Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimal formidling af viden og forskningsresultater indenfor pleje og behandling af lunge- og allergipatienter - hvor svært kan det være? Suzanne Forsyth.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimal formidling af viden og forskningsresultater indenfor pleje og behandling af lunge- og allergipatienter - hvor svært kan det være? Suzanne Forsyth."— Præsentationens transcript:

1 Optimal formidling af viden og forskningsresultater indenfor pleje og behandling af lunge- og allergipatienter - hvor svært kan det være? Suzanne Forsyth Herling Cand Scient San & Forskningssygeplejerske 19.03.2012

2 Disposition 1) Abstrakt: Indhold og eksempler 2) Poster: Layout og eksempler 3) Foredrag: Manuskript, slides og fremførsel

3 Formål med formidling af viden, projekt, proces og resultater: Øge vidensdelingen om idéer, udvikling og forskning indenfor et område

4 Kort resumé Appetitvækker Hovedbudskaberne Præcist og kortfattet Forfatterrækkes betydning Dækkende nøgleord Titel - afgørende IMRAD Abstrakt

5 Introduktion – baggrunden for og formål med undersøgelsen Method – beskrivelse af undersøgelsens design Results – And Diskussion - hvad betyder resultaterne – intern & ekstern validitet og Konklusion – IMRAD - K

6 Kunsten at individualisere et standardiseret accelereret forløb - Fokusgruppe interview med patienter, der har fået en ny hofte af Charlotte D Nielsen Klinisk Sygeplejespecialist & >Suzanne Herling, Udviklingskoordinator Afd. T Baggrund Årligt opereres der ca. 225 patienter, der får en total hofte alloplastik (THA) på Ortopædkirurgisk afdeling T, Herlev Hospital. Indlæggelsesforløbet er accelereret og varer 3-4 dage. Fra personalet side kræver det professionalisme at kunne tilgodese det enkelte menneske uden at gå på kompromis med behandlingsregimet. Undersøgelsen formål var at undersøge patienternes oplevelse af pleje og behandlingsforløbet i forbindelse med at få en ny hofte m.h.p. at evaluere de strukturelle ændringer, der var foretaget i forløbet og at pege på specifikke områder afdelingen kunne forbedre. Metode & Materiale Der blev anvendt fokusgruppeinterview. Inklusionskriterie var: Udskrevet to- tre måneder tidligere efter en primær THA. Det blev afholdt to gruppe interview med jævn fordeling af mænd og kvinder med 7 og 8 patienter. Aldersfordelingen var mellem 43 og 86 år, nogle var erhvervsaktive og andre pensionister. Interviewene blev optaget, transskriberet og analyseret ud fra Systemisk Tekst Kondensering udviklet af Malterud. Resultater Områder der blev belyst var information, tilgængelighed, ventetid, fysiske rammer, udstyr & ressourcer, smertebehandlingen og complience til denne, kolben som undskyldning eller middel for mobilisering, ernæring og mavetarmfunktionen også efter man kommer hjem, tryghed i forbindelse med udskrivelsen, telefonkonsultation, viden & forventninger til resultatet og valg af behandlingssted. Konklusion Patienterne var overordnede tilfredse med det kirurgiske forløb og forstod godt principperne med det accelererede forløb, men følte ikke altid, der var taget hensyn til individuelle behov. Abstrakt eksempel 300 ord

7 Fear of falling and changed functional ability following hip fracture among community-dwelling elderly people. Annette Jellesmark, Suzanne Forsyth Herling, Ingrid Egerod, Nina Beyer Purpose: The aims of the study were to assess self-reported Fear of Falling (FOF) and functional ability among community-dwelling elderly people 3-6 months post hospital discharge after a hip fracture, to investigate the association between FOF and functional ability, and to explore the lived experience of FOF and disability when recovering from a hip fracture. Method: A sequential explanatory mixed method design was used in a “face-to-face” survey assessing FOF (Falls Efficacy Scale – International, FES-I), avoidance of activities (Modified survey of Activities and Fear of Falling, mSAFFE), functional ability (Functional Recovery Score, FRS), and mobility (New Mobility Score, NMS) followed by in-depth interviews of four participants. Interviews were analyzed using Systematic Text Condensation. Results: Among the 33 participants 58% had a high degree of FOF and avoided more activities, needed more assistance in activities of daily living, and were less mobile than participants who had a low degree of FOF (p<0.0001). According to the informants FOF reduced their functional ability and seriously altered their lives. Conclusions: FOF was common and significantly associated with activity avoidance, disability, and affected the lives of elderly recovering from a hip fracture. Some patients are physically incapacitated by FOF. Abstrakt eksempel 195 ord

8 Effect of an analgo-sedation protocol for neurointensive patients: a two-phase interventional non- randomized pilot study. Egerod I, Jensen MB, Herling SF, Welling KL INTRODUCTION: Sedation protocols are needed for neurointensive patients. The aim of this pilot study was to describe sedation practice at a neurointensive care unit and to assess the feasibility and efficacy of a new sedation protocol. The primary outcomes were a shift from sedation-based to analgesia-based sedation and improved pain management. The secondary outcomes were a reduction in unplanned extubations and duration of sedation. METHODS: This was a two-phase (before-after), prospective controlled study at a university-affiliated, 14-bed neurointensive care unit in Denmark. The sample included patients requiring mechanical ventilation for at least 48 hours treated with continuous sedative and analgesic infusions or both. During the observation phase the participants (n = 106) were sedated as usual (non-protocolized), and during the intervention phase the participants (n = 109) were managed according to a new sedation protocol. RESULTS: Our study showed a shift toward analgo-sedation, suggesting feasibility of the protocol. We found a significant reduction in the use of propofol (P <.001) and midazolam (P =.001) and an increase in fentanyl (P <.001) and remifentanil (P =.003). Patients selected for daily sedation interruption woke up faster, and estimates of pain free patients increased from 56.8% to 82.7% (P <.001), suggesting efficacy of the protocol. The duration of sedation and unplanned extubations were unchanged. CONCLUSIONS: Our pilot study showed feasibility and partial efficacy of our protocol. Some neurointensive patients might not benefit from protocolized practice. We recommend an interdisciplinary effort to target patients requiring less sedation, as issues of oversedation and inadequate pain management still need more attention. Abstrakt eksempel 270 ord

9 Posterpræsentation

10 Kampen for opmærksomhed

11 Overskuelighed Struktur Pointen skal være til at finde i løbet af 2-3 minutter. Rød tråd afgørende, et godt fortæller-flow øger fordøjeligheden. Posterpræsentation

12 Titel og navn Introduktion Problemformulering/mål med posteren Materialer & metoder Resultater Diskussion & Konklusion Referencer Taksigelser Indhold i en poster

13 Format og Layout Posterpræsentation

14 Format og layout - Tekst Posterpræsentation

15 Format og Layout Posterpræsentation

16 Format og Layout Posterpræsentation

17 Format og Layout Posterpræsentation

18 Format og Layout Posterpræsentation

19 Grafik & Billeder Posterpræsentation Number of patients and frequency of going outdoors Three months after hospital discharge DailyWeeklyOccasionallyNever Prior to the hip fracture Daily12544 Weekly24 Occasionally Never

20 Quick Response (QR) koder bygger bro mellem trykte og digitale medier Posterpræsentation Alle der har en smartphone, iPad eller tablet kan scanne posteren og få yderligere information Skriv, hvad der kan hentes ved QR koden Link til en internet adr. (URL), f-eks en pdf fil om projekt og dernæst gå til WWW.grstuff.com eller anden ”code creator” på nettet og indsæt net adr., vælg farve og downloade billedet. WWW.grstuff.com

21 Posterpræsentation ”Bemand” din poster!

22 Foredrag

23 Talekunst. Det er en disciplin i sig selv at holde et godt foredrag, og det er ikke en gave du har, bare fordi du er kendt fra fjernsyn eller ligger top fem inden for dit fag. Du skal være tilstede for publikums skyld. (Berlingske 13.03.2012)

24 Viden om Målgruppen er vigtigt Begræns dit stof Tal langsomt ”Take-home-messages” Byg foredraget logisk op Foredrag

25 En begyndelse – sæt scenen –evt. en anekdote En midte En afslutning - perspektivering Foredrag - Opbygning

26 Godt at disponere sig ud fra Godt at øve det igennem med Ikke læse op fra manus– Ej heller læse slides op Foredrag - manuskriptet

27 Otte linjer Otte ord pr. sætning To ord som består af mere end 6 bogstaver Foredrag – slides/overheads

28 Foredrag - Speakers ready room

29 1.Ved foredrag og postere skal indholdet være koncist 2. Struktur i abstrakt er IMRAD-K 3.Gylden regel for postere: 20 % tekst, 40 % grafik og 40% tom 4.Viden om målgruppen afgørende Foredrag - pointer max 3-4

30 Godt link www.biotechademy.dk/Bioindex/Poster.aspx Gode referencer Præstegaard A, Artikel om formidling UFL 1998, (160): 6829- 6832 Erren TC & Bourne PE, Ten rules for at good poster presentatino PloS Comput Biol 2007; 3 (5): e 102 Bourne PE, Ten rules for making a good oral presentation PloS Comput Biol 2007; 3 (4): e 77 Herling SF, Det er sliddet værd. Sygeplejersken 1998,36

31 Tak for opmærksomheden! Kontakt: suzanne.herling@gmail.com


Download ppt "Optimal formidling af viden og forskningsresultater indenfor pleje og behandling af lunge- og allergipatienter - hvor svært kan det være? Suzanne Forsyth."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google