Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Makro-1 uge 9 Præsentation Undervisningsform Pauser hvornår hvor mange

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Makro-1 uge 9 Præsentation Undervisningsform Pauser hvornår hvor mange"— Præsentationens transcript:

1 Makro-1 uge 9 Præsentation Undervisningsform Pauser hvornår hvor mange
Nationalregnskabsbegreber og Den simple Keynes-model Multiplikatoren

2 Introduktion til makroøkonomi aggregerede størrelser
Hvad er nationalindkomsten - BNP ? Hvad er økonomisk vækst og hvordan måles den ? Hvad er arbejdsløshedsprocenten, og er det et problem ? Kan arbejdsløshed elimineres ? Hvad er inflation, og hvad skyldes det? Hvad er renten for en størrelse, og hvordan dannes den ? Hvad er betalingsbalancen, er der over- eller underskud, og hvorfor ? Hvad er valutakursen, og hvorfor ændrer den sig ?

3 Overordnede makroøkonomiske forhold
Kan kategoriseres i to grupper Langsigtet økonomisk vækst Kortsigtede konjunkturbevægelser Økonomisk vækst større arbejdsstyrke, bedre udnyttelse af ressourcer teknologiske fremskridt, bedre produktivitet Konjunkturer ”7 gode år - 7 magre år”

4 Konjunkturbevægelser (business cycles)
Måleenhed?

5 Bruttonationalprodukt BNP
Værditilvækst summen af værditilvækst for hver enkelt virksomhed giver standardmålet for BNP Produktionen foregår i flere led. Produktion af halvfabrikata Double counting

6 Bruttonationalprodukt (BNP)
Værditilvækst værdien af virksomhedens produktion minus værdien af det nødvendige input; PV – R = BNP værditilvæksten er derfor et mål for virksomhedens eget bidrag til slutproduktet double counting er dermed elimineret summen af alle ”værditilvækster” er således lig med værdien af den totale værditilvækst=BNP

7 BNP Tre overordnede efterspørgselskategorier
det private forbrug repræsenteret ved symbolet C det offentlige forbrug repræsenteret ved symbolet G Investeringer forbrug rettet mod produkter der ikke er beregnet til nutidig forbrug men snare fremtidig repræsenteret ved symbolet I Nettoeksport eksport minus inport (X - M) Samlet efterspørgsel AE = C+I+G + (X-M) = BNP

8 Det danske BNP i 2007 Årets priser 2007 Mia. kr. Privat forbrug 827
439 C Offentlig forbrug G Offentlige investeringer 29 Boliginvesteringer 117 Erhvervsinvesteringer 230 Lagerændringer 9 I Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.652 Vareeksport 545 Tjenesteeksport 337 Eksport i alt 883 X Efterspørgsel i alt 2.535 Vareimport 558 Tjenesteimport 288 Import i alt 847 M Bruttonationalprodukt 1688 Y BNP = Y = C+I+G+(X-M) <=> ( ) = 1.688 Kilde: Tabel 1.1 Det Økonomiske Råd Efterår 2008

9 Indkomstdannelsesmodellen
Værditilvækst = Indkomst. BNP=Y (Y=Yield) værditilvækst fører til indkomster i form af løn, profit, rente Spørgsmålet er nu: Hvad er ligevægtsindkomsten?

10 Samlet efterspørgsel Y=BNP
AE=BNP (Producenterne indretter sig efter efterspørgslen) AE= Y (Ligevægt, som er den vi skal finde) AE = Y = C+I+G

11 Forbrugs- og opsparingsfunktionen
C = C0 + cY C0 er det basale forbrug, forbruget uden indkomst lille c er den marginale forbrugstilbøjelighed, C/Y = c Opsparing er hvad der er tilbage efter forbrug c + s = 1 Kritik af forbrugsfunktionen i denne form

12 Forbrugsfunktionen Keynesmodellen indeholder en række såkaldte funktioner. Den vigtigste er den såkaldte forbrugsfunktion

13 Øvrige funktioner Investeringsfunktion I = I
Funktion for offentlige udgifter G = G Skattefunktion (senere) Importfunktion (senere) Disse funktioner udgør tilsammen en model. De fortæller noget om aktørerne adfærd.

14 Lidt uheldig figur, da den indeholder to historier:
C0 Lidt uheldig figur, da den indeholder to historier: Den samlede efterspørgsel som summen af C+i+G

15 Ligevægtsindkomsten C og Y udledes simultant Y = C + I + G C = C0 + cY
(to ligninger med to ubekendte)

16 Ligevægtsindkomsten Udledning: Y = C + I + G Y = C0 + cY + I + G
Y - cY = C0 + I + G Y(1-c) = C0 + I + G<=> Y = K*(C0 + I + G) hvor K = 1/(1-c); K > 1

17 Sammenhæng mellem BNP og beskæftigelse

18 Mere om multiplikatoren K
Et mål for størrelsen af ændringen i ligevægtsindkomsten som følge af en ændring i den samlede efterspørgsel

19 Multiplikatorprocessen

20 Multiplikatorprocessen - grafisk

21 Mere om multiplikatoren
Størrelse af K. Afhænger af c, den marginale forbrugstilbøjelighed K = 1/(1-c)

22 Næste gang Modellen udvides med skatter
Vi analyserer forskellige økonomiske indgreb Det balancerede budget. Virkning af SAMTIDIG ændring i G og tilsvarende ændring i T Tænk over (mens i læser) virkningerne af: Sækning af marginalskatten Større bundfradrag Reduktion af SU Renovering af offentlige bygninger Større optimisme til fremtiden Etc.etc. Allehånde forslag til at komme ud af den økonomiske krise.


Download ppt "Makro-1 uge 9 Præsentation Undervisningsform Pauser hvornår hvor mange"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google