Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handlings- plan x Hvordan kan centralbiblioteket understøtte initiativerne? Bibliotekernes fremtid Værdi for samfundet Tid Handlings- plan x Handlings-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handlings- plan x Hvordan kan centralbiblioteket understøtte initiativerne? Bibliotekernes fremtid Værdi for samfundet Tid Handlings- plan x Handlings-"— Præsentationens transcript:

1 Handlings- plan x Hvordan kan centralbiblioteket understøtte initiativerne? Bibliotekernes fremtid Værdi for samfundet Tid Handlings- plan x Handlings- plan x Handlings- plan x Hvad betyder udviklingen og emnernefor bibliotekernes fremtidige eksistensberettigelse? Teknologi Brugerbehov Muligheder/udfordringer Kommunikation Biblioteket lokalt i dag LederadfærdEksekvering

2 Handlingsplan Hvordan kan vi som ledere få det til at ske? Det kan vi ved at satse på: Strategisk planlægning understøttet af operationelle handleplaner, hvor mål og handlinger afstemmes og aftales med involvering af medarbejderne (giver ejerskab) En organisering, der i højere grad er opgaveorienteret Opfølgning på handlinger og aftaler (ledelse og personale9) og løbende afrapportering fra mellemledere (status: hvor er vi, hvor langt er vi nået m.v.) Involvering af mellemledere, som nøglepersoner, kompetente omdrejningspunkter Formidling af flere mellemregninger til personalet og koble dem på det der sker. Gentag budskaberne, sørg for at sikre at de bliver gentaget, hørt og forstået I talesætte forventninger Større fokusering og prioritering af det vi virkelig vil (fravælg andre ting, kill your darlings, smid ud) Mindre ambitiøse og mere realistiske i hvad vi kan Adfærdsregulering ved eksempler – lederen som rollemodel (walk the talk ) Synliggøre og fejre succeser - husk at fortælle historien og giv ejerskab til den Lederadfærd/ Eksekvering

3 Opfølgning (konkretisering) Fokus: Hvordan kan vi som ledere få det til at ske? Indsatsområde: Opfølgning Leverancemål: – Opfølgning gøres til naturlig del af strategisk planlægning (målstyring) – Opfølgning gøres til naturlig del af daglig dialog mellem ledere, mellemledere og medarbejdere (del af opgaveløsning) – Opfølgning gøres til en disciplin: struktureres og skemalægges – Opfølgning er der vi finder gevinsterne og høster frugterne af arbejdet og fejrer succeserne!

4 Personligt lederskab Kendetegn Autentisk: Kendskab til stærke og svage sider – Kompensere for mangler Tydelighed og synlighed Løbende træning af lederskab Reflekterede: Blive klogere på adfærd og justere adfærd. Være rollemodel: Godt eksempel. Være synlig. Det man siger, det man gør. Udstråler at folk kan føle trygge. Tage ansvar. Turde kommunikere det ubehagelige Anerkende

5 Personligt lederskab Hvad ville vi gøre, hvis skulle udøve dårligt lederskab Sætte os ind på kontoret Ikke kigge på nogen Ikke snakke om det Være usynlige Gøre os upopulære Holde os til skåltaler Beskæftige os med alt mulig andet end det vigtige Udvise ligegyldighed Tilbageholde informationer Være uærlige

6 Formidlingsstrategi: Digitale materialer Kommunikation Biblioteket d.d. LederadfærdEksekvering

7 Bibliotekernes fremtid Teknologi Muligheder/udfordringer Brugerbehov


Download ppt "Handlings- plan x Hvordan kan centralbiblioteket understøtte initiativerne? Bibliotekernes fremtid Værdi for samfundet Tid Handlings- plan x Handlings-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google