Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIBORG AMT Landbruget som dynamo for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne Amtsborgmester Bent Hansen Viborg Amt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIBORG AMT Landbruget som dynamo for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne Amtsborgmester Bent Hansen Viborg Amt."— Præsentationens transcript:

1 VIBORG AMT Landbruget som dynamo for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne Amtsborgmester Bent Hansen Viborg Amt

2 VIBORG AMT Landbruget fylder meget - på godt og ondt Viborg Amt: 235.000 indbyggere 1,3 mio. svin 1/4 mio. kvæg 1,3 dyreenheder/Ha 19.000 ansatte i fødevaresektoren

3 VIBORG AMT Landbruget fylder meget - på godt og ondt Region Midtjylland: ”Danmarks spisekammer” 1/4 af landets indbyggere 1/3 af landbrugsarealet 38% af svineproduktionen 35% af kvægproduktionenen (Landbrugsavisen oktober 2004)

4 VIBORG AMT Status Fødevareproduktion og fremstillingsindustri fortsat en væsentlig del af indkomst- grundlaget i Vestdanmark Natur- og miljøbeskyttelse, nabohensyn m.m. har høj prioritet i Danmark og EU Vi kan ikke konkurrere på timelønnen Stiller nye krav til fødevareproduktionen, hvis den fortsat skal kunne udvikle sig

5 VIBORG AMT Udviklingsmuligheder Vi skal blive endnu bedre til at udnytte viden og teknologi i miljøvenlig fødevareproduktion Vi skal være i forreste række – ikke alene med at anvende, men også med at udvikle teknologien Har perspektiver både for landbruget og for samfundet

6 VIBORG AMT Konkrete initiativer i Viborg amt Etablering af agro-industriel forskerpark i Foulum – Agro Business Park Etablering af regionalt udviklingsforum for landbruget Etablering af udviklingscenter for gyllebehandlingsteknologi Iværksættelse af en række udviklingsprojekter

7 VIBORG AMT Agro Business Park Forskerpark med fokus på ny teknologi og viden på jordbrugs- og fødevareområdet Bindeled mellem forskning og virksomheder Katalysator for udvikling af nye virksomheder Pt. 21 virksomheder og ca. 55 beskæftigede Innovationsmiljø på jordbrugs- og fødevareområdet

8 VIBORG AMT Regionalt udviklingsforum Etableret i 2002 i forbindelse med lancering af dynamoprojektet Repræsentanter for: Landbrugets regionale rådgivningscentre Danmarks JordbrugsForskning Agro Business Park Viborg Amt Dialogforum for udviklingsaktiviteter på jordbrugsområdet

9 VIBORG AMT Gyllebehandlingsteknologi Myndigheder Udviklings- og kompetencecenter ForskningFysisk anlægErhverv Videncenter for biogas, gylleseparering og udnyttelse af næringsstoffer Drifts- og eksperimentelt anlæg, biogas og gylleseparering Netværk, formidling, brobygning og virksomheds- udvikling UniversiteterVirksomheder Myndigheder Erhverv Forsknings- institutioner Erhverv

10 VIBORG AMT Udviklingsaktiviteter - eksempler Etablering af lugtlaboratorium Udvikling af præcisionsjordbrug Vidensformidling og netværk om miljøteknologi og naturforvaltning ”Forsker for en dag” Pilotprojekt om regional udviklingsstrategi for landbruget og landdistrikterne

11 VIBORG AMT Region Midtjylland i 2020 Store industrialiserede landbrug med høj anvendelse af ny teknologi Ekstensive landbrug hvor naturpleje, miljøbeskyttelse, alternative produkter m.m. er en væsentlig del af indkomstgrundlaget Centerområde for udvikling af miljøteknologi? Vindenergi, biomasse og gyllebehandlingsteknologi, brintteknologi etc.

12 VIBORG AMT Mere information www.erhverv.viborgamt.dk www.dynamoprojektet.viborgamt.dk


Download ppt "VIBORG AMT Landbruget som dynamo for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne Amtsborgmester Bent Hansen Viborg Amt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google