Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et udviklingsprojekt for Region Hovedstaden Projektets mål: Øge motivationen for lærere og elever Arbejde med fem innovative kompetencer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et udviklingsprojekt for Region Hovedstaden Projektets mål: Øge motivationen for lærere og elever Arbejde med fem innovative kompetencer."— Præsentationens transcript:

1 Et udviklingsprojekt for Region Hovedstaden Projektets mål: Øge motivationen for lærere og elever Arbejde med fem innovative kompetencer

2 Gymnasiet tænkt forfra

3 KNord 1.Tætte mentorsamtaler 2.Fælles skemalagt frokost med lærer og elever 3. Et fag en dag 4.Stærkere inddragelse af ældre elever og forældre. Borupgård Gymnasium 1.Lærerne planlægger selv deres egne forløb og timer. 2.Har haft matematik i faste bånd. 3.Solutions camp – fx kriminalitet i Hedegården. 4.7 minutter! Skab et drømmescenarie for jeres skole Lyngby TEC: 1. Ikke et fagskema – en innovationsskole. 2. Inkubation – inspireret fra google 80/20 3. Tæt samarbejde med Lyngby Tårnbæk Kommune og børnehaven på DTU. CPH WEST: 1.To-lærer ordning (ikke faglig lærer) 2.To dage om ugen har lærerne råderet over skemaet. 3.Hver lærer har tætte mentorsamtale med 5 elever hver uge. Personlige aftaler! Københavns Åbne Gymnasium 1) Fra sag til fag: Hele året tager udgangspunkt i ADRAs fokus på at forbedre forholdene i Rwanda. 2) Alle elever arbejde med selvevaluering

4 6 gymnasieklasser – 6 skoler – 30 lærere 3 år Vi udfordrer, hvordan vi tænker læring og arbejder med fem innovative kompetencer som både metode og læringsmål: Samarbejde Kreativitet Formidling Navigation Handling Bliver man en bedre gymnasieelev af at styrke ovenstående kompetencer?

5 Lærernes definition på handlekompetence  Eleven skal kunne føre sine ideer ud i livet – evt. uden for klasserummet.  Eleven skal selv kunne tage selvstændigt initiativ til handlen  Eleven skal kunne motivere andre til at handle  Eleven skal kunne bidrage til at delegere og koordinere opgaver i en arbejdsproces  Eleven skal kunne vurdere konsekvensen af en given handling  Eleven skal kunne vurdere om en idé er realiserbar  Eleven skal kunne danne og trække på sit netværk  Eleven lader sig ikke hæmme af, at informationer skal søges uden for klasserummet.  Eleven skal kunne vurdere, hvornår der skal træffes en beslutning.

6 Lærernes definition på formidlingskompetence  Eleven skal kunne planlægge en kommunikationsstrategi  Eleven skal kunne motivere og engagere andre  Eleven skal bevidst kunne bruge retoriske greb i sin formidling  Eleven skal kunne overbevise andre igennem sin formidling  Eleven skal kunne udarbejde en kommunikationsanalyse og træffe informerede kommunikationsmæssige valg.  Eleven skal kunne bruge utraditionelle formidlingsformer

7 Gymnasiet tænkt forfra

8  Elevinddragelse i Gymnasiet tænkt forfra:  Knord: Tre elever med ved alle lærermøderne.  Borupgård: Studieretningsvurdering.  CPH WEST: Elever udvikler selv tværfaglige forløb. Med i hele fasen.  KG: ex: Trafficing  Lyngby TEC: Indretning af lokalet.  Espegærde: Hvornår vil I helst selv lave lektier?

9 Midtvejsrapport + 1. Eleverne i projektet fortæller mere positivt om deres undervisning end kontroleleverne. 2. Eleverne i projektet har en signifikant højere tro på, at deres indsats leder til et positivt udbytte. De har fået en stærkere tro på egen formåen. 3. Eleverne i projektet tilegner sig i højere grad end kontroleleverne de innovationskompetencer som projektet fokuserer på. 4. Eleverne oplever færre, men stærkere kollegiale relationer. 5. Eleverne i projektet fik signifikant højere karakterer ved årsprøver og eksaminer.

10 Midtvejsrapporten – 1. Der er ikke signifikant forskel mellem eleverne i projektet og kontrolelevernes fysiske eller skriftlige fravær. 2. Lærerne i projektet oplever at få et stort udbytte, med de peger også på at det er et krævende projekt at deltage i. 3. De fastlåste eksaminer

11 PARADIGMESKIFT?


Download ppt "Et udviklingsprojekt for Region Hovedstaden Projektets mål: Øge motivationen for lærere og elever Arbejde med fem innovative kompetencer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google