg SilkeborgModtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter Center of excellence Akutklinik, døgnåben Sygdomme i bevægeapparatet Fødsler Intensivfunktion Akutbil i Silkeborg fortsætter med læge i dagtid og udvides til aften/nat i en læge- integreret ordning HammelIngen ændring som følge af akutplanen SkanderborgIngen ændring som følge af akutplanen

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden Vest HerningAkutmodtagelse (visitation) Kræftbehandling, herunder tarmkirurgi Akut kardiologi Fødsler Døgndækkende akutbil HolstebroAkutmodtagelse (visitation) Udvikling af planlagte behandlinger Fødsler Døgndækkende akutbil RingkøbingAkutklinik, åben alle dage 8-22 Døgndækkende akutbil med sygeplejerske LemvigDøgndækkende akutbil i Lemvig området med sygeplejerske TarmDøgndækkende akutbil med sygeplejerske Sundhedscenter


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Politisk forlig om akutberedskabet i Region Midtjylland Pressemøde den 25. september 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google