Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference for det administrative personale Trin 1 afstignigsprøven - Rutebilchauffør 17. december 2007 Esbjerg Højskole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference for det administrative personale Trin 1 afstignigsprøven - Rutebilchauffør 17. december 2007 Esbjerg Højskole."— Præsentationens transcript:

1 Konference for det administrative personale Trin 1 afstignigsprøven - Rutebilchauffør 17. december 2007 Esbjerg Højskole

2 Eksisterende uddannelse  Rutebilchaufføruddannelsen gennemført efter §§ 5, 7, 8 eller 9 gennemføres uden ændring.  Uddannelsen varer et år.  Afsluttende prøve består af GK EU prøven.  Uddannelsesbevis udstedes af TUR.  Giver ret til kvalifikationstillæg.

3 Merit på Rutebilchaufføruddannelsen  Er ikke beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen.  IKV Der gennemføres en IKV, som bl.a. munder ud i et beregnet behov for skoleuddannelse  Uddannelsesaftalens længde Der beregnes én måneds kontraktlængde for hver påbegyndt uges skoleuddannelse, dog min. 4 mdr. – og maks. 12 mdr.

4 Ny Trin 1 afstigningsprøve - Rutebilchauffør  En praktisk og mundtlig prøve som skal bestås særskilt.  Underviseren vurderer at deltageren har gennemført uddannelsesforløbet med tilfredsstillende resultat.  GK EU prøven er bestået.

5 Trin 1 afstigningsprøven  Deltageren trækker ét spørgsmål fra en pool af spørgsmål som dækker pensum.  Der tildeles forberedelsestid på 1 time.  Derefter gennemføres den praktiske og mundtlige prøve som den sidste af de individuelle kørelektioner jf. GK EU uddannelsen.

6 Eksaminator og censor til prøven  En underviser fra skolen fungerer som eksaminator ved prøven.  En underviser fra en anden godkendt EUD buschaufførskole fungerer som censor.  Prøven bedømmes jf. Bek. nr. 766 af 26. juni 2007 om prøver og eksamen i erhvervsuddannelserne.

7 Finansiering af omkostninger ved prøveafholdelse  Prøven afholdes som en del af undervisningen, herunder som en del af de individuelle kørelektioner i forbindelse med gennemførelsen af GK uddannelsen.  Omkostninger til censur og administration af prøven og uddannelsesbevis, dækkes af et gebyr som opkræves af TUR hos arbejdsgiveren.

8 Udstedelse af uddannelsesbevis  TUR udsteder uddannelsesbevis efter at have modtaget:  Afsluttende praktikerklæring fra arbejdsgiveren.  Skolebevis fra skolen for trin 1.  Bevis for at samtlige i uddannelsen omfattede certifikater er erhvervet og dokumentation for at den afsluttende praktiske og mundtlige prøve er bestået.


Download ppt "Konference for det administrative personale Trin 1 afstignigsprøven - Rutebilchauffør 17. december 2007 Esbjerg Højskole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google