Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Centernavn Afdeling Kompetenceudvikling Århus Sygehus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Århus Universitetshospital Århus Sygehus Centernavn Afdeling Kompetenceudvikling Århus Sygehus."— Præsentationens transcript:

1 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Centernavn Afdeling Kompetenceudvikling Århus Sygehus.

2 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Århus sygehus – vores valg ud fra vore strategier Patientforløb og arbejdsgange, fx –Uddannelse af forløbskoordinatorer –Implementering af sundhedsaftalen –Tværfaglige metodekurser Sundhed og trivsel, fx –Implementering af aftale om Sundhed og Trivsel –Sundhedscoach –Lederværktøjer (MUS/GRUS) –Faglig vejledning Pædagogik og undervisning –Patientundervisning –Mentor for nyansatte –Klinisk vejledning studerende/elever

3 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Vore valg Særlige kliniske fokusområder, fx. –Rehabilitering –Den kritisk syge patient –Klinisk faglige kurser Kvalitetsudvikling, fx. –Kliniske retningslinjer –Audit –Akkreditering + understøtte Sund kost

4 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Forløbskoordinatorer Særligt diplom modul på VIA som udover det der er ”pakken (Koordinering af pakkeforløb) ” også vil indeholde Sundhedsloven – pakkeforløb med mulighed for analyse af pakkeforløb Implementering, fx DDKM Kommunikation. 60 undervisningstimer

5 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Sundhedscoach Certificeret coachuddannelse med særligt fokus på sundhed og trivsel Skal kunne bruges af alle medarbejdere efter aftale med leder Fokus på at skabe mere sundhed – større trivsel – mindre sygefravær. Understøtte visionen: det skal være let at være sund på arbejdspladsen.

6 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Mentor for nyansatte Her var vi ikke præcise nok, så der er ikke kommet noget systematisk – overvejes til næste runde. Men der blev bevilget midler til enkelt stående projekter og grupper samt enkeltindivider

7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Den god smag i køkkenet Understøtte hele omlægningen i køkkenet til mad fra bunden – så den gode smag fremhæves. Understøttet med midler til både kursus og delvis vikardækning, så de får mulighed for et boost.

8 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Resten af puljen De prioriterede tiltag har anvendt lidt mere end 50% af puljen Resten er anvendt til kurser / forløb for afdelinger og enkeltindivider. Mange på diplomniveau, enkelte på masterniveau. Indenfor bioanalytikere området har vi prioriteret at få mange afsted til det samme.

9 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Kompetenceudvikling - Udpluk Decentralisering af uddannelsespuljerne for at skabe nærhed og ledelseskraft. Evalueres nu her 1.7. Undersøgt hvad er god ledelse på Århus Sygehus – bredes nu ud til alle afdelinger Iværksat systematisk uddannelse af alle mellemledere/funktionsledere. Stort projekt fra Forebyggelsesfonden i Servicecentret, der skal fremme trivsel og arbejdsglæde og nedbringe sygefraværet. Stor inddragelse af alle medarbejdere i hele centret

10 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Kompetenceudvikling - udpluk Den kritisk syge patient er implementeret nu Bachelor på spring er evalueret og permanentgjort Vision: Det skal være let at udvikle sig. Fokus her på understøttelse af strategien for højt specialiseret hospital Fokus på den erfarne medarbejdere, der ikke vælger specialist-, forsker- eller ledervejen som karrierevej, og indenfor områder der ikke er så stor fokus på, fx det medicinske område.

11 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Region Midtjylland Ny medarbejdervision


Download ppt "Århus Universitetshospital Århus Sygehus Centernavn Afdeling Kompetenceudvikling Århus Sygehus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google