Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

University College Syddanmark, 27. marts 2015 NNDR konferencen den 28/5 2010 på DPU Konference tema: Professionsudfordringer i mødet medbørn, unge og voksne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "University College Syddanmark, 27. marts 2015 NNDR konferencen den 28/5 2010 på DPU Konference tema: Professionsudfordringer i mødet medbørn, unge og voksne."— Præsentationens transcript:

1 University College Syddanmark, 27. marts 2015 NNDR konferencen den 28/5 2010 på DPU Konference tema: Professionsudfordringer i mødet medbørn, unge og voksne med handicap? Parallelle sessions, Workshop 3 tema: Inklusions og eksklusion: Børns oplevelser med specialundervisning. Værter: Frank Bylov (Discussant) Niels Henrik M. Hansen (Oplægsholder #1) Christian Quvang (Oplægsholder #2) NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

2 University College Syddanmark, 27. marts 2015 Oplægsholder v. oplæg #2. Citat: Med udgangspunkt i en Ph.d. om oplevelser med at være blevet henvist til specialundervisning, og i særlig grad disse oplevelsers betydning for fortsat læring og uddannelse, selv, identitetsudvikling og relationer samt empowerment og livsduelighed, præsenteres en række resultater fra afhandlingen. Empirien for denne Ph.d. udgøres af narrativer fortalt af 33 mennesker mellem 16 og 44 år gamle. Et centralt fokus er betingelserne for deltagelse og dermed inklusions - og eksklusionsprocesser. Præsentationen af resultaterne fra denne Ph.d. afhandling suppleres med resultater fra en nu afsluttet undersøgelse i regi af Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) vedrørende konsekvenserne af Strukturreformen i det specialpædagogiske felt for 0 til 18årige, deres forældre og professionerne. Denne undersøgelse fokuserede på krydsfeltet mellem det almene og det specielle, hvor eks. pædagoger, lærere, socialrådgivere og psykologer, som bærere af professionsansvar og myndighedsansvar, i særlig grad oplever udfordringer i relation til inklusion I oplægget vil ’mødet’ mellem ’det lille narrativ’ og ’det store narrativ’ være det bærende perspektiv i forsøget på at udpege professionsudfordringer og indikatorer for kvaliteter i professionernes indsats i det specialpædagogiske felt. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

3 University College Syddanmark, 27. marts 2015 Mit oplæg Hvad har vi ikke vidst så meget om? Hvad har min Ph.d. og ’krydsprojektet’ så givet af viden? Indikatorer og professionsudfordringer NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

4 University College Syddanmark, 27. marts 2015 Hvad har vi ikke vidst så meget om? Stemmer fra - og om specialundervisningen Inklusion og eksklusion; her og nu i skolen og senere i livets passager Forbindelsen mellem ’det lille narrativ’ og ’det store narrativ’ * * Holthe, H. (2000). Favours and Disfavours – A narrative about disablement as a social phenomenon and the comprehensive school*s special education. Universitetet i Tromsø. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

5 University College Syddanmark, 27. marts 2015 Hvad har min Ph.d. så givet af viden? Om oplevelser knyttet til specialundervisningen (uddrag): Oplevelsen af at opfatte sig fejldiagnosticeret og henvist til en specialundervisning, der ikke fungerer Oplevelsen af at mærke en basal truende usikkerhed om meget af det, der er sket, der sker, og skal ske i forbindelse med undervisningen Oplevelsen af at blive mobbet og ekskluderet i klassen uden at lærere griber ind Oplevelsen af at opfatte sig som svævende i et tomrum mellem den almene undervisning i klassen og i specialundervisningen Oplevelsen af at, ofte utallige, transitions på baggrund af skoleskift og familieforhold er et grundlagsvilkår med både begrænsende og udvidende muligheder for personlig udvikling og erkendelse. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

6 University College Syddanmark, 27. marts 2015 … hvad har min Ph.d. så givet af viden? Om relationen ’det lille narrativ’ og ’det store narrativ’ i forhold til inklusion, transition og anerkendelse (uddrag): At transitions i forbindelse med inklusion og specialpædagogik kan medføre selveksklusion og tab af anerkendelse, men at transitions samtidig kan facilitere inklusion i andre praksisfællesskaber At anerkendelse i forbindelse med inklusion og specialpædagogik i særdeleshed er fraværende i en skole, der opleves som ekskluderende i en række sammenhænge At anerkendelse fra forældre og andre signifikante tilknytningspersoner opleves som begrænset, ydermere ikke opleves som et aktivt element i lærerelationer og helt synes fraværende i relationer til kammerater generelt. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

7 University College Syddanmark, 27. marts 2015 … hvad har min Ph.d. så givet af viden? Om meningstilskrivelse af oplevelser i skolen og forståelsen af at: Møder med lærere ofte opleves som negativt tonede, hvilket betyder, at lærere ikke kommer til at udnytte muligheden for at være signifikante andre. Mødet med læring opleves som essentielt for de interviewede. Dog optræder læringshistorier fra skolen næsten helt fraværende fra de interviewedes fortællinger. Materialiseringen af identitet og selv er et centralt projekt i narrativ sammenhæng, hvilket bekræfter nødvendigheden af, at ikke kun eleven, men også læreren, i højere grad må inddrage og ’bruge’ sig selv og eget narrativ i et dynamisk mod - og medspil i forhold til de elever etc., der er omfattet af lærerens planer for læring og udvikling. Mestringen af eget liv i et medborgerperspektiv især afhænger af et personligt ansvar, der kun kan varetages konstruktivt i samspil med andre og ’ligestillede’ i praksisfællesskaberne, når deltagelse og forskellighed giver mulighed for empowerment på et personligt og relationelt niveau. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

8 University College Syddanmark, 27. marts 2015 Hvad har forskning i ’krydsfeltet’ givet af viden? For forældrene er det essentielt, at der er skabt et inklusivt miljø, hvor de altså børnene, er deltagende, har meningsfyldte relationer til andre signifikante kammerater eller voksne, hvor de møder inddragende motiverede professionelle. Forældre synes i vid udstrækning at vælge den specialpædagogiske praksis med de bedste resurser. De fleste forældre oplever ikke placeringen i specialmiljøer som eksklusion, men som deres barns mulighed for deltagelse, ligesom det, at barnet/den unge er i et velfungerende miljø, giver større mulighed for at hele familien kan leve et inkluderet liv. For forældre er inklusion noget, der skal vurderes konkret i forhold til den konkrete kontekst og dermed en afgørelse baseret på et etisk og pragmatisk ræsonnement. For de professionelle er perspektivet det samme, idet de, ligesom forældrene, ikke ser inklusion og dermed deltagelse i normalsystemet som et ufravigeligt krav. Tværtimod nuancerer de professionelle inklusion som noget der må tages stilling til efter en nøje gennemført individuel vurdering. Blandt professionelle er vurderingen, at det aktuelle specialpædagogiske beredskab i kommunerne ikke er ses som tilstrækkeligt i forhold til at gennemføre en bred inklusion. Det er en udbredt vurdering blandt professionerne, at det almindelige skolesystem ikke er i stand til at håndtere de problemstillinger, der ville opstå, hvis børn og unge, næsten uanset handicap, skulle inkluderes. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

9 University College Syddanmark, 27. marts 2015 ’Landskaber’ og aktuelle udfordringer i feltet Mere forskning i processer i passager, overgange eller transitions 1 Møde Materialisering Mestring 2 ’Det lille narrativ’ Kamp som metafor og selvforståelse 3 ’Det store narrativ’ Professionsbevidsthed og ’selvblind- og døvhed’ NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

10 University College Syddanmark, 27. marts 2015 Professionsudfordringer og indikatorer Det ’lille’ narrativ’ og ’det store narrativ’ - i et inklusions- og eksklusions perspektiv: Teori & praksis (viden og handling) Profession og borger (kompetence og autencitet) Professionalitet og identitet (kvalitet og deltagelse) NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk

11 University College Syddanmark, 27. marts 2015 … fortsættes! NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICEwww.nvie.dk


Download ppt "University College Syddanmark, 27. marts 2015 NNDR konferencen den 28/5 2010 på DPU Konference tema: Professionsudfordringer i mødet medbørn, unge og voksne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google