Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Livet efter New Public Management

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Livet efter New Public Management"— Præsentationens transcript:

1 Livet efter New Public Management
Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse Copenhagen Business School 7. oktober Klaus Majgaard

2 Indhold Fra marginalstyring til kernestyring
Kvalitetsreformen: Vinduet er åbent! Brug for nye præmisser I paradoksernes vold At lege sig gennem paradokserne Velkommen i Laboratoriet

3 Fra marginalstyring til kernestyring: Udgangspunktet
Effekt Udgangspunkt for at træffe rationelle beslutninger Ressource

4 Fra marginalstyring til kernestyring: Problemerne
Ydelserne er komplekse – svært at definere indhold og effekt Der er konkurrerende logikker og rationalitetsformer Når man ikke kan gennemskue det faglige, så kan man fastsætte og måle på rammerne omkring det - marginalstyring

5 Fra marginalstyring til kernestyring: Mod kernestyring?
Voksende ambitioner om at styre med fokus på kerneforretningen: Dagtilbud: dokumentation, læreplaner – og akkreditering Folkeskolen: trinmål, elevplaner, test og kvalitetsrapport Socialt område: metode- og evidenskrav

6 Kvalitetsreformen ”Politik efter ISO9000”
Fejlfinding Kontrol Opfølgning Statslige standarder Procesregler/ -værktøjer

7 Kvalitetsreformen ”Politik efter ISO9000”
Fejlfinding Kontrol Opfølgning Statslige standarder Procesregler/ -værktøjer Defensiv adfærd Formalisme Sjældent reelle løsninger på kvalitets- problemer

8 Kvalitetsreformen – mod en positiv spiral?
Dialog Få og sigende målinger Fælles langsigtede pejlemærker Refleksions- skabende værktøjer

9 Kvalitetsreformen Partnerskab for kvalitet
Medarbejder Borger Ledelsesrum Skab levende dialog og råderum for initiativ og ledelse Institution Region Kommune Stat

10 Brug for nye præmisser Teknokratisk tilgang Eksistentiel tilgang
Ydelse Service Mødet Medarbejder Konglomerat af kompetencer Søgende væsen Styring Hierarki af mål Kæde af læringsrum Ledelse Designer og operatør Deltager

11 I paradoksernes vold Grundlæggende paradokser
Vi former og bliver formet af organisationen Helheden kan kun defineres fra (forskellige) lokale positioner Reformerne skal give frontmedarbejderne større frihed og autonomi gennem en tydeligere styring (”Reguleret selvstyring”, Dorthe Pedersen 2008)

12 I paradoksernes vold Krydspres – fikserede paradokser
Frihed/autonomi Faglig integritet Styring Effektivitetskrav Profession Klan/netværk Hierarki Marked Klemte ledere og medarbejdere Ofre og helte Strategier: Hykleri, sende aben rundt, manipulation & frustrationshåndtering, ”Faglighed frem for alt” (Schmidt-Hansen & Aalund 2005)

13 At lege sig gennem paradokserne Før mennesket er rationelt, er det legende
Rationalitet: Forudsætter givne mål og identiteter Krydspres er et rationalitets-sammenbrud, fordi der er konflikt i disse betingelser Leg Udvikling og eksperimenter med forskellige mål og identiteter Af-tingsliggør krydspresset Friedrich Schiller James G. March

14 At lege sig gennem paradokserne
”Paradox, of course, cannot be resolved or harmonised, only endlessly transformed.” Ralph Stacey 2007

15 At lege sig gennem paradokserne
(Cecchin 2008, Schousboe 1993) ”Hvad-hvis”-indstilling, narrativitet, transformation af virkeligheden Opløftet stemning og fællesskabsfølelse Selvoverskridelse og samarbejde Være forud for sig selv – nærmeste zone for udvikling (Vygotsky)

16 At lege sig gennem paradokserne
Konteksten for organisatorisk leg: Opdrag, der er åbent, paradoksalt og ambitiøst Noget på spil! Løse grænser, nem adgang og plads til spontanitet, accept af kompleksitet og usikkerhed (Shaw) Åbenhed for forskellige genrer (drama, fortælling, tælleri etc.) Lokale eksperimenter – accept af fejlforsøg og parathed til at forlade dem og gå videre Ingen tro på, at erfaringer bare kan overføres, de må genskabes i nye kontekster Forsøgene handler ikke om forandringen, de er forandringen

17 Refleksivitet 4. Idealt: Værdiafklaring 3. Substantielt:
Dialog om indhold 2. Formaliseret: Forskrift af værktøjer Ad hoc: Regulering ud fra enkeltsager Fortrolige, kollegiale læringsrum Offentlige læringsrum

18 Velkommen i laboratoriet!
Borger Medarbejder Institution Region Kommune Stat Forhandling Interessevaretagelse og konfliktregulering efter kendte spille- regler Laboratorier Fagligt frirum til kvalificering af åbne, paradoksale og udfordrende opgaver


Download ppt "Livet efter New Public Management"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google