Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan fosfortabet reduceres? Goswin Heckrath Gitte Rubæk Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantevækst og Jord.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan fosfortabet reduceres? Goswin Heckrath Gitte Rubæk Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantevækst og Jord."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan fosfortabet reduceres? Goswin Heckrath Gitte Rubæk Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantevækst og Jord

2 Tabsprocesser dræning afstrømning brink- erosion fosfor i landbrugsjord 0.05 - 1.5 0.1 - 0.5 0 - 0.5 fosfortab kg/ha/år total P overjord 1500 kg/ha

3 Kritiske Kildeområder kritisk fosfortab Højt kildepotentiale Fosforkilder område Højt transport- potentiale Transportprocesser område Kritisk kildeområde

4 Tabsbegrænsende tiltag Fosforkilder Transportprocesser Jordens P status

5 Fosforophobning bør undgås - harmoni Tilgængeligt fosfor bør reduceres Høj fosforstatus fosfortal tid Halveringstid 9 år!

6 Jordens P status Fosforbortførsel i afgrøder, kg P/ha Markært18 Kartoffler25 Vinterhvede26 Vinterraps26 Kløvergræs,slet35

7 Jordens P status Våde enge potentielt høj P frigivelse i tidligere pyritholdige jorde vandstandshævning

8 Tabsbegrænsende tiltag Fosforkilder Transportprocesser Jordens P status Immobilisering

9 Tilsætning af jern- eller aluminiumforbindelser til husdyrgødning Udbringning af jernrige industrirestprodukter på marker Tekniske tiltag - Immobilisering Fosforopløsligheden i jord sænkes

10 Tabsbegrænsende tiltag Fosforkilder Transportprocesser Jordens P status Enkeltstående tabshændelser Immobilisering

11 Enkeltstående tabshændelser Direkt tab af gødningsfosfor Udbringningstidspunkt Udbringningsmetode Brinkerosion Vedligeholdelse Husdyradgang

12 Tabsbegrænsende tiltag Fosforkilder Transportprocesser Jordens P status Enkeltstående tabshændelser Erosionskontrol Immobilisering

13 Erosionskontrol dækning af jordens overflade - græs, stub jordens ruhed vandstandsende lag plantehegn, bufferzoner

14 Erosionskontrol Reduceret jordbearbejdning modstridende effekter opløselig P part. P total P Konventionelt Ridge Reduceret 2 Fosfortab, kg P/ha/år

15 Tabsbegrænsende tiltag Fosforkilder Transportprocesser Jordens P status Enkeltstående tabshændelser Erosionskontrolle Kontrolleret dræningImmobilisering

16 Kontrolleret dræning Afløb nedsættes og grundvandsstand hæves periodevis Fosforudvaskning reduceres Potentielt positiv effekt på kvælstofudvaskning Sedimentationsdam Partikulært bundet fosfor tilbageholdes

17 Risikovurdering – Identifikation af kritiske kildeområder Fokuseret, effektiv indsats Landskabssammenhæng Ekspertsystem – Hensyn til rumlig variation

18 Ekspertsystem Topografi Fosfor Jordbund/dyrkning Kritiske Kildeområder

19 Konklusioner Godt landmandsskab reducerer fosfortabet Kvantitativ tabsbidrag af fosforkilder ukendt Kvantitativ effekt af tiltag ukendt Evne til at udpege kritiske kildeområder begrænset Fosforhåndtering og risikovurdering kræver nye redskaber Udifferentieret regulering sandsynligvis ineffektiv


Download ppt "Hvordan kan fosfortabet reduceres? Goswin Heckrath Gitte Rubæk Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantevækst og Jord."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google