Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidsplan – Motorvej til Holstebro Nord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidsplan – Motorvej til Holstebro Nord"— Præsentationens transcript:

1 Tidsplan – Motorvej til Holstebro Nord
2. Projekte- ringslov 3. regeringens investeringsplan 1.Forunder- søgelse 1996 200X 4. VVM- redegørelse 2007 5. Anlægs- lov 2008 6. Finans lov 7. Anlæg

2 Hvor foregår indsatsen vedr. infrastruktur
Folketinget Regeringen Infrastruktur- kommissionen Vejdirektoratet Projektleder Leo Ravn Nielsen Erhvervssporet Projektleder Dorte-Pia Ravnsbæk Det regionale spor Projektleder Søren Hemdorff Planlægnings sporet Trafik- udvalget Region Midtjylland Landsdelscentret Regionale vækstfora Regional Arbejdsgruppe (LM og JM) Teknik og miljø Holstebro og Herning (SGK og JM) Motorvejsarbejds- gruppen (JT, NEC)

3 Der er behov for at tænke bredt

4 Centrale politiske aktører
Folketing, minister og ordfører Folketingets trafikudvalg Infrastrukturkommissionen Landsdelscenter Midt-Vest Region Midtjylland Underudvalg vedr. trafik og infrastruktur Regional Vækstfora

5 Folketinget Lokale folkevalgte
Helge Sander (V) Mogens Jensen,(S) Jens Peter Vernersen,(S) Johs. Poulsen, (RV) Per Ørum Jørgensen,(C) Kristen Touborg, (SF) Christian H. Hansen, (DF) Søren Gade, (V) Kristian Jensen, (V) Jens Kirk, (V) Hanne Severinsen, (V)

6 Folketingets trafikudvalg Valgte medlemmer fra Regionen
Kim Andersen (V) Henriette Kjær (C) Jens Christian Lund (S)

7 Infrastrukturkommissionen -1
Kommissionen skal tilvejebringe et grundlag for de statslige investeringer i infrastruktur på trafikområdet frem til 2030 Analyse og vurdere centrale udfordringer og udviklingsmuligheder for infrastrukturen Styrke beslutningsgrundlaget for de statslige investeringer

8 Infrastrukturkommissionen -2
Desuden: OPP-modeller (Offentligt-Private Projekter) ITS (IT-infrastruktur) Trafiksikkerhed, natur og miljø Fysisk planlægning og lokalisering Regionale og erhvervspolitiske perspektiver og effekter Medlemmer:

9 Landsdelscenter Midt-Vest
Landsdelscenter MidtVest er et regionalt udviklingsselskab Landsdelscenterkommuner Herning, Holstebro, Ikast og Struer Det overordnede formål er at forbedre Midt- og Vestjyllands serviceniveau på en række områder. Visionen: at få de fire kommuner til i fællesskab at fungere som landsdelens storbyer - og udnytte de oplagte fordele, som et tættere samarbejde giver. Holstebro Kommune er formand

10 Landsdelscenter Midt Mest Medlemmer
Borgmester Arne Lægaard, Holstebro Borgmester Lars Krarup, Herning Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast Borgmester Martin Merrild, Struer Administration: Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro Kommunaldirektør Ole Jespersen, Herning Kommunaldirektør Keld Vagner, Struer Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast

11 Region Midtjylland Opgaver
Politikerne i Regionsrådet skal blandt andet udforme strategier for den regionale udvikling og beskæftige sig med den kollektive trafik på tværs af by- og kommunegrænserne. Regionsrådet har efter indstilling fra kontaktudvalget nedsat en regional arbejdsgruppe vedr. Infrastrukturkommissionnen

12 Region Midtjylland Lokale folkevalgte
Bent Ove Pedersen (V), Holstebro Anna Marie Touborg, Lemvig (SF) Martin Merrild, Struer (V) Birgit Jonassen, Herning (DF) Ullas Fasting, Struer (R) Conny Jensen, Herning (S) Harry Jensen, Skjern (V) Henning Gjellerod, Holstebro (S) Jørgen Nørby, Lemvig (V) Knud Hammer Sørensen, Ringkøbing (S) Ove Nørholm, Ikast (C) Tove Videbæk (Kr.) Viggo Nielsen, Skjern (V)

13 Underudvalg vedr. regional trafik og infrastruktur
Der er endvidere nedsat et underudvalg vedr. den regionale trafik og infrastruktur: - Bent Ove Pedersen (V) formand - Ernst Greve (A) - Laila Munk Sørensen (A) - Bjarne Schmidt Nielsen (A) - Aage Koch-Jensen (C) - Poul Dahl (V)

14 Regionale vækstfora Vækstforum for Region Midtjylland er et partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisation, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner og regionen. Vækstforums opgaver er at overvåge udviklingen i regionen og udforme strategi og handlingsplaner for, hvordan der kan sikres vækst og udvikling i Region Midtjylland. Vækstforum betjenes i overvejende grad af Region Midtjylland

15 Regionale vækstfora Lokalt udpegede
Carsten Kissmeyer, Ny Ikast Martin Merrild, Ny Struer Lone Færch, Færch Holding A/S Lisbet Thyge FrandsenAdm. Direktør, BDO ScanRevision Søren Skræddergaard, El-installatør Herning Anne Mette Zachariassen, Rektor, TEKO Center Danmark, HerningViggo Nielsen, Foreberedelsesudvalget, Skjern Niels Mikkelsen, gårdejer, Hjerm

16 Midt- Nord- og Vestjyske kommuner
Motorvejen skal spille sammen med det samlede vejnet i området (fx rute 11) kollektiv trafik havne


Download ppt "Tidsplan – Motorvej til Holstebro Nord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google