Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistyring og budgettering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistyring og budgettering"— Præsentationens transcript:

1 Økonomistyring og budgettering
Kapitel 5 Budgetstyring og -kontrol

2 Indlæringsmål Budgetkontrollens placering i økonomistyringens selvregulerende kredsløb Afvigelsestyper og deres betydning Opsplitning på forklarende komponenter af Dækningsbidrags-afvigelser Kapacitetsomkostnings-afvigelser Balance-afvigelser Likviditetsafvigelser

3 5.1 Budgetstyringens selvregulerende kredsløb
Bemærk her, at afvigelserne KAN være så VÆSENTLIGE, at selv de strategiske planer og målsætningerne bør ændres. Normalt vil man dog ikke allerede ved et kvartalsskift justere de langsigtede planer, men først i forbindelse med at man i slutningen af året kan se, at der er så store afvigelser at en ned-/opjustering af de langsigtede mål vil være relevant / påkrævet! Det er endvidere essentielt for kredsløbet, at registreringen af afvigelserne sker på en fælles platform for henholdsvis budgettet og regnskabet. Der skal altså gælde de samme principper for registrering i regnskabet som registrering i budgettet. Der skal endvidere være overensstemmelse mellem regnskabets opbygning og budgettets, altså bero på den samme kontoplan.

4 5.1.1 Afvigelsestyper Registreringsfejl / -mangler
Konteringer på forkerte konti (art, sted, formål) Konteringer på forkert periode Kontering mangler Tidsforskydningsafvigelser Salg, produktion, indkøb er tidsmæssigt forrykket i forhold til budgettet Afvigelser p.g.a. af ændrede forudsætninger Afvigelsernes væsentlighed og konsekvenser Virksomheden må og skal opbygge rutiner der sikrer mod den første type fejl! Kontering / periode: Antecipative poster (Indtægter/omkostninger som virksomheden har haft, men som ikke er bogført i regnskabet endnu, fordi fakturaen ikke er modtaget, fordi den ligger i ”indbakken”, …). ’Medtages ofte ved regnskabsafslutningen på afslutningsarket som efterposteringer! Konteringen kan også være sket i indeværende periode, men den hører retteligen til den efterfølgende, hvorfor den skal trækkes ud igen som efterpostering. Ændrede budgetforudsætninger: Rentesatser, investeringsplaner, forkalkulationer, salgs-/markedsforudsætninger omkring markedsvækst/markedsandèl, Kundernes betalingsmønstre, kredittid ved leverandører, etc.

5 Dækningsbidrags-afvigelse
Bemærk, at denne illustration kan blive MEGET kompliceret hvis der er mange produkter!

6 5.2 Budgetkontrol – efter 1. kvartal

7 Afsætning / Omsætning – 1. kvartal

8 Efterkalkulationer 1. kvartal

9 Dækningsbidragsafvigelsens komponenter
Prisafvigelser Effektivitets-afvigelser Ændrede mængder / produktmix

10 Afvigelse i afsat mængde / produktmix
36.750

11 Salgspris-afvigelse

12 Materialeomkostnings- afvigelsen

13 Lønomkostnings-afvigelsen

14 Standarddækningsbidrags- afvigelse (standard=forkalkulation)

15 Revurderet dækningsbidrag
Forudsætninger: Uændret afsætning året ud Salgspriser holder Effektivitets-forbedringer kan fastholdes Indkøbspriser kan fastholdes

16 Kapacitetsomkostninger 1. kvartal
Væsentlighed Både store og små afvigelser Årsager til afvigelser Konsekvens Ingen Korrektion Planrevision

17 Balance pr. 31.3. Afvigelser? Kassekredittens forbedring Hvilke?
Årsager Væsentlighed Er lagerpolitikken opfyldt? Kassekredittens forbedring Komponenter? Kassekredit-trækket består af 1) Forbedring på debitorer : kr ; 2) Forbedring på råvare- og færdigvarelager: kr ; 3) Reduceret leverandørgæld: - kr og 4) Periodens overskud, kr I alt kr i forbedret likviditet!!

18 Likviditetsopgørelse – cashflow pr. 31.3.

19 Appendix 1 Dækningsbidragsafvigelsen

20 Appendix 2 Eksempel på budget-kontrolrapport

21 Forts.

22 Forts.

23 Forts.

24 Forts.

25 Nøgleord Budgetkontrol Afvigelsestyper For-/efterkalkulationer
DB-afvigelse p.g.a. Ændret produktmix Ændrede salgsmængder Ændrede salgspriser Bedre effektivitèt Ændrede indkøbspriser Standarddækningsbidrags-afvigelsen Revurdering af årets dækningsbidrag Kapacitetsomkostnings-afvigelser Revurdering af årets kapacitetsforbrug


Download ppt "Økonomistyring og budgettering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google