Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagdidaktisk kursus i religion Nyborg d september 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagdidaktisk kursus i religion Nyborg d september 2013"— Præsentationens transcript:

1 Fagdidaktisk kursus i religion Nyborg d. 24.-27. september 2013
EKSAMENSTRÆNING Fagdidaktisk kursus i religion Nyborg d september 2013

2 Eksamen – aldrig en overraskelse!
Ikke for dig Sæt dig ind i de formelle krav Find eksamens-tekster når du planlægger forløb Brug kollegerne Ikke for eleverne Fortæl om eksamen gennem hele skoleåret Eksplicitér træning af del-kompetencer i timerne Eksamenstrænings-øvelser

3

4 Karakterisere… (10%) Analysere… (60%) Perspektivere… (30%)
(hen til teksten) (ned i teksten) (ud af teksten) Genre, forfatter, titel Tid, sted Afsenderposition: Indefra/udefra Kontekst, intenderet modtager Kort præsentation af emne/problemstilling Særlige træk ved form eller indhold Resumé/parafrase Komposition (inddeling) Grundpåstand/-synspunkt/-holdning. Tema(er), hovedsigte Kontraster i teksten Centrale passager Centrale begreber; underforståede forestillinger Verdenssyn, menneskesyn, gudsopfattelse Argumentation Sproglige særpræg, retorik Kildekritik, lødighed Repræsentativitet (centrum/periferi, elite/mainstream) Hvad er (sammenfattende) særegent for teksten? Hvorfor findes teksten (intention og teksthistorie)? Perspektivering: Andre læste tekster (med samme eller modsatte grundanskuelse) Historisk (den sammenhæng, teksten indgår i) Tematisk (anden sammenhæng)

5 Eksamenstræning Læreren til eksamen Stafetgennemgang Prøveeksamen
??? Eksamenstræning ??? Prøveeksamen (solo/duo/trio/…) Taksonomisk ”Jeopardy” Prøveforberedelse

6 ØVELSE: Eksamenstræning - alle sider af bordet
Rollespil: Inddeling i grupper og roller Eksaminanderne bestemmer hvilken tekst fra hæftet, der skal bruges som eksamenstekst Forberedelse i rollerne (20 minutter) ”Eksamen” (ca. 17 minutter) Vurdering (15 minutter) ”Votering” (ved censor 1 + eksaminator) Observationer (ved censor 2)

7 ØVELSE: Eksamenstræning - alle sider af bordet
Rollerne: Eksaminand: Bestem selv hvilken elevtype du vil spille. Undgå helst ekstremer, også fagligt. Eksaminator: Vær dig selv som eksaminator. Censor 1: ”Traditionel” censor – hold øje med tiden, lav grundige noter under eksaminationen til brug ved ”voteringen”. Censor 2: Observér elementer som f.eks. spørgeteknik, kropssprog, mimik, styring af eksamen, hjælp til taksonomisk progression.


Download ppt "Fagdidaktisk kursus i religion Nyborg d september 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google