Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimal kvalitet af fast handelsgødning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimal kvalitet af fast handelsgødning"— Præsentationens transcript:

1 Optimal kvalitet af fast handelsgødning
Kirsten Elkjær - Planteavlskonsulent LandboCentrum

2 Gødningskvalitet og optimal spredning
Hvad er gødningskvalitet Kemisk kvalitet Fysisk kvalitet Sæt værdi på dine kvalitetskrav Hvordan bevares kvaliteten Hvordan sikres optimal spredning

3 Kemisk kvalitet – årlig stikprøvekontrol
Konklusionen for 5 år ( ) 2-9 % har underindhold af N, P og K 10-20 % har underindhold af sekundære næringsstoffer (Mg, S) samt mikro. (B, Na) Mekanisk blanding: Størst risiko for underindhold af N I de sidste 5 år har der altid været flest N dumpere på mekanisk blandet (Tabel 10 fra analyseresultater 2006)

4 Hvad betyder underindhold for kvælstoftildelingen
Produkt: NS 28-5 Deklaration: 27,5 % N; Analyse: 26,5 % N Gødskes efter 150 kg N mangler der 5 kg N/ha Produkt: NPK ; mekanisk blandet Deklaration: 20,6 % N; Analyse: 19,2 % N Gødskes efter 150 kg N mangler der 10 kg N/ha Eksemplerne er fra stikprøvekontrollen år 2006 og tilfældigt udvalgt: Underindhold; Gødning med et hovednæringsstofindhold: NS 28-5 importeret fra AgroBizz Deklaration: 27,5 N 4,5 S Analyse: 26,5 N 5,1 S Mangler 1 kg N pr 100 kg gødning. Fuldgødske med 150 kg N => mangler 5 kg N/ha Flere hovednæringsstoffer: NPK m/ Mg, S fra Yara Deklaration: 17,6 N Analyse: 16,0 N Mangler 1,6 kg N pr. 100 kg vare Fuldgødske med 150 kg N af denne vare => mangler 13 kg N/ha Mek. blandet NPK m Mg S fra Vestjyllands Andel Deklaration: 20,6 N Analyse: 19,2 N Mangler 1,4% kvælstof eller 1,4 Kg N pr 100 kg Fuldgødske med 150 kg N => mangler 10 kg N/ha

5 Konklusion for kemisk kvalitet
Definer dit kvalitetskrav før handlen: Samgranuleret eller mekanisk blandet? Incl. Mg, B, Na eller tilføres det bedst som supplement anden vej? Du betaler normalt for den vare du får…. m/ S, Mg, B eller m/ S Umiddelbart lyder de to gødninger som værende ens. Men skærer en væk på den dyre fosfor og giver til gengæld lidt mere af den billige kalium. Varen lyder identisk, men er reelt 14 kr. mindre værd hvis man værdisætter og har behov for alle næringsstofferne i standart Priser: N: 4,5 kr P: 8,5 kr K: 3,1 kr Mg: 2,0 kr S: 3,0 kr B: 103 kr. 14 kr/100 kg forskel i værdien af næringsstofferne!

6 Værdisæt den fysiske kvalitet
Kornstyrke - den vigtigste kvalitetsfaktor! Stor spredebredde kræver stor kornstyrke Kornstyrke Max. spredebredde Op til 3 kg 16 m; nedsæt vingehastighed 3-5 kg m Over 5 kg fra 36 m og op til 48 m Øges spredebredden fra 12 til 24 m spares 30 kr. pr. ha 10-12 kr. pr. 100 kg. spredt gødning Kapaciteten øges ved at øge spredebredden. Modelberegninger foretaget af DJF viser, at kapacitetn for både liftophængt og bugserede sprede øges med ca. 50% ved at gå ra 12 til 24 m. Giver en besparelse på ca. 33 og 35 kr, ved en udgangs maskinomkostning på ca. 100 kr. pr ha spredt på de 12 m. Normal dosis gødning (dvs kg/ha) svare det til en besparelse på omkring kr pr 100 kg gødning.

7 Andre fysiske kvalitetsparametre
Kornstørrelsesfordelingen Kun korn over 2 mm spredes over 24 m Ensartet og kendt rumvægt Fri for støv: Støv suger fugt  fugt giver klumper Støv giver belægning på spredevinger  upræcis dosering Gode og ensartede flydeegenskaber

8 To typer gødning med forskellige flydeegenskaber
Prillet gødning Granuleret gødning

9 Bevar kvaliteten fra skib til mark
Håndtering og transport kan forringe kvaliteten Mekanisk skade Fugtskade Fugt er gødningens største fjende Varm luft indeholder meget vand! ”sommerlagring” stiller krav! Husk: Varm sommerluft indeholder mere vand pr. m3 luft end kold vinterluft Vær særlig opmærksom på lagring af ”overliggervare”

10 Gødning løs eller i storsæk?
Løs gødning hvis: Gode lagerfaciliteter Omhyggelig over-dækning m. plast Stor mængde af samme type Få typer gødning Kort forbrugsperiode Storsæk hvis: Dårlige lagerfaciliteter Små mængder / flere forskellige typer Lang forbrugsperiode Tidlig køblang lagring Marker spredt over stor afstand Prisforskel: 8-10 kr. pr. 100 kg

11 Optimal spredning Kend din spreder og vedligehold den!
Kend gødningens fysiske parametre Kontrol ved levering Kontrol før spredning Mål kornstyrken Mål kornstørrelsesfordelingen

12 Indstil sprederen korrekt!
Brug tilgængelig information, f.eks: Bogballe: God hjemmeside med indstilling

13

14 Indstil sprederen korrekt!
Brug tilgængelig information, f.eks: Bogballe: God hjemmeside med indstilling Bredal: Mål litervægt omhyggeligt Amazone: Send evt. prøve til test

15 Konklusion! Fastsæt dine kvalitetskrav før køb
Krav til kemisk indhold og gødningstype Krav til kornstyrke og spredebredde Vurder prisen ud fra kvalitetskravene! Bevar kvaliteten fra skib til mark Storsække: Minimal kvalitetsforringelse Maksimal overblik over forbrug og beholdning Mål fysisk kvalitet ved levering og igen før spredning


Download ppt "Optimal kvalitet af fast handelsgødning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google