Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august | Kapacitetsvurdering af jernbaneinfrastruktur Alex Landex.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august | Kapacitetsvurdering af jernbaneinfrastruktur Alex Landex."— Præsentationens transcript:

1 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august | Kapacitetsvurdering af jernbaneinfrastruktur Alex Landex – CTT-DTU Anders H. Kaas – Atkins Danmark A/S Bernd Schittenhelm – Banedanmark Jan Schneider-Tilli – Trafikstyrelsen

2 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |2 Disposition  Definitioner  Kapacitet  Bestemmelse af kapacitet  Kapacitetsudnyttelse  Paradokser i kapacitetsudnyttelsen  Konklusion og perspektivering

3 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |3 Definitioner

4 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |4 Kapacitet Capacity as such does not exist. Railway infrastructure capacity depends on the way it is utilised [UIC] Kapacitet kan defineres som infrastrukturens evne til at håndtere en eller flere køreplaner [Hansen, 2004] Et infrastrukturanlægs kapacitet er evnen til at fremføre tog med en acceptabel punktlighed [Kaas, 1998]

5 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |5 Antal tog Place Time 1 2 3 4 5 Place Time 1 2 3 4 5 6 Place Time Conflict

6 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |6 Stabilitet Capacity utilization Punctuality Punctuality goal

7 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |7 Heterogenitet Time for cycle

8 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |8 Hastighed Place Time 1 2 3

9 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |9 Bestemmelse af kapacitet (UIC 406) Create timetable Divide railway network into line sections Compress timetables Work out capacity consumption Build up infrastructure Overtaking End station (turn around) Junction Double track ↔ single track Crossing station Crossing station

10 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |10 Undersøgelsesområdets udstrækning

11 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |11 Det er ikke altid muligt at udnytte ledig kapacitet

12 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |12 Kapacitetsudnyttelse  Overblik over kapacitetsudnyttelse  Kort der viser flaskehalse  Løbende udvikling i kapacitetsudnyttelsen  Ændring i køreplan og/eller infrastruktur kan give et misvisende billede af udnyttelsen af kapacitet

13 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |13 Ændring af køreplan og/eller infrastruktur  Ændrede resultater ved fx  Nye linier af ændret længde  Nye overhalinger  Nye krydsningsstationer  Så vidt muligt bør inddelingen i linieafsnit beholdes  Ændres linieafsnittene  Overlappende kapacitetsanalyser i en årrække for at kunne sammenligne kapacitetsforbruget år for år Overtaking End station (turn around) Junction Double track ↔ single track Crossing station Crossing station Inddeling ÅrNyGammel 2000n/a60% 200158%62% 200260%64% 200360%n/a

14 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |14 Flere tog – mindre kapacitetsudnyttelse? ab1 b2c1c2c3

15 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |15 Overhalinger – mindre kapacitetsudnyttelse? ab c1c2

16 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |16 Håndtering af overhalinger b d a c

17 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |17 Konklusioner  Jernbaners kapacitet bestemmes af antallet af tog, hastighed, homogenitet og punktlighed  Kapacitet kan bestemmes på forskellig måde – vigtigt at vide præcist hvordan kapaciteten bestemmes  Størrelsen af undersøgelsesområdet er meget vigtig  Ikke al ledig kapacitet kan udnyttes

18 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |18 Perspektiver  Flere “specielle” eksempler skal diskuteres for at opnå en fælles standard  Hvornår kan fri kapacitet udnyttes til at køre flere tog  Bestemmelse af kapacitet uden at kende den eksakte infrastruktur og/eller køreplan  vurdering af scenarier  Inddeling af det danske jernbanenet i undersøgelsesområder for at opnå sammenlignelige resultater  Bestemmelse af kapacitet på enkeltsporede strækninger

19 © Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august |19 Spørgsmål Alex Landex Center for Trafik og Transport Danmarks Tekniske Universitet al@ctt.dtu.dk


Download ppt "© Copyright CTT 2006 Center for Trafik og Transport Banedanmark Trafikdage 2006 | 29. august | Kapacitetsvurdering af jernbaneinfrastruktur Alex Landex."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google