Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SO prøve.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SO prøve."— Præsentationens transcript:

1 SO prøve

2 Det kommer jeg ind på Læringsteori og læringsprocesser Arbejdsformer
Informationsøgning Videnskab og vidensformer Formidlingsteori Evalueringsteori og –værktøjer Udvikling fra folkeskoleelev til gymnasium

3 Læringsteori og læringsprocesser
SO1 – Tidsplan Skematiske tidsplan SO1 – Dansk læserapport Læsetest Teknikker til forskelligt SO2 – Biologi sunhedsrapport Blooms taksonomi Andre teorier/processer Kolbs faser Notatteknik Mindmap

4 Arbejdsformer SO2 – Biologi sunhedsrapport Andre arbejdsformer
Gruppearbejde Journalarbejde Andre arbejdsformer Rollespil Projektarbejde

5 Informationsøsgning SO3 – Problemanalyse samfundsfag Andre metoder
Usystematiske metode Kildekritik Andre metoder Ekspertmetoden Strukturerede metode

6 Videnskab og vidensformer
SO2 – Sunhedsrapport biologi Naturevidenskabelig metode Hypotese->Forsøg->Konklusion SO3 – Samfundsfag spørgeskema Samfundsfaglig metode Kvantitativ metode Andre metoder Qvortrups model

7 Formidling SO3 – Kom/it Plakat Andre metoder Retorik
Kommunikationsmodel Afsender, budskab og modtager AIDA Andre metoder Qvortrups model

8 Evaluering SO3 - Evaluering Andre metoder Forløbsevaluering
Formative evaluering Andre metoder Summativ evaluering

9 Udvikling fra folkeskoleelev til gymnasieelev
SO1 – Læserapport dansk Test før og efter Læse hurtigere Forstå mere


Download ppt "SO prøve."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google