Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg for BKF- Region Midt Udfordringer for børne- og kulturcheferne i kommunerne og for BKF lige nu. ”Hvad sysler vi med i bestyrelsen ?” Fredag d. 6.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg for BKF- Region Midt Udfordringer for børne- og kulturcheferne i kommunerne og for BKF lige nu. ”Hvad sysler vi med i bestyrelsen ?” Fredag d. 6."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg for BKF- Region Midt Udfordringer for børne- og kulturcheferne i kommunerne og for BKF lige nu. ”Hvad sysler vi med i bestyrelsen ?” Fredag d. 6. marts i Silkeborg Oplæg ved BKF- formand Per B. Christensen

2 Hovedtemaer Kommunerne i klemme Kvalitetsreformen der blev væk – og kvalitetsprojekterne Kommunal ledelse Rekruttering og kompetenceudvikling Nye udfordringer på skoleområdet og, UU, UTA, STU Dagtilbudsområdet Barnets reform Ungdomskommission og BKF- oplæg Biblioteksudvalg og folkeoplysningsudvalg

3 Kommunerne i klemme Borgernes forventninger – ens serviceniveau Alliancer mellem brugere, faglige organisationer og folketingspolitikere Kommunernes likviditet og vækstrammer Fusionsefterdønninger Manglende strukturtilpasninger Krisen og afmatningen Svært styrbare områder stjæler dagsordenen

4 Kvalitetsreformen der blev væk…. Ude af statsministerens fokus Elementer : Brugertilfredshedsundersøgelser, faglige kvalitetsoplysninger og akkreditering Kommunale kvalitetsprojekter – partnerskaber - dokumentation og/ eller udvikling i fokus – passe på ikke at blive defensive - konference Sammenhæng i styringskæden – politiker – forvaltning – institution - fagmiljø – have fokus på maskinrummet! Ressourcer, rammer og resultater Procesregulering BKF: behov for kvalitetsrapporter på alle fagområder.

5 Kommunal ledelse Vi leder nogle områder, der er politisk definerede og hvor forventningerne er større end ressourcerne Trepartsaftalen Diplom i ledelse - akkreditering Partnerskab om skoleledelse – rekruttering – dokumentation og talentudvikling Kodeks Væksthus for ledelse og forum for offentlig ledelse

6 Temaer i regeringens ledelsesreform Klare og entydige ledelsesforhold Klar og entydig ledelseskompetence Krav om certificeret lederuddannelse Regelmæssige lederevalueringer Resultatløn på alle borgerrettede ledelsesområder

7 Lederkompetencer lutret (i den permanente forandrings perspektiv) (I) Paradigmeskifte i forandringsledelse Behov for at skabe forankring og mening i de permanente forandringsprocesser Offentlig ledelse udføres i komplekse ledelsesnetværk med uklare referencer

8 Lederkompetencer lutret... (II) Bekæmp bureaukratisering med alle midler! Praksisnær og permanent ledertræning Lederen må reflektere over egen praksis i forhold til organisationens udvikling og kultur Professionelle netværk uden for Danmark

9 Velfærdsuddannelser og rekruttering National strategi og topmøde Søgemønstre Læreruddannelsen Partnerskabsaftaler mellem kommuner og UC – praktik, efter – og videreuddannelse – udvikle studiemiljø – udviklingsprojekter og videnscentre

10 Dagtilbud Akkreditering Kvalitetsrapporter Madordninger – status hos jer? Omlægning af praktikken i pædagoguddannelsen – SU- finansieret – flere praktikperioder

11 Folkeskolen Normal – specialundervisning Drengeproblemet Privatskoler – folkeskoler Afbureaukratisering - screening UTA – mønsterbrydere og talenter Videreudvikling af partnerskabet om folkeskolen UU og STU - bestyrelsesnotater Lærernes arbejdstid

12 Barnets reform – formål og proces frem til sommer! At styrke kontinuiteten i anbragte børns liv. At styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene. At sikre en tidligere indsats. At sikre en bedre og mere systematisk sagsbehandling i kommunerne. At sikre bedre resultater af kommunernes indsats. Proces – dialogmøder KL-initiativ – kommunesamarbejde eller partnerskab BKF – notat – kvalitetsrapport – rum for forbedring – hindre bureaukratisering

13 Ungdomskommission – og ungeudspil fra BKF 80-20 problemstillingen – den øgede polarisering – på uddannelses- sundheds- og kulturområdet – ungdomskriminalitet. Ungeproblemstillingen – varighed – identitet – roller – subkulturer Løsninger og dialog med de unge Vores egen praksis – nye initiativer – revitaliseringen af ungdomspædagogikken Initiativer: Ungdomskommissionen i Juststitsministeriet Ungdomskommission med et bredt fundament Internt udvalg i Regeringen om unge på kontanthjælp Bestyrelsesudspil til BKF`s årsmøde

14 Kultur – og Fritid Breddeidrætsudvalget – de uorganiserede – idræt i det fysiske rum. Folkeoplysningsudvalg – ambitiøst kommissorium – demokrati – medborgerskab – nye tilrettelæggelsesformer – afgrænsninger – afbureaukratisering – nye rammer Biblioteksudvalg – globalisering – bibliotekets roller – digitalisering – fremtidens biblioteksbetjening – de bibliotekssvage grupper Overgangsordninger for de tidligere amtskommunale – og ulovbestemte – kulturopgaver. Hvordan udlægges opgaverne – økonomisk og organisatorisk? Unge og kultur – børnekulturens netværk


Download ppt "Oplæg for BKF- Region Midt Udfordringer for børne- og kulturcheferne i kommunerne og for BKF lige nu. ”Hvad sysler vi med i bestyrelsen ?” Fredag d. 6."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google