Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm Torvegade 7 1tv Kasse i finansministeriet E rhvervs G rund U ddannelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm Torvegade 7 1tv Kasse i finansministeriet E rhvervs G rund U ddannelsen."— Præsentationens transcript:

1 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Kasse i finansministeriet E rhvervs G rund U ddannelsen

2 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Selvforsørgende bidrager til statskassen Borgere på overførselsindkomst modtager fra statskassen Der skal være så mange selvforsørgende som muligt, så vi får råd til god offentlig service og/ eller lav skat.

3 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Der bliver flere gamle og færre unge Der bliver brug for færre ufaglærte Det medfører mangel på uddannet arbejdskraft 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse og 50% skal have en videregående uddannelse

4 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Uddannelserne bliver mere teoretiske

5 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Mange lærer bedst i praksis

6 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Jan Hendeliowitz, direktør for beskæftigelsesregionen: ”Selv under højkonjunkturen har de unge ikke-arbejdsmarkedspa- rate ligget på 10-15%”

7 Antal unge i UUB – regi: Sorteret på post nr 110729 i alt 5906 unge – der er 12.årige i 7.kl. U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk

8 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Halvdelen af de unge forlader Bornholm. Procentdelen af de ikke- arbejdsmarkedsparate unge stiger?? Til 20-30 %???

9 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Vi har sammenlignet de unge, der gik ud af specialklasserne i 2005 – 17 unge- med deres kammerater i de normale klasser for de 3 skoler der havde specialklasser Alle de unge med specialklassebaggrund bor stadig på Bornholm. Halvdelen af kammeraterne fra normalklasser er rejst fra øen. 23% af de unge som er på Bornholm - fra de 3 skoler - har specialklassebaggrund Af de 17 unge er: de 6 kommet i gang med en EGU, 3 med en ordinær uddannelse og resten – 8 unge - er ikke kommet i gang med en uddannelse endnu

10 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Der er brug for en uddannelse, der tager udgangspunkt i hvad de unge kan og deres læringsstil. En praktisk orienteret uddannelse tilknyttet en, eller flere virksomheder.En praktisk orienteret uddannelse tilknyttet en, eller flere virksomheder. EGU´en varer 2 år og består af perioder i praktik og perioder på skole.EGU´en varer 2 år og består af perioder i praktik og perioder på skole. Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Start -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2 år.

11 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Skoledelen varer mellem 20 og 40 uger. Er individuelt tilrettelagt. Er tilpasset virksomheden. Giver den unge fodfæste på arbejdsmarkedet. Kompetencegivende og sikrer optagelse i en A-kasse.

12 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Hvad koster det? Løn – det samme som en lærling indenfor samme område, typisk omkring 60 kr. pr time.Løn – det samme som en lærling indenfor samme område, typisk omkring 60 kr. pr time. Løn inden for det offentlige område er pr. 1. april 2010Løn inden for det offentlige område er pr. 1. april 2010 7518 kr. pr. måned. Løntilskud på 30. kr. pr. time. i de første 7 måneder via AER.Løntilskud på 30. kr. pr. time. i de første 7 måneder via AER. Der udbetales ikke løn i skoleperioderne - gratis for virksomhederne, -UUB udbetaler skoleydelse.Der udbetales ikke løn i skoleperioderne - gratis for virksomhederne, -UUB udbetaler skoleydelse. - til unge over 18 år 1503 kr. pr uge i 2011 - til unge under 18 år 628 kr. pr. uge i 2011

13 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Målgruppe: unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbar kan gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse. UUB administrerer ordningen på Bornholm Man har retskrav på en egu Man visiteres via specialteamet i UUB Den unge følges af en vejleder i hele forløbet

14 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Egu-unge er typisk: Unge, der har svært ved at klare det ” boglige” i en uddannelse, men har andre kvalifikationer. Unge, der er skoletrætte og gerne vil arbejde. Unge, der har brug for tæt opfølgning for at gennemføre en uddannelse. Unge, med sociale eller personlige/psykiske problemer.

15 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Krav til de unge Mødestabile. Interesserede. Har en praktikvirksomhed – ofte fundet efter længerevarende praktikperioder som er ulønnet – kan være med kontanthjælp fra JCB eller arbejdsdusør fra BFC. Afklaret om uddannelsesretning. Fleksible i forhold til branche/fag.

16 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk EGU´en Giver kompetencer der er meritgivende for beståede forløb på godkendte skoler. Giver et godt afsæt for at starte på en ordinær ungdomsuddannelse.

17 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Typiske skoleforløb: AMU – kurser AOF Bornholms Produktionshøjskole Erhvervsuddannelser Højskole Kannikegaard, landbrugets uddannelser Kommunikationscentret. Undervisning i virksomhed. Ungdomsskolen VUC

18 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Egu på Bornholm 15. august 2011 14 unge er blevet færdige, nuværende status: 4 unge på dagpenge - Medlem af A-kasse 6 unge overgået til ordinær uddannelse 4 unge i arbejde

19 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Egu på Bornholm 2011 15 august 2011 - 45 unge i gang 6 kvinder og 39 mænd Aldersgennemsnit: 20,5 år. i alderen 16 til 30 år

20 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Status for de 58 igangværende/færdige EGUer Dyrepasnings fagets arbejdsområder6 El, elektronik og edb-fagenes arbejdsområder1 Entreprenørfagenes arbejdsområde5 Gartner og jordbrugsfagenes arbejdsområder6 Handel og Kontorfagenes arbejdsområder2 Jern & metal, samt vvs-fagenes arbejdsområder7 Køkken, kantine samt levnedsmiddelfagenes omr.7 Lager, transport og chaufførfagenes arbejdsområder3 Mekanikerfagenes arbejdsområder5 Murer, beton og struktørfagenes arbejdsområder1 Pædagogisk arbejdsområder med børn og unge1 Rengørings, pedel og servicefagenes arbejdsområder4 Træfagenes arbejdsområder 11

21 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Ansat i private/offentlige virksomheder

22 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Bidrag til den nationale målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse AlderAntalEGU Antal% 1660761,0 1756391,4 18529 4 0,8 19524101,9 2042361,4 2134772,0 2229962,0 2329141,4 2424120,8

23 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk De fleste kommer fra specialklasser/skoler. Mange har diagnosen ADHD Har ofte haft afbrudte forløb på BHES. Gået på Produktionsskolen. JCB BCB Baggrunden for nuværende EGU-elever

24 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Udviklingen i antallet af EGU´er : 2011 til 15. aug

25 U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm www.uub.dk Torvegade 7 1tv uub@brk.dk Fremtidsvisioner Aftale med virksomheder om at starte et antal elever op, hvert år –Eksempel ”Vej og Park” Bedre tilbud til kvinderne


Download ppt "U ngdommens U ddannelsesvejledning B ornholm Torvegade 7 1tv Kasse i finansministeriet E rhvervs G rund U ddannelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google