Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens sundhedsvæsen - hvad har vi råd til?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens sundhedsvæsen - hvad har vi råd til?"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens sundhedsvæsen - hvad har vi råd til?
Landskonference i Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning, 6. juni 2012 Jakob Kjellberg / DSI

2 Fremtidens sundhedsvæsen
Væsentlige faktorer der påvirker udviklingen 3. Demografien 1. Teknologiske udvikling 2. Fremtidens patient/ patientkultur/ Patientforventninger (rettigheder, frit valg) 4. Politisk- administrativ struktur Fremtidens sundhedsvæsen 6. Fremherskende ”ideologi” politisk ’sygehuspolitisk’ lægevidenskabelig specialet som bestemmende for organiseringen 5. De økonomiske rammer/ muligheder 7. Modevinde videnskabelige folkelige

3 Mulige sammenhænge og ’drivere’
Hvem er det nu der styrer? 1. De teknologiske/lægevidenskabelig muligheder 2. Økonomien 3. Demografi 4. Patienterne Betydning for ibrugtagning 5. Organisations- struktur & ledelse, incl. politisk ledelse Pres for ibrugtagning Via medierne

4 Den helt sikre: Befolkningens fortid

5 Forbruget stiger med alderen Og forbruget per indbygger
stiger over tid Velfærdskommissionen, 2005 Kilde: Kilde OECD Health Data 2010 –

6 Sund aldring?

7 Styringen/behov/? har skabt en stor aktivitetsvækst
Regionernes udgifter til sundhed fraregnet praksissektoren steg med 43 pct. fra 1999 til 2008 (4 pct. årligt) Fra 2001 til 2008 har der været en stigning på 14,1 pct. i antallet af fuldtidsbeskæftigede sundhedsfaglige (1,5 pct. årligt)

8 Takststyring/ produktivitetsudviklingen/ mere travlt?
Fra 2009 til 2010 steg produktiviteten med 5,6 % Fra 2008 til 2009 steg produktiviteten med 4,2% Fra 2007 til 2008 faldt produktiviteten med 3,2% Fra 2006 til 2007 steg produktiviteten med 1,8% Fra 2005 til 2006 steg produktiviteten med 1,9% Fra 2004 til 2005 steg produktiviteten med 1,8% Fra 2003 til 2004 steg produktiviteten med 2,4% Kilde: Løbende offentliggørelse af produktiviteten. H:S, ARF, SST, FM, ISM Produktivitetsstigning 1,2 0,8 Kilde: Evaluering af takststyring på sygehusområdet, H:S, ARF, SST, FM, ISM Kilde: Sundhedspolitisk redegørelse ISM

9 Fokus er på budgetstyring og mindre fokus på aktivitet
Flere forløbstakster Resultater frem for kontakter Begrænsninger i væksten i antallet af ambulante besøg som bliver finansieret. Strammere og strammere økonomistyring Men de forventede knappe ressourcer, så større monitoreringskrav Man vil sikre sig værdi for pengene. Råderum skal findes decentralt Accelererede forløb mv.

10 Mere usikkert: Befolkningens og patienternes
forventninger, krav og betalingsvilje Man må forvente: en mere rettighedsbevidst befolkning er ventetidsgarantien for alt? frit valg inden for EU(?) en befolkning, der ønsker adgang til de bedste og nyeste behandlingsmuligheder Og får det! – på den ene eller anden måde en befolkning med en større privat og offentlig betalingsvilje (den økonomiske velstand er vokset) supplerende sygeforsikringer, pres på politikere for at øge bevillingerne til sundhedsvæsenet

11 Bio- og sundhedsteknologien
1. De teknologiske/lægevidenskabelige muligheder 2. Økonomien 3. Demografi 4. Patienterne 5. Organisations- struktur & ledelse, incl. politisk ledelse Via medierne

12 Den sundhedsteknologiske udvikling
Det temmelig usikre: Den sundhedsteknologiske udvikling Ret sikkert: fortsat (accelererende) udvikling af nye eller forbedrede teknologier 2. Ret sikkert: vi kan behandle flere og flere 3. Usikkert: hvad vil der præcist komme? Øgede nettoomkostninger vil blive resultatet 4. Meget usikkert: i hvilket omfang vil det blive indført og med hvilken hastighed? Betinget bl.a. af de økonomiske muligheder/økonomisk vilje Forestår en debat om finansieringen af fremtidens sundhedsvæsen/ prioritering af midlerne

13 Teknologier - medicin: hvad forudså vi
10 år før det blev indført?

14 Udviklingstrin inden for anvendelse af mobil, trådløs og sensor-teknologi med henblik på diagnostik, monitorering og behandling Specialisten Videotelefon (3G) i patients hjem Kilde: Kommende Teknologisk Fremsyn (juni 2006) om Mobil og trådløs kommunikation

15 Hvad betyder teknologipresset og demografipresset så for jer?!!
Manglende personale kombineret med flere patienter og nye behandlingstilbud vil stille krav til markant højere produktivitet Mere skal automatiseres Mindre vil blive tilbudt – Prioritering/Rationering ? Opgaveglidning mellem faggrupper Understøttet af nye teknologiske muligheder Mere skal ud af sygehusene og over til kommunerne/almen praksis Incitamenter er en udfordring - men udviklingen er uundgåelig.

16 Økonomien 1. De teknologiske/lægevidenskabelig muligheder 2. Økonomien
3. Demografi 4. Patienterne 5. Organisations- struktur & ledelse, incl. politisk ledelse Via medierne

17 ”jo rigere, jo mere bruger man relativt på sundhedsvæsenet”
1% vækst i BNP fører til mere end 1% vækst i sund.-udgift. i 2020: udgør sundhedsudgifterne omkring 12-15% af BNP

18 Udgiftsudviklingen i Price-Waterhouse-Coopers
2020-fremtidsscenarie

19 Brugerbetaling og private sygeforsikringer
For at aflaste de offentlige finanser Øget brugerbetaling, jfr. Velfærdskommissionen og Vismændene (også i almen praksis) Øget tegning af private sygeforsikringer Primært på grund af brugerbetaling Skattefradrag fjernes på hospitalsforsikringer

20 Organisering og politisk styring
1. De teknologiske/lægevidenskabelig muligheder 2. Økonomien 3. Demografi 4. Patienterne 5. Organisations- struktur & ledelse, incl. politisk ledelse Via medierne

21 Organisering på mikroniveau
På mange måder mange af de samme problemer som for 50 år side Men markant færre sygehuse Kortere indlæggelser Samme problemer med samordning Vigtigt også at kunne finde nye løsninger på gamle problemer Men med 0,8% vækst og markante patientrettigheder, så er der pres på proudktiviteten.

22 . . Sygehusstruktur i 2020: ca. 20-25 sygehuse med akutfunktioner
det ambulante mere end det stationære sygehus Praktiserende læger/kommuner/ special sygehuse skal kompensere for afstanden til sygehuset . . .

23 Almen praksis vil få større ansvar eller mindre betydning
Fx være ansvarlige for lokale skadesklinikker – 24/7 Flere ”ambulatorie” ydelser Diabetes, Kol, hjerte etc. Røgten mv Pres for større praksisfællesskaber Organisatorisk udfordring (PCT?) Aflønningsform? Afskaffelse af solopraksis? Sygehusets rolle?

24 Opsummering om fremtiden (sandsynligt)
Økonomi: Der vil komme flere penge til sundhedsvæsenet Men langt færre en vi har været vant til Rammeprioritering/rationering og eksplicit prioritering? Fokus på rationel drift Brugerbetaling vil blive mere udbredt Flere forsikringer Struktur: Regionerne nedlægges, Staten tager sygehuse (som der bliver færre af), og kommunerne for ansvar for almen praksis Medicin og Teknologi: Vil udgøre en stigende andel at sundhedsudgifterne Eksplicit prioritering(?) Patient rettigheder: Mere frit valg, også i EU


Download ppt "Fremtidens sundhedsvæsen - hvad har vi råd til?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google