Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af Campus/e-læring i Videnskabsministeriets koncern

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af Campus/e-læring i Videnskabsministeriets koncern"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af Campus/e-læring i Videnskabsministeriets koncern
Af Tina Rose Schou, Koncern HR-chef Annika Roiy Skov Specialkonsulent, Koncern HR Cand.merc. SOL

2 Punkter: VTU-koncernen Udrulning af e-læring i staten
Implementering af Campus i VTU-koncernen Erfaringer og udfordringer Fremtidige planer

3 Videnskabsministeriets koncern
Videnskabsministeriets koncern består af 4 styrelser og af departementet. Vi er ca årsværk i Videnskabsministeriets koncern – og det er således også 1000 mennesker, vi betjener i Koncerncenteret. Og i dag er det sådan at der ikke er en ensste HR, IT eller Service medarbejder i de fire styrelser – de er alle samlet i Koncerncenteret som organisatorisk er placeret i departementet.

4 Nationale e-læringsstrategi
National e-læringsstrategi Nationale e-læringsstrategi Videnskabsministeriet står bag den nationale e-læringsstrategi – implementering i et samarbejde med Undervisningsministeriet og Finansministeriet. Formål: Øge anvendelsen og kvaliteten af e-læring Danmark skal være blandt de førende lande i verden indenfor brugen af e-læring

5 Udrulning af e-læring i staten
Under overskriften ”effektiv læring i staten” vedtog regeringen den 7. juni 2007 at etablere en fælles statslig læringsplatform. Projektet skal gøre kompetenceudvikling i den offentlige sektor mere effektiv, målrettet og strategisk. Projektet er forankret i Finansministeriet og baseret på to delprojekter: Etablering af et fælles Learning Management System (LMS) –system for administration af kompetencer – betegnet ”Campus” Etablering af læringsprodukter – e-læring

6 Kort om Campus Tilmelding til en kompetenceaktivitet
Adgang til fællesstatslig e-læring indenfor alle relevante kompetenceområder indenfor staten. Bedre ledelsesinformation

7 Implementering af Campus i VTU-koncernen
3.maj 2010 implementerede VTU-koncernen Campus Fremover tilmelding til kurser kun et sted E-læring er en ny læringsmetode ”Sådan forholder vi os til e-læring” og ”gode råd om e- læring” I perioden efter implementeringen deltog Koncern HR på kontormøder i VTU og fortalte om mulighederne med e- læring Første e-læringstilbud var primært HR-relaterede

8 Status i dag: Opfølgning efter et år
Erfaringerne og udfordringer Status i dag: Opfølgning efter et år Fakta: ikke udbredt nok I dag 51 e-læringstilbud, i 2010 kun 15 Fokusgruppeinterview med medarbejdere/ledere

9 Erfaringer og udfordringer
- Resultatet fra fokusgruppeinterviewene E-læringstilbuddene er gode Stor interesse for e-læring, men har ikke tid Brugt i rolige perioder Ny måde at lære på Ønsker et mere brugervenligt Campus Vil gerne have at e-læring bliver målrettet i forhold til de almindelige kurser – mere blended learning Fysiske rammer Ledelsen skal prioritere e-læring Meget mere markedsføring om nye e-læringstilbud og indhold

10 Fremtidige planer Deltager sammen med Domstolsstyrelsen i et pilotprojekt under Personalestyrelsen omkring, hvordan staten kommer til at arbejde med effektiv og effektfuld anvendelse af e-læring. Blive mere strategiske og systematiske i forhold til at e-læring understøtter VTU´s kompetencebehov – i første omgang særligt fokus på introduktion til nye medarbejdere Ud over e-læring blive bedre til digital læring Fokus på blended learning Løbende målinger Bedre markedsføring

11 Spørgsmål?


Download ppt "Implementering af Campus/e-læring i Videnskabsministeriets koncern"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google