Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Carl Winsløv ”Didaktiske elementer”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Carl Winsløv ”Didaktiske elementer”"— Præsentationens transcript:

1 Carl Winsløv ”Didaktiske elementer”
Kapitel 6: Kognitive temaer i fagdidaktik

2 Konstruktivisme Definition: viden, der opbygges aktivt gennem interaktion med omgivelserne. Mål: at muliggøre elevens personlige rekonstruktion gennem handlig og refleksion. Læreren: skal støtte elevens aktiviteter, hvilke er afhængige af elevens forudsætninger.

3 Fagdidaktik Handler om at forstå og overvinde elevens vaskeligheder med et bestemt fag. Problemer med naturfag: komplekse og abstrakte begreber og deraf abstraktioner og ræsonnementer. Løsning: brug af begrebskort.

4 Begrebskort Hjælper til forståelse af kompleksitet og abstraktion og fører heraf til en bedre forståelse af et fagligt emne. Forudsætning: for at eleven kan lave et begrebskort skal hun: Vide noget om emnet. Have hjælp til at organisere. Mål: at de faglige relationer vil skabe en større forståelse for det faglige emne og samtidigt styrkes elevens metakognition.

5 Metakognition Definition: refleksion over egen læreproces.
Mål: når eleven er bevidst om egen læreproces vil det fremme læreprocessen! Bidrager til udviklingen af generelle metakognitive færdigheder. Modvirker at de naturvidenskabelige fag bliver uvedkommende og vil give eleven større kontrol og overblik. Kan være medvirkende til et øget engagement og motivation.

6 Begrænsninger og problemer ved metakognitions-fremmende aktiviteter.
Kræver en formelt-operationel tankegang. (Piaget) Elevens indgroede indstilling om at det er svært! (specielt i matematik og naturfag) Kan skabe nye ”tabere”. Usikkerhed omkring hvad eleven tror læreren kræver. Løsning: at tage udgangspunkt i elevens forudsætninger.

7 Kognitive forhindringer
Elevens forudtagede forkerte viden. Eleven kan danne parallelle og indbyrdes modstridende forståelser. Skoleviden og hverdagsviden kan eksistere parallelt. Faglige misforståelser. Læreren skal kunne frembringe og håndtere situationer, hvor det faglige strider mod elevens forestilling. Misforståelser, som skyldes elevens hverdagserfaring og misforståelser, som er opstået i forbindelse med undervisning!

8 Diagnostisk undervisning.
Mål: at identificere og overvinde bestemte faglige misforståelser. Iværksættes ved vha. diagnostiske opgaver. Diagnostiske opgaver må ikke sammenlignes med evaluering. Eleven skal ikke nødvendigvis lære af opgaven, men elevens problemer skal identificeres. Lade eleven vide hvad formålet med en diagnostisk opgave er.

9 Kognitive konflikter ved diagnostisk undervisning
Mål: at fremprovokere en kognitiv konflikt hos eleven. Eleven skal indse utilstrækkeligheden i sin aktuelle viden. Skal ikke gøres ved større dele af undervisningen. Eleven vil miste motivationen. Må ikke være orienteringspunkt for undervisningen. Conceptual change (begrebsforandring) som mål for undervisningen.

10 Problembaseret undervisning.
Mål: at gøre undervisningen mere meningsfuld og udbytterig. Problemet skal være en udfordrende, åben og realistisk arbejdsopgave. Problemet skal ikke umiddelbart kunne løses! Er afhængigt af den enkeltes elevs forudsætninger. Skal tage udg.pkt. i elevens forudsætninger og interesser. Læreren skal fungere som vejleder. (støtte, ikke overtage)

11 Lærerens rolle ved problembaseret undervisning.
Kræver indsigt i elevernes forudsætninger. Skal være opmærksom på ressourcer, heuristik, kontrol, forestillingsevne. Når eleven går i stå kan det skyldes alle fire ovenstående faktorer. Ressourcer: faglig viden. Heuristik: forstå, udtænke, agere, kontrollere. Kontrol: spørge ind, skabe overblik. Forestillingsevne: manglende erfaring med typen af opgave.

12 Affektive faktorer Betydning om eleven forbinder faget med glæde/spænding eller kedsomhed/angst. Motivation og sympati for et fag fører til at undervisningen opleves meningsfuldt. Betingelser for positiv affekt: realistiske situationer (elevens erfaringsverden) elevens oplevelse af succes (engagement og motivation) NB: ZNU respekten for elevens tilgang til opgaven (at dele ansvaret!) Kræver en atmosfære af tillid og gensidig respekt.

13 Spørgsmål til teksten Muligheder/begrænsninger: Begrebskort
Metakognition Diagnostisk undervisning Problembaseret undervisning


Download ppt "Carl Winsløv ”Didaktiske elementer”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google