Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Længerevarende uddannelse indenfor sår

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Længerevarende uddannelse indenfor sår"— Præsentationens transcript:

1 Længerevarende uddannelse indenfor sår
Hvilken uddannelse? Sår udd i UC Syd som ses i dag er opstået gennem flere års samarbejde mellem UC Syd og kliniske specialister på sårområdet. (Rolf) Gennem de sidst 8 år har den været et fast tilbud og der er sket løbende justeringer og forbedringer undervejs. Opbygning Uddannelsen er bygget op direkte efter retningslinierne udarbejdet af EWMA, European Wound Management Association, (http://www.ewma.org/english/english.htm), hvor målene er at: • Give sundhedsprofessionelle viden og færdigheder for at kunne give optimal sårbehandling • Opnå europæisk accept ved at udvikle en uddannelses referenceramme med henblik på at sprede bedste praksis indenfor sårbehandling Uddannelsen består af en basisdel og en specialedel University College Syd, Titel 8. april 2017

2 Længerevarende uddannelse indenfor sår
Hvorfor uddannelse? Set ud fra at der er stort behov for opkvalificering af sundhedsprofessionelle i forhold til systematisk kvalitetsudvikling på sår området er denne uddannelse i høj grad tilpasset behov som ses på sygehuse og i kommunerne – det erlægges op til faglig sparring og erfaringsudveksling blandt uddannelsens deltager ikke mindst opbyggelse af at faglig netværk lokalt og nationalt på sårområdet – derfor tilbydes også årlige landsdækkende temadage - som i dag som opfølgning og videre erfaringsudveksling – i nogle regioner er valgt at mødes i netværk skabt gennem uddannelsen også til lokale sårdage. Overvejelser vi har gjort os: Hvorfor uddannelse – og hvad er der behov for? Skal vi læne os op ad en bekendtgørelse eller udarbejde vores egen udd? Hvilke uddannelser kan bruges til hvad? Hvilke niveau af uddannelse er ønskeligt? Hvad vil kommuner og sygehuse satse på? Vi lægger i denne efteruddannelse vægt på den kliniske kompetenceudvikling hos sygeplejersker og er netop startet på at tilpasse uddannelsen så det kan indgå som et modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse – valgmodul klinisk udvikling i professionspraksis i relation til udvalgte patientgrupper – sårpatienter - Praksisnær efteruddannelse og brug af teknologi der understøtter læring i efteruddannelsen og behandling hos sår patienter Demografi: Vi ved der er mange sår patienter og at antal vil stige i de kommende år med stigning af livsstilsrelaterede sygdomme og flere ældre. Øget kvalitetskrav: Vi ved at kommuner og sygehuse vil efterspørge øget kvalitets krav og indførelse af ny teknologi - digitalitsering Øget specialisering: Vi ved der i de kommende år vil være behov for øget specialisering af sår sygeplejersker til at klare de opgaver der venter University College Syd, Titel 8. april 2017

3 (European WoundManagement Association)
Akkrediteret af EWMA (European WoundManagement Association) • Give sundhedsprofessionelle viden og færdigheder for at kunne give optimal sårbehandling • Opnå europæisk accept ved at udvikle en uddannelses referenceramme med henblik på at sprede bedste praksis indenfor sårbehandling University College Syd, Titel 8. april 2017

4 Basisdelen består af fire moduler á fem dages varighed:
Tre basismoduler og et afsluttende modul. Basismodulerne hedder: • Modul 1: Introduktion til forebyggelse og behandling af sår • Modul 2: Forebyggelse og behandling af venøse og arterielle bensår • Modul 3: Forebyggelse og behandling af diabetiske sår • Modul 4: Kvalitetsudvikling af sårbehandlingen i eget regi Modul 1, 2 og 3 afvikles i efterårssemestret i uge 38, 43, 48 og tages samlet. Der arbejdes med opgaver mellem modulerne. Efteruddannelsen i sårbehandling afsluttes i uge 18 det efterfølgende forårssemester med modul 4, hvor kursisterne forventes at arbejde med et relevant projekt fra egen afdeling. Specialedel Ud over såruddannelsens basisdel udbydes tre valgfrie specialemoduler. Specialemodulerne hedder: • Valgmodul A: Akutte og kroniske kirurgiske sår • Valgmodul B: Forebyggelse og behandling af tryksår/ onkologiske sår • Valgmodul C: Immunologiske sår og hudlidelser Specialemodulerne afvikles i forårssemesteret i uge 4, 9 og 15. Specialemodulerne kan tages enkeltvis eller samlet. De kan tages af sygeplejersker der i forvejen har basisdelen. Specialemodulerne kan også tages af specialsygeplejersker, der udelukkende er interesserede i et helt specielt område, f.eks sygeplejersker på hospice, med særlig interesse for onkologiske sår eller dermatologiske sygeplejersker University College Syd, Titel 8. april 2017

5 Efter endt såruddannelse – skriftlig eksamensopgave –
Vi har et udviklingsarbejde i gang om at i et samarbejde på nordisk plan at udvikle en master i sår som vi regner med at have klar i løbet af Dette tilbud er selvfølgelig henvendt til specialister der har diplom niveauet og /eller den længerevarende efteruddannelse fra os. Vi tilbyder at man efter endt efteruddannelse kan skrive en eksamens opgave og herved løfte efteruddannelsen til at gælde som et valgmodul i den Sundhedsfaglige diplomuddannelse. Efter endt såruddannelse – skriftlig eksamensopgave – gældende som et valgmodul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse University College Syd, Titel 8. april 2017

6 Med bekendtgørelse Vi har et udviklingsarbejde i gang om at i et samarbejde på nordisk plan at udvikle en master i sår som vi regner med at have klar i løbet af Dette tilbud er selvfølgelig henvendt til specialister der har diplom niveauet og /eller den længerevarende efteruddannelse fra os. Vi tilbyder at man efter endt efteruddannelse kan skrive en eksamens opgave og herved løfte efteruddannelsen til at gælde som et valgmodul i den Sundhedsfaglige diplomuddannelse. University College Syd, Titel 8. april 2017

7 Længerevarende uddannelse indenfor sår
Velkommen til at henvende jer ved yderligere spgørsmål til udd. Henvendelse om såruddannelsen i UC Syd: Adjunkt Ellen Sandahl Sørensen, kursusansvarlig Mail Mobil: University College Syd, Titel 8. april 2017


Download ppt "Længerevarende uddannelse indenfor sår"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google