Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Megasatsnings videre forløb Poul Erik Schou-Pedersen formand for Råd for Energi- og Miljøteknologi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Megasatsnings videre forløb Poul Erik Schou-Pedersen formand for Råd for Energi- og Miljøteknologi."— Præsentationens transcript:

1 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Megasatsnings videre forløb Poul Erik Schou-Pedersen formand for Råd for Energi- og Miljøteknologi

2 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Kommissorium for rådets arbejde  Give anbefalinger til vækstforum vedr. igangsætning af konkrete projekter  Følge fremdriften med fokus på satsningens faglige mål  Være ambassadører for megasatsningen og medvirke til at fremme dialogen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.  Bidrage til koordinering af initiativer.  Have en rådgivende funktion i forhold til den videre udvikling af megasatsningen

3 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Overordnede principper for udmøntning af indsatsen Understøtte demonstrationsprojekter med fokus på:  Afprøvning og videreudvikling af teknologier i praksisnær skala  Projekter, der er levedygtige efter støtteaktiviteters ophør  Dokumentation af opnåede effekter  Hele værdikæder Udviklingsprojekter, arbejdsgrupper m.v.:  Eksterne parter skal inspireres og motiveres til at arbejde for vækstforums mål

4 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Proces for igangsætning af projekter Indkalde projektidéer (max. 5 A4 sider + evt. bilag) Projektudvikling Projektansøgning Igangsætning af projekt Rådet vurderer projektidé + evt. bevilling til forprojekt Rådet vurderer projektansøgninger og indstiller til vækstforum

5 Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Eftermiddagens program Kl. 12.00 Frokost Kl. 13.00 Workshops A: Lokalt engagement i vedvarende energi B: Forbedret udnyttelse af el fra vindkraft C: Samspil mellem energi og miljø på biomasseområdet Lokaleplan ligger i konferencematerialet


Download ppt "Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Megasatsnings videre forløb Poul Erik Schou-Pedersen formand for Råd for Energi- og Miljøteknologi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google