Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye tjenester og nye aftaler Forretningsnyheder fra Kortforsyningen v. Thorben Hansen –Nye distributionsydelser –Nye standardaftaler for distributionsydelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye tjenester og nye aftaler Forretningsnyheder fra Kortforsyningen v. Thorben Hansen –Nye distributionsydelser –Nye standardaftaler for distributionsydelser."— Præsentationens transcript:

1 Nye tjenester og nye aftaler Forretningsnyheder fra Kortforsyningen v. Thorben Hansen –Nye distributionsydelser –Nye standardaftaler for distributionsydelser –Belastningspoint – ny beregningsmåde –Driftseffektivitet – løbende målinger –Adresse Web Services – aftaleforhold –KMS Online og fællesoffentlig brugerstyring Nye aftaler med kommunerne v. Tina Svan Hansen Support af Kortforsyningen v. Tom Weber og Anna Brink Thorsen SARA – nyt CRM i KMS v. Marianne Folner

2 VISUALISERE UNDERSØGE ANA- LYSERE Kort- og geodata brugere WMS FE / SLD / WMS FE / WFS

3 Kortforsyningen – kort og geodata web-services Baggrundskort Tilbydes for alle datasæt Temakort Tilbydes kun for GIS- forberedte datasæt Analysekort Tilbydes kun for GIS- forberedte datasæt Til brug ved interaktive programmer Data må ikke selvstændiggøres Kortvisning Raster (maks. ca. 1400x1400 pixels) WMS Temavisning Raster (maks. ca. 1400x1400 pixels) WMS/Filter/SLD Featureservice Features (til “on-the-fly” applikationsbrug) WFS/Filter Til brug ved overførsel til brugeren Data selvstændiggøres Kortprint Raster(vektor) (maks. A0 til print) WMS(SVG) Temaprint Raster(vektor) (maks. A0 til print) WMS(SVG)/Filter/SLD Featureleverance Features (til indlægning i eget GIS-system) GML(DSFL, Shape, GM, MIF/MID) Kortforsyningen/Kortvisning Kortforsyningen/Geodata-adgang

4 Kortforsynings–platformen Kortforsyningen Kortvisning Geodata- adgang Dokument- adgang

5 Kortforsyningen/Kortvisning Indhold: –WMS-services aktuelle DTK-kort i 1:200.000 og mindre øvrige i det omfang der er rettigheder til data –geokodnings-services stednavne, adresser og matrikelnumre, –transformations-services omregning af koordinater mellem projektioner Betaling efter forbrug af web-services –aftalt maksimalt forbrug af belastningspoint

6 Kortforsyningen/Geodata-adgang Indhold: –WFS-services –tjenester til at understøtte lokal kopi af data download af udtræk indtil 4 gange årligt –for matrikelkortet alternativt én gang årligt suppleret med ejerlav ved ændringer understøtter flere dataformater (GML og andre) flere muligheder for lokal kopi forventes Anskaffes som tillægsydelse til datarettighed –Matrikelkortet, Kort10 Betaling inklusive basisanvendelse –WFS-services tæller belastningspoint

7 Kortforsyningen/Dokument-adgang (fremtid) Indhold: –tjenester til fremfinding af dokumenter –tjenester til download af fremfundne dokumenter Anskaffes til specifikke dokumenttyper –fx matrikelære arkiver

8 Nye standardaftaler for distributionsydelser Kortforsyningen/Kortvisning Kortforsyningen/Geodata-adgang til Matrikelkort Kortforsyningen/Geodata-adgang til Kort10

9 Belastningspoint – ny beregningsmetode Betaling for distribution – ikke for rettigheder Betales som del af abonnementet for Kortforsyningen/Kortvisning: –op til 50.000 point 13.008 kr./år –op til 500.000 point 26.016 kr./år –op til 5.000.000 point 52.032 kr./år –op til 50.000.000 point104.064 kr./år –over 50.000.000 point efter aftale (Kommuneabonnementer tæller ikke belastningspoint)

10 Belastningspoint – opgørelse af forbrug Belastningspoint efter hidtidig standardaftale: –transformations-service 1 point –geokodnings-service 1 point –WMS baseret på rasterdata 2 point –WMS baseret på vektordata 5 point Belastningspoint efter ny standardaftale: –transformations-service ½ point –geokodnings-service ½ point –WMS baseret på rasterdata 1 point –WMS baseret på vektordata 4 point –WFS 4 point –per Mb25 point

11 Belastningspoint – konsekvens af ændring Aftalepart med overvejende brug af WMS kald til kortvisning og baseret på rasterdata tæller ca. 30% færre belastningspoint Aftalepart med overvejende brug af WMS kald til kortvisning og baseret på både raster- og vektordata tæller ca. 10% færre belastningspoint Aftalepart med stor brug af WMS kald til print tæller væsentlig flere belastningspoint (fordobling og mere) Ny beregningsmodel træder i kraft 1.januar 2008

12 Driftseffektivitet – løbende overvågning Oppetid –Hverdage 8:00 – 16:00>99% –Øvrige perioder 6:00 – 24:00>98% Driftsmåling siden september 2006 KMS resultatkrav 2007

13 Driftseffektivitet – metode Procedurer for driftsmåling –tager udgangspunkt i ‘use cases‘ –afspejler alle komponenter af systemet i kombination –løbende referenceforespørgsler (p.t. 9 brugertyper) –afspilles hvert minut –fejlbehæftet ved mgl. svar (pt. indenfor 10 sekunder) Definition af driftseffektivitet –Nedetid defineres som tidsrummet fra den første fejlbehæftede forespørgsel til den første forespørgsel der gennemføres med succes. –Oppetid defineres som driftsperioden fraregnet nedetid –Driftseffektivitet = Oppetid/Driftsperioden

14 Driftseffektivitet – monitorering

15 Driftseffektivitet – rapportering

16 Driftseffektivitet – hidtidige resultatater

17 Adresse Web Services (AWS) Samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen (ITST), Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) og KMS Formål: –at stille den grundlæggende infrastruktur på adresseområdet til rådighed for it-udviklere og it-løsninger i den offentlige og private sektor, på en tidssvarende måde http://aws.oio.dk/ …også del af Kortforsyningen/Kortvisning –support og driftseffektivitet

18 KMS Online Mål: –at etablere eksplicit it-mæssig sammenhæng mellem en aftaleparts aftaler og de tjenester aftalerne giver rettighed til at anvende –at sikre integration mellem it-løsninger til rettighedsadministrationen og til bruger- og rettighedsstyring Rettighedsadministration – SARA –jf. særskilt indlæg

19 KMS Online – bruger- og rettighedsstyring KMS’ bruger- og rettighedsstyring –haves: adgang på brugerniveau –ønskes: adgang på aftalepart-niveau delegeret brugeradministration OBS – OBS –Projekt Digital Forvaltning –Danmarks Miljøportal

20 Strategi for Digital Forvaltning 2007-2010

21 KMS Online Indstilling: –følge fælles løsning til bruger- og rettigheds- styring i regi af Projekt Digital Forvaltning –på kort sigt tilbyde fælles bruger- og rettigheds- styring via Danmarks Miljøportals system KMS Online forventes udrullet i 2007 Kan fungere sideløbende med nuværende adgangskontrol i en overgangsperiode


Download ppt "Nye tjenester og nye aftaler Forretningsnyheder fra Kortforsyningen v. Thorben Hansen –Nye distributionsydelser –Nye standardaftaler for distributionsydelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google