Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intensiv klinisk biokemi Søren Risom Kristensen Overlæge, dr.med., afd KBA Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intensiv klinisk biokemi Søren Risom Kristensen Overlæge, dr.med., afd KBA Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital."— Præsentationens transcript:

1 Intensiv klinisk biokemi Søren Risom Kristensen Overlæge, dr.med., afd KBA Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital

2 Den kritisk syge patient Homeostase –Syre/base status –Oxygenstatus –Elektrolytter Energistatus/Iskæmi Nyrefunktion Leverfunktion Koagulationsstatus ”Infektionsstatus”

3 Den kritisk syge patient Homeostase –Syre/base status –Oxygenstatus –Elektrolytter, væske Energistatus/Iskæmi Nyrefunktion Leverfunktion Koagulationsstatus ”Infektionsstatus”  pH, pCO 2, HCO 3 -  pO 2, Hgb,  Na, K, Albumin  Glucose / Laktat  Creatinin / Carbamid  ALAT, Bilirubin,  APTT, KF(II,VII,X), Tromb  CRP, Leucocytter

4 Syre / base

5 LungerMetabolisme   CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  H + + HCO 3 -   Metabolisme Nyrer pHpCO 2 HCO 3 - (akut) Resp. acidose    Metab acidose    Resp alkalose    Metab alkalose   

6 Den kritisk syge patient Homeostase –Syre/base status –Oxygenstatus –Elektrolytter, væske Energistatus/Iskæmi Nyrefunktion Leverfunktion Koagulationsstatus ”Infektionsstatus”  pH, pCO 2, HCO 3 -  pO 2, Hgb,  Na, K, Albumin  Glucose / Laktat  Creatinin / Carbamid  ALAT, Bilirubin,  APTT, KF(II,VII,X), Tromb  CRP, Leucocytter

7 Den kritisk syge patient Homeostase –Syre/base status –Oxygenstatus –Elektrolytter, væske Energistatus/Iskæmi Nyrefunktion Leverfunktion Koagulationsstatus ”Infektionsstatus”  pH, pCO 2, HCO 3 -  pO 2, Hgb,  Na, K, Albumin  Glucose / Laktat  Creatinin / Carbamid  ALAT, Bilirubin,  APTT, KF(II,VII,X), Tromb  CRP, Leucocytter

8 Energimetabolisme

9

10 Glucose stofskifte

11

12 Glucose abnormiteter Hyperglykæmi: Diabetes mellitus Hypoglykæmi –Hyperinsulinæmi –Medikamenter –Reaktiv –Hypofunktion af binyrer, hypofyse –Leverinsufficiens –Svær underernæring –Prolongeret muskelarbejde under faste

13 Energimetabolisme Totalkoncentration af oxygen: ctO 2 = sO 2 *ctHb[1-FCOHb-FMetHb] +  O2 *pO 2 Oxygen-tilbud DO 2 = ctO 2 * Q t (cardiac output) Iltmangel hvis Hb lav og hvis pO 2 lav, men også hvis cardiac output er lavt O 2 -status vurderes på prøve ét sted fra. Der kan være regionale forskelle

14 Glucose-stofskifte Glucose    Pyruvat  Laktat (  lever)  2 ATP  TCA  NADH + CO 2  Oxidation (O 2)  36 ATP

15 Forhøjet laktat Lokal eller generel iltmangel – hypoxi / iskæmi –Dårlig lungefunktion med hypoxi –Blødning med lavt blodvolumen –Regionale områder med hypoperfusion/iskæmi –Øget metabolisme –(Leverinsufficiens) Har vist sig at være markør for mortalitet

16 Konklusion: Glucose og laktat hos den intensive pt. Glucose specielt værdifuld til at afdække hypoglykæmi Laktat værdifuld til at give et ”samlet” billede af hypoxi/iskæmi hos pt.

17 Den kritisk syge patient Homeostase –Syre/base status –Oxygenstatus –Elektrolytter, væske Energistatus/Iskæmi Nyrefunktion Leverfunktion Koagulationsstatus ”Infektionsstatus”  pH, pCO 2, HCO 3 -  pO 2, Hgb,  Na, K, Albumin  Glucose / Laktat  Creatinin / Carbamid  ALAT, Bilirubin,  APTT, KF(II,VII,X), Tromb  CRP, Leucocytter

18 Nyrefunktion GFR –Inulinclearance –Creatinin clearance –Creatinin –Carbamid –(Cystatin C)

19 Creatinin metabolisme

20 P-Creatinin Creatinin filtreres næsten passivt i nyrerne, og P-Creatinin er et pseudomål for Creatinin- clearance som er pseudomål for GFR P-Creatinin relaterer til muskelmassen – referenceinterval er relativt bredt. P-Creatinin stiger ved nyreinsufficiens, da syntesen er relativt konstant Ved faldende GFR stiger creatinin langsomt i begyndelsen, senere væsentligt hurtigere

21 Creatinin clearance = (U-crea * U-vol/t)/ P-Crea

22

23 P-Carbamid Carbamid dannes i en vis udstrækning hele tiden, men relaterer også til protein- omsætningen. P-Carbamid stiger ved faldende nyrefunktion, men også ved øget proteinomsætning (øget catabolisme, øget proteinindtag, blødning) P-Carbamid stiger relativt mere ved dehydrering end P-Creatinin pga øget reabsorption

24 Creatinin - Carbamid Creatinin anvendes som primær parameter til vurdering af nyrefunktion – udsving større end carbamid, men maximale værdier meget afhængig af muskelmassen Carbamid stiger relativt mindre ved faldende nyrefunktion, men graden af uræmi er bedre korreleret til carbamidniveau

25 Konklusion: Carbamid og creatinin hos den intensive pt. Creatinin anvendes hyppigst til at vurdere nyrefunktion (incl. Creatinin-clearance) Carbamid anvendes til at vurdere graden af uræmi og katabolisme

26 Den kritisk syge patient Homeostase –Syre/base status –Oxygenstatus –Elektrolytter, væske Energistatus/Iskæmi Nyrefunktion Leverfunktion Koagulationsstatus ”Infektionsstatus”  pH, pCO 2, HCO 3 -  pO 2, Hgb,  Na, K, Albumin  Glucose / Laktat  Creatinin / Carbamid  ALAT, Bilirubin,  APTT, KF(II,VII,X), Tromb  CRP, Leucocytter

27 Den kritisk syge patient Homeostase –Syre/base status –Oxygenstatus –Elektrolytter, væske Energistatus/Iskæmi Nyrefunktion Leverfunktion Koagulationsstatus ”Infektionsstatus”  pH, pCO 2, HCO 3 -  pO 2, Hgb,  Na, K, Albumin  Glucose / Laktat  Creatinin / Carbamid  ALAT, Bilirubin,  APTT, KF(II,VII,X), Tromb  CRP, Leucocytter

28 Infektion, inflammation og akut fase reaktion

29 Inflammation Infektioner Traumer Operationer Iskæmi/hypoxi Toksicitet Cancer ”Drug reactions”

30 Inflammation vævsaktivering Inflammatorisk aktive celler –Monocytter / makrofager –Neutrofile granulocytter –Basofile, eosinofile, mast celler –Visse lymfocytter Ekstracellulære systemer –Komplementsystem –Koagulation/fibrinolyse –kinin/kallikreinsystemer –Cyclo-/lipoxygenasesystemer

31 Cytokiner Imflammatorisk respons og akut fase proteiner IL-6, IL-1, TNF-alpha Promote antistof dannelse IL-4, IL-5, IL-10, IL-14 Promote cellemedieret immunitet IL-2, IFN-gamma

32 Akut fase respons Vævsskade aktiverer monocyt/makrofager IL-6 TNF-alpha IL-6 Hepatocytter (+andre celler) Akut fase proteiner: CRP, SAA Haptoglobin, Fibrinogen Albumin, Transferrin

33 Akut fase proteiner Major APRs: CRP, SAA Positive APRs: Complement proteiner, fibrinogen, vWF,  1 -antitrypsin, PAI-1, haptoglobin, mannose-bindende protein, lp(a) Negative APRs: Albumin, præalbumin, transferrin, histidin-rigt glykoprotein


Download ppt "Intensiv klinisk biokemi Søren Risom Kristensen Overlæge, dr.med., afd KBA Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google