Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsakademiloven VISION: Udvikling af KVU og VVU Stærke KVU-miljøer med Faglig tyngde Forankring af ansvar, herunder for økonomi Ledelsesmæssig kapacitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsakademiloven VISION: Udvikling af KVU og VVU Stærke KVU-miljøer med Faglig tyngde Forankring af ansvar, herunder for økonomi Ledelsesmæssig kapacitet."— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsakademiloven VISION: Udvikling af KVU og VVU Stærke KVU-miljøer med Faglig tyngde Forankring af ansvar, herunder for økonomi Ledelsesmæssig kapacitet Vækstlag for udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser

2 Erhvervsakademiloven Der bliver oprettet op til 10 nye institutioner : Erhvervsakademier Der bliver en selvstændig ledelse Bestyrelse Rektor Akademiet har ansvaret for al KVU/VVU-aktivitet Akademiet modtager alle indtægter/tilskud

3 Tidsplan og proces 8. maj3.beh. af loven. Breve til IEU’erne om loven og dens konsekvenser. herunder opgaver og tidsplan 15. maj Loven træder i kraft 20. maj Melding fra skolerne om, hvilke akademier der ønskes dannet 1.-10. juni Ministeriet melder ud, hvilke akademier der agtes etableret

4 Tidsplan og proces 15. juni: IEU’erne melder tilbage på om de vil gøre brug af deres ”voucher”. IEU’erne har følgende muligheder: Indgå udlægningsaftale med et erhvervsakademi. Fraspalte aktiviteter til et erhvervsakademi. Lægges sammen med et erhvervsakademi, hvis den væsentligste aktivitet er videregående uddannelser.

5 Tidsplan og proces Juli-august 2008: Sagsbehandling i UVM: Udarbejdelse af midlertidige vedtægter/oprettelsesdokumenter og standardvedtægter. 1. september 2008 Oprettelse af erhvervsakademier Den midlertidige vedtægt kommer til at udgøre oprettelsesdokumentet.

6 Tidsplan og proces Sept. - nov. 2008 Bestyrelserne nedsættes Vedtægterne udarbejdes – skal godkendes af UVM. Rektor ansættes Drøftelse af aftaler om udlægning Spaltning/sammenlægning igangsættes. Udviklingsplan udarbejdes.

7 Tidsplan og proces Senest 31. dec. 2008 Aftaler om udlægning og partnerskab skal være indgået Spaltning/sammenlægning gennemføres 1. januar 2009 Erhvervsakademierne påbegynder opgavevaretagelsen. De deltagende erhvervsskolers udbud overgår til erhvervsakademiet. Ikke-deltagende erhvervsskolers udbud bortfalder fra 1. kommende optag.

8 Økonomi Midlertidig institutionstilskud i 2008: 6,7 mio. kr. Etablerings- og overgangsomkostninger: 20 mio. kr. efter konkret ansøgning – og med regnskab Nye midler til kvalitetsudvikling: 2 x 30 mio. kr. heraf nok 20 mio. kr. i 2008 og 20 mio. kr. i 2009 Vækstlag: 15 mio. kr 7,5 mio. kr i 2008 og 7,5 mio. kr. i 2009 Efteruddannelse af KVU- lærere i 2009: 20 mio. kr.


Download ppt "Erhvervsakademiloven VISION: Udvikling af KVU og VVU Stærke KVU-miljøer med Faglig tyngde Forankring af ansvar, herunder for økonomi Ledelsesmæssig kapacitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google