Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogisk innovation i lyset af RKV NVR konference den 10.juni 2010 Niels Larsen – UC Lillebælt Håkon Grunnet – VIA UC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogisk innovation i lyset af RKV NVR konference den 10.juni 2010 Niels Larsen – UC Lillebælt Håkon Grunnet – VIA UC."— Præsentationens transcript:

1 Pædagogisk innovation i lyset af RKV NVR konference den 10.juni 2010 Niels Larsen – UC Lillebælt Håkon Grunnet – VIA UC

2 Workshop indholdet 1.Hvor er vi henne i realkompetence processen, når vi taler om pædagogiske – innovative konsekvenser? 2.Nye veje i læringen og uddannelse 3.Realkompetenceprocessen og læringsrum 4.Læringsrum 5.Læringsrum er forskellige 6.Hvad mener vi med innovation 7.Inspiration fra Theory U 8.Udfordringer, muligheder og dilemmaer for lærer/underviser/konsulent/vejleder 9.Mod en RKV - didaktik Nationalt Center for Realkompetencevurderinger

3 Nye veje i læringen og uddannelse Fra uddannelse til livslang læring Fra formelle kvalifikationer til realkompetence Fra dannelse og oplysning til personlig udvikling eller personlig karriereplan Fra skolelæring til arbejdsplads- og organisationslæring Inspiration: Lektor Bettina Dybbro, RUC Uddannelsesmonopolet er gennem gennem realkompetenceprojektet komme under pres Fra koncentreret uddannelsesforløb til modulisering Nationalt Center for Realkompetencevurderinger

4 Realkompetence processen og læringsrum RKV’isten Den realkompetence vurderede Ny legitimitet Motivation Anerkendelse Vurdering Dokumentation Afklaring Identifikation Adgang Læringsrum ?

5 Nationalt Center for Realkompetencevurderinger Undervisningsrummet: Klasseundervisning, hvor undervisningen ofte sker som deduktiv vidensoverførsel Læreren dominerer rummet Trænings- studie eller værkstedsrummet: Træning af specifikke færdigheder med mindre grupper eller enkeltvis. Læreren/vejlederen eller trænere er eksperten deducere differentieret Projektrummet: Funktionelt tværfaglig undervisning om fælles projekt med udgangspunkt i et problem Læreren er facilitator eller konsulent

6 Læringsrum er forskellige Nationalt Center for Realkompetencevurderinger Rummet: Indhold: Undervisningsrummet Trænings – studie - værkstedsrummet Projektrummet Kode VidenFærdighederKompetencer Aktivitet Vidensformidling Træning af delelementer “hands on”, træning i refleksion Problemløsning Lærerrollen Underviser, organisator, formidler Træner, opgavestiller Konsulent, vejleder, facilitator Deltager ModtagerLærling, novice,Studerende, deltager Organisering Klassen Individuelt, små - gruppe projektgruppe Indholdet Fag – fagligt Progressionsopbygget - hel Fag – fagligt Differentieret – del Funktionelt tværfagligt Problemorienteret

7 Nationalt Center for Realkompetencevurderinger Hvad mener vi med innovation? Måden vi betragter den lærende (Forskellig baggrund, legitimitet, forskellige intentioner og motivationer) Måden vi betrager en lærer (akademisk baggrund, praktisk erfaring, som facilitator, mediator, konsulent etc.) Måden vi ser på indholdet for læring (Afhængig af uddannelsen (GVU, AMU, VUC, VVU, Diplom) og udbytte: viden, færdigheder og kompetencer, konteksten, modulet, etc. ) Dannelse? Den didaktiske trekant udfordrer relationerne og konteksten for læring

8 Teori U, Otto Scharmer Nationalt Center for Realkompetencevurderinger 1. Downloading 2. Seeing 3. Sensing 4. Presensing 5. Crystallizing 6. Prototyping 7. Performing Downloading: Den uforpligtigende snak om, hvad man vil Seeing: Begyndende diskussion, undersøgelse af, hvad det er, man vil Sensing: Den empatiske samtale – dialog om, hvad man ønsker Presensing: Den forpligtigende erkendelse af, hvad man VIRKELIG VIL OG BRÆNDER FOR Crystallizing: Sammenfatning af, hvad man skal, for at komme videre Prototyping: Første handlinger og erfaringer Performing: Handling mod forandring og en kommende fremtid Scharmer, Otto (2008): Teori U: Ledelse der former fremtiden, Ankerhus www.ottoscharmer.com www.TheoryU.com

9 Case om Karen Nationalt Center for Realkompetencevurderinger Med udgangspunkt i casen om Karen, diskuteres i summegrupper, hvilke pædagogiske konsekvenser og forslag til strategi – didaktik en underviser kan have. Varighed ca. 20 min Derefter opsamling

10 En RKV didaktik ? Tættere forbindelse mellem teori og praksis Autentiske og realistiske case eksempler Mere dialog mellem studerende og lærer om læringen Didaktisk brug af forskellige læringsrum Mere brug af eksterne eksperter og praktikere Mere supervision af de studerende og mere tid til den enkelte Mulighed for mere træning og øvelse for studerende, der har brug for skolastiske færdigheder Mere forskning og udviklingsarbejde i forhold til en RKV- didaktik Mere fleksible muligheder for uddannelse i forhold til RKV Mere fleksible eksamensformer

11 Organisatoriskekonsekvenser Organisatoriske konsekvenser Påstand 1: –Uddannelse i fag, emner, trin & niveauer giver mening for – uddannelserne (underviserne)! Men ikke for RKV-isterne. Viden og kompetence forstås af dem på anden vis. (konkret – arbejdspladsbåret) –Tidsrammer, progression, hold (klasser) er logiske, økonomiske bæredygtige (taxameter) for uddannelserne. Men bureaukratiske, uvedkommende og snærende logikker for RKV-ister’ –Det er dyrt (for dyrt) og besværligt at lave særlige hold og give særlige tilbud for RKV-ister  –Realkompetencevurderinger får store konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne, efterhånden som RKV-volumen tager til –Uddannelserne er ikke gearet til at håndtere de problemer, som de ’anderledes’ og realkompetencebedømte repræsenterer, dvs: sammenstød, eksklusion & problemer med fastholdelse Nationalt Center for Realkompetencevurderinger

12 Organisatoriske konsekvenser Påstand 2: De institutionelle logikker: Traditioner (lærer/ underviserkulturelle træk, uddannelses- og evt. dannelsessyn) Systembarrierer – Økonomi – Styringsrationaler Professions- eller fagforståelse (opfattelse af hvad der er gyldig viden) besværliggør – umuliggør (?) inklusion og fastholdelse af RKV-ister Nationalt Center for Realkompetencevurderinger

13 Organisatoriske konsekvenser Påstand 3: Der er intet nyt under Solen! Vi har længe været vant til –Undervisningsdifferentiering –Voksne studerende/ elever m/ famlie- og arbejdsliv –Studerende/ elever med særlige forudsætninger –Særlige hold/ klasse/ niveau og trindannelser –RKV-isterne er ofte mere motiverede end alm. studerende. Lettere at fastholde Nationalt Center for Realkompetencevurderinger

14 Organisatoriske konsekvenser ? Særlige tiltag: –Understøtte særlige praksiserfaringer – tættere samarbejde udd.inst   arb.plads –Forskellige læringsformer, uv-diff.  udd. af undervisere –Særlige hold + særlig indsats mht lektiecafe/ Learning Support Centre –Øget fokus & styrket dialog ml underviser og studerende/ elev –Særlig studiemiljø-indsats Nationalt Center for Realkompetencevurderinger


Download ppt "Pædagogisk innovation i lyset af RKV NVR konference den 10.juni 2010 Niels Larsen – UC Lillebælt Håkon Grunnet – VIA UC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google