Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium"— Præsentationens transcript:

1

2 Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium
Oplæg på modul 13 i Næstved om rehabiliteringsprojektet. Tirsdag den 4. september (9.25 – 11.05) Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering V/projektsygeplejersker Lene Nielsen & Ermela Dhimitri

3 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Præsentation af foredragsholdere: Lene Nielsen Ermela Dhimitri Præsentation af foredrag: Den teoretiske præsentation Den praktiske del Spørgsmål

4 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
”Forskning er stræben efter - på systematisk grundlag – at opnå ny erkendelse, men kan også forstås som udnyttelse af den eksisterende viden gennem anvisning af nye anvendelser af denne viden” (Sygehus syd – forskningsstrategi 2010/abstracts)

5 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Grundforskning (Basalforskning) – Grundforskning er forskningsvirksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser (Sygehus Syd – forskningsstrategi 2010/abstracts)

6 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Strategisk forskning - Strategisk forskning er forskning inden for tematisk afgrænsede og ofte politisk prioriterede områder. Strategisk forskning er forskning inden for problemområder, hvor Danmark kan udvikle nye eller styrke eksisterende forskningskompetencer. Det er områder, som på kortere eller længere sigt har et væsentligt samfundsmæssigt potentiale. Strategisk forskning udføres som en proces, hvor vidensproduktion, efterspørgsel og anvendelsesmuligheder er de centrale elementer. (Sygehus Syd – forskningsstrategi 2010/abstracts)

7 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Anvendt forskning – Anvendt forskning er arbejde af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser (Sygehus Syd – forskningsstrategi 2010/abstracts)

8 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Udvikling og forskning

9 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Lektor Britta Hørdam, UCSJ – Ph.D. (teoretisk og praktisk ortopædkirurgiske sygeplejeerfaringer) Interesseområde – THA elektiv kirurgi Kompetencer – Projektsygeplejersker med viden og praktiske erfaringer inden for området Afdelingens ledelse og personale informeres /involveres. Ressourcer og økonomi.

10 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Baggrund: Et afsluttet Ph.d.-projekt i 2007 (klinisk kontrolleret forsøg) med titlen ”Sikkerhed og tryghed i hverdagen for patienter med ny hofte” har dokumenteret, at patienter der modtager telefonisk vejledning i eget hjem af en sygeplejerske 2 og 10 uger efter indsættelse af ny hofte, opnår en fremgang i deres helbredsstatus, som til sammenligning kontrolgruppen var 9 måneder om at opnå.

11 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Der gennemføres derfor yderligere forskning i relation til intervention og opfølgning over en 1-årig periode med både telefoninterview samt individuelle, specifikke sygeplejehandlinger baseret på patienternes helbredsstatus. Coaching to self-care: Sygeplejeintervention i en klinisk kontrolleret undersøgelse. Post doc/RCT

12 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Population: Patienter over 18 år, der er visiteret til THA på Ringsted/Næstved Sygehus. Inklusion: Deltagelse sker efter skriftlig informeret samtykke. Patienterne randomiseres postoperativt til henholdsvis interventions- eller kontrolgruppen. Eksklusion: Patienter der ikke ønsker at deltage.

13 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Formål: Coaching to self-care postoperativt gennem forskningsbaseret sygeplejeintervention.. Understøtte patienternes egne ressourcer gennem individuel postoperativ evidensbaseret vejledning. Udvikle forskningsbaseret program så patienterne genvinder deres fysiske, psykiske og sociale færdigheder, som operationen berettiger til postoperativt (inden for 3 måneder).

14 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Metode: Anvende struktureret interviewguide til patientvejledning 1, 2 og 7 uger postoperativt. Spørgeskema SF-36 udfyldes præoperativt og 3, 6, 9 og 12 måneder postoperativt. Alle data er rapporterede af patienterne. Data opgøres i SPSS. Data fra de to grupper sammenlignes ved brug af parametriske metoder (t-test), hvis data er normalt fordelt ellers non-parametriske metoder (Mann-Whitney Rank Sum Test).

15 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Præsentation: Resultaterne af at patienterne tilbydes målrettet, specifik og individuel efterbehandling 1, 2 og 7 uger postoperativt. Struktureret interviewguide. Dokumentation af postoperativ sygeplejeintervention. Mulighed for udvikling af database for THA-patienter.

16 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Praktiske del: I alt 260 patienter. THA patienter over 18 år Kontrol- (KG) og interventiongruppen (IG) SF 36 skema (præ, 3, 6, 9 og 12 mdr. post) Face to face 2 uger postop (IG) 7 uger telefonisk kontakt Interviewguide – sygeplejefaglig vejledning Resultaterne – offentlig gøres senere

17 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Patientinformation FS-36 EQ5D Interviewguide for KG Interviewguide for IG

18 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Testpatienter Kommunikation (Sygeplejerske-patient, Sygeplejerske-Sygeplejerske, Spl-Projektleder) Planlægning/Formidling Logistik Overblik (skemaer, oplysninger) Obs. følsomme patientdata Tidsregistrering

19 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Kontinuerlig update til kollegaer (accept). Patientoplevelser (høj faglighed, at blive lyttet og få svar på diverse spørgsmål, at ikke blive set som apparatsfejl) Vores oplevelser (opfølgning af elektiv patientforløb stor engagement; tilfredshed; personlige og faglige udfordringer såsom kendskab til skemaer tidsperspektiv, faglig vejledning;)

20 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Præsentationer af projektet: Forskningsdagen september 2010 samt 2011 hhv. Slagelse og Næstved. (Abstract, poster)

21 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Posterpræsentation på Nurse Day: København juni 2011 Berlin maj 2012 (Efort Congress)

22 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri

23 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Udvikling af et E - Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering og sundhedsfremme til borgere efter hofteoperation. Projektperiode: april 2010 –april 2013

24 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
E-Health koncept med fokus på: Nyeste evidensbaserede viden inden for rehabiliterende sygepleje: Højt informationsniveau til borgere og fagfolk Maksimal udnyttelse af faglige ressourcer Nye velfærdsteknologier, gennemskuelighed og patientsikkerhed Kompetenceudvikling af de sundhedsfaglige personale

25 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Fokusemne: Rehabilitering Ernæring Urin retention Delir Tryk sår Patientgrupper: Planlagte hofteoperationer i Næstved Hoftenære lårbensbrud > 65 år i Slagelse / ortogeriatri

26 Projektsygeplejersker Lene Nielsen Ermela Dhimitri
Perspektivering Telefoninterview/kontakt til patienterne – implementeret arbejdsgang på afdeling. Videns og erfaringsdeling, når resultater foreligger.


Download ppt "Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google