Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet"— Præsentationens transcript:

1 Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger
Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet 16. marts 2011

2 Hvad kan der spares ? Hvordan kan der spares ? Hvilke barrierer ? Hvordan overvinde dem ?

3 Varmebesparelsespotentialet
Sunde besparelser (tilbagebetalingstid år) 40 PJ 14 PJ 9 PJ 4 PJ 3 PJ 7 PJ

4 Varmebesparelsespotentialet
Fordelt på bygningstyper 40 PJ 14 PJ 9 PJ 4 PJ 3 PJ 7 PJ Kilde: SBi 2009:05

5 Besparelsespotentialer
Energi Klima

6 Varmeforbrug i Danmark
1,5 mio. ton CO2 10 mia. kr. årligt 40 PJ

7 Hvad skete der perioden 1979-1985 ?
Efterisolering af klimaskærm Tætning af klimaskærmen Lavere stuetemperatur Skrappere bygningsreglementskrav i 1977

8 Hvad skete der perioden 1979-1985 ?
Efterisolering af klimaskærm Tætning af klimaskærmen Lavere stuetemperatur Høje oliepriser Lavkonjunktur Skrappere bygningsreglementskrav i 1977

9 Bygningsreglementskrav
Isolering Energiruder luftskiftekontrol VE Bruttoenergikrav gennem tiden jf. bygningsreglement for enfamiliehuse (inkl. el og varmt vand)

10 Hvordan gentage succesen i 2011-15 ?
Efterisolering af klimaskærm Tætning af klimaskærm Udskiftning af vinduer og brug af energiglas Høje energipriser Lavkonjunktur Lavere stuetemperatur ? Skrappere bygningsreglementskrav Krav til gennemført renovering af gl. huse Skrotning af gamle huse

11 Virkemidler Virke-midler
Informative Normative Økonomiske Virkemidler kan målrettes: 1. skabelse af incitamenter, 2. overvindelse af barrierer og 3. iværksættelse af energibesparelser. Modellen kan bruges på alle typer af bygningsejere: parcelhus- og ejerlejlighedssejere, boligselsksberne, De private udlejerere, Staten: Slot- og ejendomsstyrelsen SES, Universitets- og Byggestyrelsen UBST Kilde: SBi 2009:06

12 Virkemidler Virke-midler Incitamenter Energibesparelser Barrierer
Informative Energibesparelser Normative Økonomiske Barrierer Virkemidler kan målrettes: 1. skabelse af incitamenter, 2. overvindelse af barrierer og 3. iværksættelse af energibesparelser. Modellen kan bruges på alle typer af bygningsejere: parcelhus- og ejerlejlighedssejere, boligselsksberne, De private udlejerere, Staten: Slot- og ejendomsstyrelsen SES, Universitets- og Byggestyrelsen UBST Kilde: SBi 2009:06

13 Barrierer INGEN INCITAMENTER – INGEN BARRIERER Løsninger Viden
Ressourcer Spar energi

14 Incitamenter INGEN INCITAMENTER – INGEN BARRIERER

15 Virkemiddel-model Virke-midler Incitamenter Incitamenter Kommandobroen
Maskinrummet Incitamenter Incitamenter Indre konflikter: 1. Mellem den der skal betale og den der ved noget om sagen – Mellem Broen og Maskinrummet. I virksomheden vinder den energiansvarliges råd ikke indpas på direktionsgangen. I Staten er det sjældent, at den energiansvarlige indberetter dirkte til ledelsen Hos ejendoms administrator i det private udlejningsbyggeri tillægger man ikke varmemesterens budskaber nogen betydning, og ejer kan ikke betale for en renovering uden huslejeforhøjelse. I Kommunen lytter man ikke til energirådgiveren eller lederen af den lokale Agenda 21-gruppe. I boligselskabet, kan lokale afdelingsbestyrelse ikke se fidusen i energirenoveringer. 5. I familien sidder den ene par på pengekassen og den anden par på fyrrummet. Altså ikke kun en konflikt mellem ejer og lejer

16 Virkemiddel-model Virke-midler Ressourcer Barrierer Løsninger Vovemod
Barrierer har der altid været. At man er underbemandet At der ikke findes eksperter i organisationen Der mangler specialviden (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) de mange særlige bygnigner Iværksættelse: flere ting kan stå i vejen:, timingen kan være forkert. Bygherre er kommet i en situation, hvor renoveringsopgaven kommer ubelejligt, måske fordi et salg eller en ændret benyttelse stiller sig i vejen. familieforøgelse, en skilsmisse eller tilsvarende spille ind. Måske vælger bygherre blot at udsætte renoveringen til en kommende større ombygning. Usikkerhed omkring æstetik og arkitektonisk udførelse Tivl om den håndværksmæssige eller ligefrem håndværkerskrækNår det angår ressourcer, vil de fleste bygningsejere hævde at energibesparelser ikke kan betaler sig. at der ikke er penge på budgettet. At der ikke er tid og ekspertise At der er vigtigere ting at tage sig til Løsninger Vovemod Viden

17 Virkemiddel-model Virke-midler Norm- og lovkrav Energibesparelser
Krav og standarder, fx BR-krav kan blive så restriktive, at reglerne vil blive forsøgt omgået. Bygningsejer, kan ”overse” regler, ”glemme” mærkninger, og på anden vis omgå regler. Endnu har vi ikke så mange regler på renoveringsområdet, med regler, der blev indført kvart over tolv, om at en renovering skal være rentabel er et eksempel på, at der rent faktisk er grænser for hvad, der kan skabe belæg for.

18 Virkemiddel-model Virke-midler Iværksættelse Norm- og lovkrav
Incitamenter Iværksættelse Norm- og lovkrav Ressourcer Så godt nok vil de være forkert altid at tale om barrierer. Men det betyder ikke at der ikke kan komme andre ting på tværs. Løsninger Viden

19 Virkemiddel-model Virke-midler Iværksættelse Norm- og lovkrav
Incitamenter Iværksættelse Norm- og lovkrav Ressourcer Løsninger Viden

20 Virkemiddel-katalog Tilskud til efterisolering Pumpe-kampagner Tilskud til VE-anlæg Maksimum U-værdier ved bygningsrenovering Tilskud til vinduesudskiftning Livsstils-kampagner Statsgaranti ved ESCO-kontrakter Energiramme-krav ved renovering Klima-kampagner Billige lån til energirenovering Energispare-kampagner Krav til vinduer Skattefradrag ved energirenovering Vindues-kampagner Krav til pumper Krav til rørisolering Energimærkning med køberopfølgning Krav til opvarmningssystem Energimærke-web Krav til VE-anlæg Let adgang til beregning af energibesparelser 5-årige energisyn af gamle huse CO2-web Energimærke som ibrugtagnings-krav ved renovering Telefon- og internet-rådgivning Energimærke i ejendoms-annoncer Videncenter-tjenester Ejendomsbeskatning efter energieffektivitet EPC: Energy Performance contracting, dvs. måder, hvorpå bygningsejere kan dele risiko og finansiering med forsyningsselskaber, konsulenter, rådgivere, finansieringsinstitutioner og teknologileverandører for at skabe energibesparelser. Tvungen energimærkning Innovation og produktudvikling Efteruddannelse af håndvækere Ejendomsbeskatning efter energisparepotentiale Grønne ejendomme CO2-afgift på opvarmning Klima-Awards Salg af Energibesparlser Energy Performance Conctracting (EPC) Fremme af salg af pakkeløsninger Grønne kommuner Krav om bygningsenergi-ansvarlig ”Hotmapping” Bygningsansvar i resultatkontrakter Støtte til forsøg og demonstration

21 Incitamentfremmende virkemidler
INGEN INCITAMENTER INCITAMENTER Pumpe-kampagner Livsstils-kampagner Klima-kampagner Energispare-kampagner Vindues-kampagner Kampagner Energimærke-web 5-årige energisyn af gamle huse CO2-web Synliggørelse Energimærke i ejendoms-annoncer Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Tvungen energimærkning Tilskudsordninger Grønne ejendomme Klima-Awards Grønne kommuner ”Hotmapping”

22 Incitamentfremmende virkemidler
INGEN INCITAMENTER INCITAMENTER Pumpe-kampagner Livsstils-kampagner Klima-kampagner Energispare-kampagner Vindues-kampagner Kampagner Energimærke-web 5-årige energisyn af gamle huse CO2-web Synliggørelse Energimærke i ejendoms-annoncer Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Tvungen energimærkning Tilskudsordninger Grønne ejendomme Klima-Awards Grønne kommuner ”Hotmapping”

23 Incitamentfremmende virkemidler
INGEN INCITAMENTER INCITAMENTER Pumpe-kampagner Livsstils-kampagner Klima-kampagner Energispare-kampagner Vindues-kampagner Kampagner Energimærke-web 5-årige energisyn af gamle huse CO2-web Tilskud til VE-anlæg Synliggørelse Tilskud til vinduesudskiftning Energimærke i ejendoms-annoncer Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Statsgaranti ved ESCO-kontrakter Tvungen energimærkning Billige lån til energirenovering Tilskudsordninger Skattefradrag ved energirenovering Grønne ejendomme Klima-Awards Grønne kommuner ”Hotmapping”

24 Barriere-nedbrydende virkemidler
Tilskud til VE-anlæg Tilskud til vinduesudskiftning Statsgaranti ved ESCO-kontrakter Tilskud og lån Billige lån til energirenovering Skattefradrag ved energirenovering Rådgivning Energimærkning med køberopfølgning Let adgang til beregning af energibesparelser 1:1 eksempler Telefon- og internet-rådgivning Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Videncenter-tjenester Innovation og produktudvikling Efteruddannelse af håndværkere Salg af Energibesparlser Energy Performance Conctracting (EPC) Fremme af salg af pakkeløsninger Støtte til forsøg og demonstration Udstillinger

25 Barriere-nedbrydende virkemidler
Tilskud til VE-anlæg Tilskud til vinduesudskiftning Statsgaranti ved ESCO-kontrakter Tilskud og lån Billige lån til energirenovering Skattefradrag ved energirenovering Rådgivning Energimærkning med køberopfølgning Let adgang til beregning af energibesparelser 1:1 eksempler Telefon- og internet-rådgivning Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Videncenter-tjenester Innovation og produktudvikling Efteruddannelse af håndværkere Salg af Energibesparlser Energy Performance Conctracting (EPC) Fremme af salg af pakkeløsninger Støtte til forsøg og demonstration Udstillinger

26 Barriere-nedbrydende virkemidler
Tilskud til VE-anlæg Tilskud til vinduesudskiftning Statsgaranti ved ESCO-kontrakter Tilskud og lån Billige lån til energirenovering Skattefradrag ved energirenovering Rådgivning Energimærkning med køberopfølgning Let adgang til beregning af energibesparelser 1:1 eksempler Telefon- og internet-rådgivning Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Videncenter-tjenester Innovation og produktudvikling Efteruddannelse af håndværkere Salg af Energibesparlser Energy Performance Conctracting (EPC) Fremme af salg af pakkeløsninger Støtte til forsøg og demonstration Udstillinger

27 Norm- og lovkrav BR-krav Komponentkrav Ibrugtagningskrav Beskatning
Maksimum U-værdier ved bygningsrenovering Energiramme-krav ved renovering BR-krav Krav til vinduer Krav til pumper Krav til rørisolering Komponentkrav Krav til opvarmningssystem Krav til VE-anlæg Ibrugtagningskrav Energimærke som ibrugtagnings-krav ved renovering Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Beskatning Ejendomsbeskatning efter energieffektivitet Ejendomsbeskatning efter energisparepotentiale Brugeransvar CO2-afgift på opvarmning Krav om bygningsenergi-ansvarlig Bygningsansvar i resultatkontrakter

28 Norm- og lovkrav BR-krav Komponentkrav Ibrugtagningskrav Beskatning
Maksimum U-værdier ved bygningsrenovering Energiramme-krav ved renovering BR-krav Krav til vinduer Krav til pumper Krav til rørisolering Komponentkrav Krav til opvarmningssystem Krav til VE-anlæg Ibrugtagningskrav Energimærke som ibrugtagnings-krav ved renovering Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Beskatning Ejendomsbeskatning efter energieffektivitet Ejendomsbeskatning efter energisparepotentiale Brugeransvar CO2-afgift på opvarmning Krav om bygningsenergi-ansvarlig Tvungen opsparing til energiforbedringer

29 Norm- og lovkrav BR-krav Komponentkrav Ibrugtagningskrav Beskatning
Maksimum U-værdier ved bygningsrenovering Energiramme-krav ved renovering BR-krav Krav til vinduer Krav til pumper Krav til rørisolering Komponentkrav Krav til opvarmningssystem Krav til VE-anlæg Ibrugtagningskrav Energimærke som ibrugtagnings-krav ved renovering Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Beskatning Ejendomsbeskatning efter energieffektivitet Ejendomsbeskatning efter energisparepotentiale Brugeransvar CO2-afgift på opvarmning Krav om bygningsenergi-ansvarlig Tvungen opsparing til energiforbedringer

30 Direkte virkemidler BR-krav Komponentkrav Ibrugtagningskrav Beskatning
Maksimum U-værdier ved bygningsrenovering Energiramme-krav ved renovering BR-krav Krav til vinduer Krav til pumper Krav til rørisolering Komponentkrav Krav til opvarmningssystem Krav til VE-anlæg Ibrugtagningskrav Energimærke som ibrugtagnings-krav ved renovering Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Beskatning Ejendomsbeskatning efter energieffektivitet Ejendomsbeskatning efter energisparepotentiale Brugeransvar CO2-afgift på opvarmning Krav om bygningsenergi-ansvarlig Tvungen opsparing til energiforbedringer

31 Norm- og lovkrav BR-krav Komponentkrav Ibrugtagningskrav Beskatning
Maksimum U-værdier ved bygningsrenovering Energiramme-krav ved renovering BR-krav Krav til vinduer Krav til pumper Krav til rørisolering Komponentkrav Krav til opvarmningssystem Krav til VE-anlæg Ibrugtagningskrav Energimærke som ibrugtagnings-krav ved renovering Hvis vi først ser på hvad der skaber incitamenter. Her vil man se, at vi i virkeligheden har med et kinesisk kassesystem at gøre. 1. Klimaet står lige nu øverst på dagsordenen Beskatning Ejendomsbeskatning efter energieffektivitet Ejendomsbeskatning efter energisparepotentiale Brugeransvar CO2-afgift på opvarmning Krav om bygningsenergi-ansvarlig Tvungen opsparing til energiforbedringer

32 Gennemført eller på vej til gennemførelse
1. Incitament­ fremmende 2. Barriere- nedbrydende 3. Norm- og lovkrav Kampagner Kampagner Tilskud og lån BR-krav Synliggørelse Rådgivning Komponentkrav Tilskudsordninger 1:1 eksempler Ibrugtagningskrav Go’Energi kampagnen Beskatning Skrotningspræmie for gamle oliefyrskedler Energiforbrug på nettet Energimærker på Nettet Brugeransvar Tilskud til energibesparelser (fra forsyningsselskaber) Energimærket i mæglerannoncer Tvungen opsparing til energibesparelser Tvungen opsparing til energibesparelser Energiafgifter

33


Download ppt "Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google