Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Per Møller Janniche Mobil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Per Møller Janniche Mobil"— Præsentationens transcript:

1 Per Møller Janniche pmj@attractor.dk Mobil 6029 7123
Skole-Intra træf ”Fremtidens kommunikation for skoleledere bliver aldrig hvad den har været” Per Møller Janniche Mobil

2 Hvad vil jeg... Fremhæve en anerkendende tilgang som et både praktisk og filosofisk ledelsesgrundlag Give en guidet tur i det systemiske hus hvor kommunikation er i fokus Inspirere til at arbejde med coaching som en kommunikationsform og ledelsesteknik der matcher en kompleks skolehverdag

3 Fundamentet... Anerkendelse

4 Anerkendelse Den dagligdags brug af ordet En faglig tilgang
Rose, opmærksomhed, kun tale om det gode En faglig tilgang Appreciative Inquiry Værdsættende samtale, anerkendelse mv. Narrativ tilgang Vi bliver set gennem andres fortællinger mv. Et eksistentialistisk grundlag At blive set og erkendt i den position man befinder sig Vi kan ikke bevæge os/være i udvikling uden anerkendelse

5 Fire vigtige AI-ledelses-færdigheder
At mestre sproget At udtrykke stærke forventninger Bevidst skabelse af ønskede fremtidsscenarier At lære af de bedste erfaringer

6 Drivkraften... Nysgerrighed Anerkendelse

7 Koblingen... Nysgerrighed Autopoiesis Anerkendelse

8 Modtageren bestemmer budskabet...
Vi er lukkede systemer som kommunikerer Mentale modeller (landkort og landskab)

9 Forståelsen... Nysgerrighed Autopoiesis Cirkularitet Anerkendelse

10 Kommunikation der fører på vildveje
Så er jeg nødt til at gøre det igen, handler Leder til sin chef: De tager ikke ansvar for... Vi skal have afklaret... Frustreret, der sker ikke noget Frustreret LEDER MEDAR-BEJDER Lederen plejer jo at tage teten, Hvad kommer han med?... Venter, gør ikke noget Jeps, det er som det plejer Gør som altid

11 Menings-skabelse... Kontekst Anerkendelse Autopoiesis Cirkularitet
Nysgerrighed Autopoiesis Cirkularitet Narrativitet Anerkendelse

12 Kommunikation som sprogspil
Sprogspil (Game) - ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte regler for roller og handlinger - som i et spil. Gameplayer - ved hvordan man følger reglerne for spillet, men har ikke blik for de overordnede betingelser og værdier, som spillet bygger på. Gamemaster - har gameplayerens færdigheder + en overordnet forståelse for hvornår det er hensigtsmæssigt at spille, hvornår spillet behøver en ændring og hvordan man skaber nye variationer og nye spil. Pearce 1999

13  Styring og ledelse... Systematisk dokumentation (både pædagogisk og politisk) Sammenhænge mellem mål, progression og forskellige evalueringsformer Løbende evaluering og evaluering af undervisningen Sikre sammenhæng fra slutmål, over trinmål til læringsmål Retningslinier og strategier for evalueringsarbejdet Kommunikationen blandt alle Samarbejde og vidensdeling i fagteam og faglige udvalg Kompetenceudvikling Den fælles fortolkning af lokale aftaler, indsatsområder, centrale mål, love og bekendtgørelser, mål på skolen, værdier osv. Dialog om resultater Sikre kvaliteten af undervisningen Opfølgning på evalueringer Fra EVA´s evalueringer frem til 2005

14 Coaching - definitioner
”Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem.” Whitmore (1996): Coaching på jobbet ”Coaching er en ledelses- og arbejdsform hvor det drejer sig om at udvikle fokuspersonens/gruppens faglige og personlige potentiale og selvreguleringsevner. Coaching skal forstås som deltagelse i fokuspersonens/gruppens udviklings- og læringsproces” Stelter (2002): Coaching - læring og udvikling

15 Et generationsskifte? ”TRADITIONEL” COACHING LEDELSESBASERET COACHING
Individet er højeste kontekst Organisationen er højeste kontekst, funktionskæder Episodisk, ingen sammenhæng til øvrige organisation, kortvarige relationer Løbende, sammenhænge til øvrige aktiviteter, andre medarbejdere og afdelinger, langvarige relationer Neutral facilitator Samskabende og feedback, Magtfri Magtrelation, krav til indsats Læring er et individuelt anliggende, selvindsigt som mål Læring sker i arbejdsfællesskaber, aktionsforskningspræget Fortrolighed Åbenhed, sammenhænge til andre indsatser og beslutninger Eksisterer på egne præmisser Er en del af en ledelsesmodel

16 Hvor i skolens hverdag...  Teammøder Klasse Årgang Afdeling MUS
TUS (team udviklings samtaler) Klassekonferencer Diverse møder (evalueringer, planlægning, ad-hoc...)

17  Til gavn for hvad? Varetagelse af ledelsesansvaret uden at være ”nede i materien” på det hele Fordelt ledelse (selvledelse) Involverende kommunikation med medarbejdere og andre ledere Udvikling af og støtte til den lærende medarbejder En ledelsestænkning og praksis i tråd med krav og ønsker fra medarbejdere Fremme af selvstændighed, refleksivitet og ansvarlighed Endnu bedre opgaveløsning


Download ppt "Per Møller Janniche Mobil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google