Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sportsmanagement November 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sportsmanagement November 2008"— Præsentationens transcript:

1 Sportsmanagement November 2008
Team-Teori Sportsmanagement November 2008

2 Team- arbejde Fokuspunkter: Hvilke resultater præsterer teamet?
Hvordan trives det enkelte medlem i teamet?

3 Kendetegn ved det svage team
Mange forskellige holdninger og målformuleringer (ingen skriftlige) Individuelle interesser styrer teamets arbejde. Inkompetence i beslutningsprocessen. Uvidenhed om hvem der gør hvad. Ingen nedskrevne handlingsplaner. Hvis de findes følges de ikke.

4 -svage team - fortsat Svag teamstruktur evt. interne magtkampe.
Nyttige informationer for teamet tilbageholdes. Team-medlemmer arbejder med skjult dagsorden.

5 Kendetegn ved det velfungerende team
Den enkeltes ressourcer udnyttes. Teamets ressourcer udnyttes Mange i teamet kommer med løsningsmuligheder. God mødedisciplin. God aftaledisciplin. Vurdering og evaluering af tidligere handlinger og beslutninger.

6 Velfungerende team - fortsat
Formulerede (gerne skriftlige) mål for såvel kortsigtede som de langsigtede beslutninger. Alle i teamet accepterer de mål, der arbejdes på. Accept af visionære team-medlemmer. Handlingsplaner, for hvordan målene nås, er skriftligt formuleret.

7 Velfungerende team – fortsat
Opfølgning af handlingsplaner er teamets ansvar. Tåle nederlag og tilbageskridt uden at det ødelægger teamet og team-strukturen. Teammedlemmerne opfatter hinanden som medspillere og samarbejds-partnere

8 Arbejdsproces for teamudvikling
Status: Hvilke opgaver skal teamet løse. (Teamaftalen) Hvem har gjort hvad. Hvilke problemstillinger har teamet. (vurder gerne stærke og svage sider)

9 Teamets visioner og mål
Fremtiden Rekruttering Frafald Teamets interne struktur Kommunikation (intranet)

10 Strategiske tiltag Formulering af strategiske tiltag ud fra teamets største prolemstillinger og ud fra visioner og mål for den daglige drift samt fremtidige udviklings muligheder

11 Handlingsplaner Udarbejdelse af handlingsplaner for hvert af de opstillede strategiske tiltag.

12 Psykologisk kontrakt En uskreven lov omkring den måde vi ønsker at omgås på. I.flg Schein – en taget for givet adfærd

13 Rekruttering - fastholdelse
Klub profil Klubbens image Succes-kriterier Værdier Succeskoncept Team-modellen Rekrutteringsmodellen

14 Rekrutteringsmodel 1. Beskriv klubbens funktioner
2. Organisiering/strukturering 3. Fastlæg mål og ambitionsniveau 4. Fastlæg retningslinier for opgaveløsningen 5. Udarbejd funktionsbeskrivelse 6 Leder kvalifikationer/kompetencer 7. Opstil ”uddannelsesprogram” for ledere på alle niveauer 8. Hvad kan vi tilbyde 9. Hvor rekrutterer vi fra 10. Hvordan henvender vi os


Download ppt "Sportsmanagement November 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google