Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortlægning af asfaltklumper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortlægning af asfaltklumper"— Præsentationens transcript:

1 Kortlægning af asfaltklumper
Hvorfor/hvorfor ikke

2 Dilemmaet Jordforurening = kortlægning Asfaltveje ≠ kortlægning =>
Genanvendelse? Kortlægning af asfaltklumper (og andre restprodukter) befinder sig i gråzonen mellem forurening og genanvendelse. Kortlægningsspørgsmålet afgøres derfor ikke kun på grundlag af analyser holdt op mod grænseværdier. 2 ▪

3 Baggrund Jordforureningsloven Miljøbeskyttelseslovens §19 og kap.5
Cirkulære om genanvendelse af opbrudt asfalt Udtalelse fra MST om tolkning af cirkulæret Interne retningslinjer Jordforureningsloven siger, at vi skal kortlægge jordforurening, hvis den kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Miljøbeskyttelseslovens §9 – nedgravning og udlægning af stoffer og materialer der kan medføre forurening. Kap.5 omhandler egentlig deponering Cirkulære om anvendelse af asfalt (1985) fastlægger at opbrudt asfalt kan genanvendes til veje og pladser mv. uden godkendelse Udtalelse fastlægger nærmere betingelser omkring lagtykkelse og formål. Interne retningslinjer for RM bygger på miljøstyrelsens cirkulære og fortolkninger af dette. Der lægges stor vægt på genanvendelsesspørgsmålet. 3 ▪

4 CASE 1 Udlægning af opbrudt/knust asfalt på veje og stier i kolonihaveområde. Varierende tykkelse (1-7cm) Udlagt delvis uden for vejareal V1-kortlagt Risiko for forurening af jord uden for vejen Kortlægning pga. risiko for forurening uden for vejanlægget. Regionen vurderer, at den udlagte asfalt ikke har karakter af fast belægning, hvilket medfører øget risiko for spredning og kontakt (samt udvaskning) især efter forvitring. Analyser viser indhold af tungere kulbrinter over grænseværdierne (36x grænseværdien). 4 ▪

5 CASE 2 Knust asfalt til markveje og mindre parkeringsplads
Lagtykkelse 15cm (gennemsnit) §19-tilladelse Grundlag for V2-kortlægning §19-tilladelsen betyder at kommunen har vurderet at udlægningen ikke er omfattet af cirkulæret om genanvendelse og kan medføre forurening. Ved at ”dømme” §19-tilladelse har kommunen vurderet at der er tale om forurenende materialer. Regionen respekterer denne afgørelse 5 ▪

6 CASE 3 Større spredte asfaltklumper
Analyser viser ikke tegn på jordforurening Ikke grundlag for kortlægning Det vurderes, at der ikke er tale om jordforurening Der er tale om større klumper af asfalt der ikke medfører jordforurening 6 ▪

7 Konklusion Der foretages en individuel vurdering i den enkelte sag.
7 ▪


Download ppt "Kortlægning af asfaltklumper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google