Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsats overfor overfladevand §8….. hvornår og hvordan? Anja Melvej, Miljø Jord-Erfa Midt 11. december 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsats overfor overfladevand §8….. hvornår og hvordan? Anja Melvej, Miljø Jord-Erfa Midt 11. december 2014."— Præsentationens transcript:

1 Indsats overfor overfladevand §8….. hvornår og hvordan? Anja Melvej, Miljø Jord-Erfa Midt 11. december 2014

2 Baggrund Miljøministeren fremlagde i december 2012 høringsforslag til ændring af loven Regionernes opgave udvides – den offentlige indsats omfatter også overfladevand og natur Baggrund Lovændring for at opfylde tre EU-direktiver 1)Vandrammedirektivet 2)Habitatdirektivet 3)Fuglebeskyttelsesdirektivet §

3 Plan og finansiering (Dkr, landsplan) 2014 Kildeopsporing Akutte foranstaltninger Oprydning 2021 2027 10 mio. pr år 50 mio. i perioden 4 år á 5 mio.3 år á 10 mio. ? mio. Indenfor nuværende ramme Ingen aftale om finansiering (forhandles i 2019) 2019

4 Screeningsværktøj Alle kortlagte lokaliteter

5 Forberedelse Fluxe

6 Screeningsværktøj

7 Kildekoncentration Kildeareal Nettonedbør

8 Screeningsværktøj Den kritiske afstand er defineret ud fra kendskab til typiske fanelængder

9 Screeningsværktøj Blandingszone Fortynding Bredde Dybde Vandføring Bundhældning

10 Screeningsværktøj Beregnet overskridelsesfaktor Sammenholdes med de fastsatte miljøkvalitetskrav Overskridelse = indsats

11 Organisering i Region Midt  Mindre gruppe (6 personer)  Tidsperiode 2015-2019  Opgaver  Manuel screening af alle ”gamle” lokaliteter  Udviklingsprojekter  Fastsættelse af økonomi på lokaliteter med indsats

12 §8 - hvornår Bygge/anlægs projekt på kortlagt lokalitet Kommune kontakter regionen Kommune tjekker bufferzone Automatisk screening Bearbejdet screening Ingen risiko = ingen § 8 pligt ift. OFV Faktor <1 Faktor >1 Potentiel risiko Indsats overfor overfladevand Data og Resultater Faktor <1 Faktor >1 Kun indsats ift. OFV Indenfor bufferzone Brev til grundejer om offentlig indsats § 8 pligt Indsats også ift. grundvand/areal Datavask og evt. ny viden i JAR Udenfor bufferzone Bufferzone = 250 m zone fra målsat overfladevand

13 Bufferzonen – 250 m

14 23. oktober 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson §8 hvordan  Der stilles vilkår på præcis samme måde som ved de øvrige indsatsområder  Vilkår om undersøgelse  Vilkår som sikrer at forurening ikke spredes  Vilkår som sikrer at overfladevandet ikke udsættes for forurening i forbindelse med udførelsen af projektet

15 §8 vilkår


Download ppt "Indsats overfor overfladevand §8….. hvornår og hvordan? Anja Melvej, Miljø Jord-Erfa Midt 11. december 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google