Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sven Allan Jensen as Perspektiver i forhold til regional og kommunal planlægning Den regionale dialog Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Den regionale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sven Allan Jensen as Perspektiver i forhold til regional og kommunal planlægning Den regionale dialog Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Den regionale."— Præsentationens transcript:

1 Sven Allan Jensen as Perspektiver i forhold til regional og kommunal planlægning Den regionale dialog Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Den regionale udviklingsstrategi Den kommunale planstrategi og kommuneplanen Hvad er udfordringerne? Niels Helberg Sociolog, seniorkonsulent Sven Allan Jensen as

2 Det regionale planlægningskoncept Fra rammestyring Til konsensusplanlægning Fra: bestemmelser og reguleringer Til strategier og dialog

3 Sven Allan Jensen as Andre regionale erhvervsstrategier Regional landbrugsstrategi Kommuneplaner Regional udviklingsplan Regional erhvervsudviklings- strategi Den regionale dialog De globale realiteter De regionale potentialer

4 Sven Allan Jensen as Den regionale erhvervs- udviklingsstrategi Udarbejdes af det regionale vækstforum Styrker og svagheder i den regionale erhvervsstruktur – herunder landbruget Særlige potentialer for erhvervsudvikling – Herunder landbruget Vision og scenarier – Herunder for landbruget Prioriterede indsatsområder – Herunder for landbruget Handlingsplan – Herunder for landbruget Opfølgen, evaluering

5 Sven Allan Jensen as Den regionale udviklingsplan Udarbejdes af regionsrådet Indeholder en vision for den ønskelige, fremtidige udvikling af regionens byer, landdistrikter og udkantsområder Behandler temaerne: – Natur og miljø, herunder rekreative formål – Erhverv, herunder turisme – Beskæftigelse – Uddannelse – Kultur Indeholder en handlingsplan Den regionale landbrugs- strategi

6 Sven Allan Jensen as Den nye kommuneplan - nye opgaver Varetagelse af jordbrugsmæssige interesser Skovrejsningsområder Lavbundsarealer Naturbeskyttelsesinteresser Kulturmiljøer Landskabelige bevaringsværdier Geologiske bevaringsværdier Vandløb, søer og kystvande Den nye kommunale planstrategi: Strategi for erhvervsudvikling Strategi for landdistriktsudvikling/åbne land Den regionale landbrugsstrategi

7 Sven Allan Jensen as Erfaringer fra dialogprojekterne Det er lykkedes at skabe interesse og ejerskab Det er muligt at etablere en god dialog om fælles visioner og initiativer Strategien kan med fordel forankres i en partnerskabsorganisering Vejledende retningslinier for zonering af det åbne land bør være et væsentligt element i en landbrugsstrategi Dialogprocesser tager tid og koster penge

8 Sven Allan Jensen as Udfordringerne Det regionale plansystem skal være sammenhængende, dækkende og aktiverende Den regionale landbrugsstrategi skal kunne indpasses i andre regionale og kommunale planer og strategier, men den skal også have sit eget liv – sine egne initiativer Strategien skal gå på to ben i forhold til henholdsvis erhvervsudvikling og natur/miljø Strategien skal have den bredest mulige forankring blandt de regionale interessenter – ikke mindst landbruget selv Strategien skal på én gang være visionær og konkret handlingsrettet Strategien skal være klar, enkel og synlig


Download ppt "Sven Allan Jensen as Perspektiver i forhold til regional og kommunal planlægning Den regionale dialog Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Den regionale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google