Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

RADAR i projektarbejdet 12. okt. 2006 C2E netværk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "RADAR i projektarbejdet 12. okt. 2006 C2E netværk."— Præsentationens transcript:

1 RADAR i projektarbejdet 12. okt. 2006 C2E netværk

2 RADAR

3 Hvad er RADAR ? Resultater (Results) –Mål Fremgangsmåde (Approach) –Velbegrundet –Integreret Udbredelse (Deployment) –Implementeret –Systematisk Evaluering og Vurdering (Asessment & Review) –Måling –Læring –Forbedring

4 En scoringsmetode til Excellence Modellen –Den fælles ramme som assessorer anvender i forbindelse med assessment eller vurdering af institutioner Et udviklingsværktøj til eks: –Projektskabelon i forbindelse med forbedringsprojekter (C2E) –Individuel og fællesmetode til forbedringer (til alt fra organisationsændringer til madlavning og børneopdragelse) –Klarlægning af sammenhænge –Evaluering af projekter/ledere/medarbejdere –Kultur/rygmarvsrefleks Hvad bruges RADAR til?

5 Resultater (Results) Mål Der er sat et mål for forbedringsaktiviteten specificeret under Udbredelse (skema 6) Målet er nået Observationen er, at det ofte er svært at formulere præcise og evaluerbare mål ved projektets start – og derfor bliver målene nogle gange for ”processuelle”.

6 Fremgangsmåde (Approach) Velbegrundet forbedringsaktivitet Forbedringsaktiviteten retter sig tydeligt imod et forbedringsområde, der er identificeret gennem selvevaluering og er prioriteret op mod et velbegrundet kriterium (skema 1, 2, 6) Forbedringsaktiviteten er tydeligt og fuldt dokumenterede i det påkrævede format (ansøgningsskabelonen er anvendt på fornuftig vis som et værktøj) Forbedringsaktivitetens relevans for organisationen er tydeligt påvist (skema 4, 6) Den logiske begrundelse for udvælgelsen er tydeligt påvist (skema 2, 3, 4 og 6)

7 Fremgangsmåde (Approach) Integreret Forbedringsaktiviteten bakker op omkring de organisatoriske mål, virksomhedens resultater eller andre organisatoriske tilgange (Det omhandler politik & strategi, skema 2, skema 4 om betydning for organisationen, sammenhænge til andre fremgangsmåder samt effekt på organisationen samt skema 6) Observationen er, at det nogle gange er svært at forankre rationalet for fremgangsmåden i selvevalueringen – og at integrationen ift. organisationens øvrige praksis kan halte.

8 Udbredelse (Deployment) Implementeret Forbedringsaktiviteten er implementeret på alle målområder Der er udført evaluering af både kort- og langsigtede effekter (Fordele, der er realiserede på tidspunktet for site visit og forventede bidrag på længere sigt) Systematisk Udbredelsesplanen er implementeret på en struktureret måde og alle ændringer er dokumenterede Observationen er, at en effektiv udbredelse ikke kun handler om dygtig projektledelse – men mindst ligeså meget om den måde vi i det daglige arbejder sammen og den forbedringskultur vi har i organisationen.

9 Evaluering og vurdering (Assessment and Review) Måling Der foretages regelmæssige målinger af udbredelsen af forbedrings-aktiviteten Der foretages regelmæssige målinger af effektiviteten af forbedrings-aktiviteten Der anvendes et velbegrundet målingssystem til målinger af både udbredelse og effektivitet Læring Regelmæssig evaluering anvendes til opsamling og forståelse af læring igennem udbredelses-forløbet Sammenligning af målinger, benchmarking af fremgangsmåder og finjustering af fremgangsmåder

10 Evaluering og vurdering (Assessment and Review) Forbedring/revurdering Der er udført korrigerende tiltag (enten omkring fremgangsmåden eller omkring udbredelsen af fremgangsmåden) som et resultat af læring opnået gennem forløbsevaluering. Ovennævnte er fuldt dokumenteret Observationen er, at alle 3 elementer kan være meget svære at prioritere i en klar hverdag. Måske foretager vi revurderinger undervejs – men ofte er vi ikke omhyggelige nok med at dokumentere hvad baggrunden var for det – eller hvordan vi præcist har justeret vores planer

11 Valideringsmatrix - eksempel UdbredelseDokumentationskildeIngen dokumen- tation Nogen dokumen- tation Dokumen- tation Tydelig dokumen- tation Omfattende dokumen- tation Implementeret Forbedrings-handlingen er implementeret på alle målområder UdbredelseDokumentationskildeIngen dokumen- tation Nogen dokumen- tation Dokumen- tation Tydelig dokumen- tation Omfattende dokumentati on Systematisk Udbredelsesplanen er implementeret på en struktureret måde og alle ændringer er dokumenterede

12 Risikovurdering Tid –For store ambitioner –For snæver tidshorisont Ledelsens deltagelse og opbakning –Beslutningsprocesser –Relationer til andre i organisationen –Samarbejdsklima generelt Ressourcer –Økonomi Investeringer i uddannelse, teknologi mv. Finansiering (sponsor) –Menneskelige ressourcer Projektet –Projektlederens erfaring –Projektgruppens størrelse –Projektgruppens erfaring –Projektgruppens sammensætning –Manglende jordforbindelse Interessenter –Kritiske krav fra interne/eksterne interessenter –Lovgivning/myndigheder/


Download ppt "RADAR i projektarbejdet 12. okt. 2006 C2E netværk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google