Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gennemgang af værkets alternative produktionsmuligheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gennemgang af værkets alternative produktionsmuligheder"— Præsentationens transcript:

1

2 Gennemgang af værkets alternative produktionsmuligheder
Borgermøde onsdag den 18. marts 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk v/ Per Hougaard, Dansk Fjernvarmes Projektselskab

3 Præsentation DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma
DFP er ejet af 74 værker Per Hougaard ansat ved DFP i januar 2010. Direktør i DFP siden april 2011 Beskæftiger i øjeblikket 10 fastansatte medarbejdere Samt 1 fast free-lance medarbejder

4 Nuværende situation 100 % afhængig af naturgas
Afhængig af el-tariffen på det liberaliserede el-marked Priserne på el-markedet bevirker, at det kun i meget korte perioder er rentabelt at køre med gasmotoren Lave el-priser medfører at næsten hele varmebehovet produceres på gaskedel. Varmeproduktion, gennemsnitstal de sidste 5 år: Årlig varmeproduktion er på MWh Årligt varmesalg til forbrugerne er på MWh Varmetab i ledningsnet er på MWh ~ 56 %

5 Myndighedsbehandling
Udarbejdelse af projektforslag Kommunen er myndighed ved behandling af projektforslag. Projektforslaget skal udarbejdes i henhold til Lov om Varmeforsyning samt Bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning af 15. april 2013 Projektforslaget skal belyse brugerøkonomi, selskabsøkonomi og derudover skal projektet belyse samfundsøkonomi for relevante scenarier. Ved udarbejdelse af projektforslag for de første 35 værker skulle der ikke dokumenteres positiv samfundsøkonomi. Sandsynligvis vil det samme gælde for de næste 50 værker. Skønnet tid for myndighedsbehandling 3 – 5 mdr. Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

6 Undersøgte muligheder
Eget halmvarmeværk Eget flisanlæg (tørt brændsel) Eget træpilleanlæg Transmissionsledning til Allingåbro Lukning af værket (Advokatfirmaet Energi & Miljø) Tidshorisont for etablering af nyt værk med prisindhentning, kontraktfase og etablering af anlæg 7 – 9 mdr.

7 Placering halmanlæg Umiddelbart er der ikke plads på den eksisterende grund til et halmanlæg. Tilkøb af jord vil medføre ændring af lokalplan – længere tidsplan

8 Økonomi halmanlæg Halm Nyt halmkedelanlæg 6.750.000 kr.
Afskrivningsperiode 15 år Rente 3,5 % Årlig kapitalomkostning kr./år Drift og ekstra personel m.v. Varmeproduktionspris, halm Nuværende varmeproduktionspris, naturgas Besparelse, brændselsudgift Årlig driftsbesparelse Fordelt på varmesalg 325 kr./MWh Årlig besparelse standardhus inkl. moms 7.354

9 Det vurderes at anlægget kan placeres på den eksisterende grund.
Placering flisanlæg Det vurderes at anlægget kan placeres på den eksisterende grund. Brændselsgrube Kedelbygning

10 Økonomi flisanlæg Flis Nyt fliskedelanlæg 4.750.000 kr.
Afskrivningsperiode 15 år Rente 3,5 % Årlig kapitalomkostning kr./år Drift og ekstra personel m.v. Varmeproduktionspris, flis Nuværende varmeproduktionspris, naturgas Besparelse, brændselsudgift Årlig driftsbesparelse Fordelt på varmesalg 299 kr./MWh Årlig besparelse standardhus inkl. moms 6.773

11 Placering træpilleanlæg
Det vurderes at anlægget kan placeres på den eksisterende grund. Træpillesilo Kedelbygning

12 Økonomi træpilleanlæg
Træpiller Nyt træpillekedelanlæg kr. Afskrivningsperiode 15 år Rente 3,5 % Årlig kapitalomkostning kr./år Drift og ekstra personel m.v. Varmeproduktionspris, træpiller Nuværende varmeproduktionspris, naturgas Besparelse, brændselsudgift Årlig driftsbesparelse Fordelt på varmesalg 172 kr./MWh Årlig besparelse standardhus inkl. moms 3.883

13 Placering transmissionsledning
Det vurderes at anlægget kan placeres på den eksisterende grund.

14 Økonomi transmissionsledning Allingåbro
Nyt fliskedelanlæg kr. Afskrivningsperiode 30 år Rente 3,5 % Årlig kapitalomkostning kr./år Drift og ekstra personel m.v. Varmepris Allingåbro Nuværende varmeproduktionspris, naturgas Besparelse, brændselsudgift Årlig driftsbesparelse 31.640 Fordelt på varmesalg 11 kr./MWh Årlig besparelse standardhus inkl. moms 260

15 Økonomi lukning af værk
Randers Kommune har medio januar fremsendt forespørgsel til Energistyrelsen om der kan regnes med dispensation til lukning af værket. Tilbagemelding er ikke modtaget. Økonomi omkring lukning af værk er i henhold til tal beregnet af Advokatfirmaet Energi & Miljø. Indfrielse af gæld i selskabet er beregnet til kr for et standardhus på 130 m2. Tidshorisont for lukning af værk hvis Energistyrelsen sige ja 2,5 – 3 år.

16 Samlet økonomioversigt
Beregninger er for et standardhus på 130 m2 og at varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er inkl. moms Driftsudgift til alternativ varmekilde Samlet oversigt Anlægstype Nuvær. pris Besparelse Result. pris Halm 30.440 7.354 23.086 Flis 6.773 23.667 Træpiller 3.883 26.557 Trans. ledning 260 30.180 Lukning værk

17


Download ppt "Gennemgang af værkets alternative produktionsmuligheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google