Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teknik og videnskab for samfundet 50 års Jubilæumstræf for årgang 56 den 26. januar 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teknik og videnskab for samfundet 50 års Jubilæumstræf for årgang 56 den 26. januar 2006."— Præsentationens transcript:

1 Teknik og videnskab for samfundet 50 års Jubilæumstræf for årgang 56 den 26. januar 2006

2 Teknik og videnskab for samfundet Den polytekniske læreanstalt - Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Oprettet af H.C. Ørsted i 1829 som Den Polytekniske Læreanstalt under Københavns Universitet. Pr. 1/1 2002 styrings- og bygningsmæssigt selvejende institution med uafhængig bestyrelse Omsætning på godt 1,6 mia.kr. heraf godt 400 mio. kr. i eksterne midler til forskning Råder over bygninger på 388.000 bruttoetagemeter i Lyngby, og 125.000 kvadratmeter i forskerparken Scion●DTU A/S i Hørsholm.

3 Teknik og videnskab for samfundet Mission DTU skal gennem polyteknik etablere grundlag for værdiskabelse og velfærd i samfundet. Dette sker ved uddannelse, forskning og innovation. Motto: ”Danmark Tekniske Universitet – Teknik og Videnskab for samfundet” Vision DTU er internationalt anerkendt som et førende universitet inden for det teknisk- naturvidenskabelige område, og kendt for erhvervsorientering, bæredygtighed og et nært studiemiljø. DTU har en levende campus, der danner en attraktiv ramme om uddannelse, forskning og innovation, og som åbner sig mod omverdenen fagligt og socialt. Strategi

4 Teknik og videnskab for samfundet DTU 2004 Personale: ca. 2300 1479 Forskere/undervisere (heraf 645 Ph.d. stud) 654 Teknisk administrativt personale i støttefunktioner 253 Ansatte i central ledelse og administration samt Campus Service Studerende (ca.): 7500 6046 studerende på diplom-og civilingeniøruddannelser 645 Ph.d. studerende 515 udenlandske studerende 195 studerende på studieophold ved udenlandske universiteter 788 deltagere på efter- og videreuddannelse Bestyrelse Mogens Bundgaard-Nielsen (formand) Mads Krogsgaard Thomsen Finn Helmer Jens Rostrup Nielsen Birgit W. Nørgaard Lena Gustafsson Dan Rosbjerg (intern VIP) Merete Bolgan (intern TAP) Ann Mirjam Fugl-Meyer (studerende) Jon Christian Staffeldt (studerende)

5 Teknik og videnskab for samfundet TopTop

6 Teknik og videnskab for samfundet DTU Alumni - Omfatter alle alumner fra DTU, DTH, DIA (potentielt ca. 31.000 ingeniører) - Database (hvem er hvem) - Hjemmeside - herunder event-kalender – www.alumne.dtu.dk - Magasinet ”Dynamo” 4 gange årligt til alle alumner - Jubilæumstræf – reunions – for en samlet årgang (eksempelvis 56) - Arrangementer i de faglige netværk og andre netværk (eks. Risø-rundvisere) - Gensynsdag - Jobformidling rettet både mod dimittender og Alumner - Kontingent-frit - Støtte til DTU

7 Teknik og videnskab for samfundet Jubilæumsfonden til støtte af DTU´s almene udvikling Fondens formål er at fremme DTU´s virksomhed inden for forskning, uddannelse og innovation og som almennyttig teknologisk samfundsinstitution i det hele taget. Fonden skal således kunne yde støtte til: - forskning, uddannelse og teknologisk udvikling - aktiviteter af kulturel og social karakter - udbygning af DTU’s infrastruktur til glæde for studerende og ansatte ved universitetet - aktiviteter i regi af Alumneforeningen Støtte fra fonden gives til tiltag og projekter, der kommer flere personer på DTU til gode inden for ovennævnte områder, og gives dermed ikke til enkeltpersoner.

8 Teknik og videnskab for samfundet


Download ppt "Teknik og videnskab for samfundet 50 års Jubilæumstræf for årgang 56 den 26. januar 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google