Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fordelingen af forskningsbevillinger i 2005 og 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fordelingen af forskningsbevillinger i 2005 og 2010."— Præsentationens transcript:

1 Fordelingen af forskningsbevillinger i 2005 og 2010

2 VTU - udfordringer Stærke institutioner/ Prioritering/relevans/ Frihedsgradervidenspredning Øget forskning/ Kvalitet/konkurrence kapacitetsopbygning

3 Kapacitetsopbygning Udfordring: Kapaciteten i forskningsverdenen skal styrkes for at honorere krav om øget forskningsindsats Løsning: Fordobling af antallet af forskeruddannede Investeringer i store tværgående forskningsinfrastruktur-projekter Post Docs?

4 Kvalitet/konkurrence Udfordring: Stigende bevilliger betyder stadig mere fokus på udvikling af kvalitet i forskningen Løsning: Halvdelen af forskningsmidlerne skal i konkurrence Dækning af de fulde omkostninger (overhead) Ny model for konkurrence mellem institutioner Uddeling af større og langsigtede bevillinger Løbende evalueringer og overvågning af kvalitetsudvikling

5 Relevans/Prioritering/ Videnspredning Udfordring: Stærkere krav om, at forskningen er fokuseret på at løse samfundets og erhvervslivets konkrete behov for viden Løsning: Flere midler til strategisk forskning Bedre grundlag for at prioritere strategisk forskning Stærkere indsats for videnspredning

6 Det statslige forskningsrådgivnings- og bevillingssystem, 2005 Fri forskning Strategisk forskning Innovation Dan- marks Grund- forsk- nings- fond (240 mio. kr.) Det Frie Forsknings- råd (920 mio. kr.) Universiteter (4,9 mia. kr. inkl. fællesomkostninger m.v.) Fag- ministe- riernes puljer (1 mia. kr.) Høj- teknologi- fonden (200 mio. kr.) Rådet for Teknologi og Innovation (600 mio. kr.) Det Strategiske Forsknings- råd (320 mio. kr.) Mid- ler i konkur -rence ---- Basis- midler Sektor- forsknings- institu- tioner (1 mia. kr.) Koordina- tions- udval- get for forsk ning (20 mio. kr.)

7 Stærke institutioner/ flere frihedsgrader Udfordring: Institutioner i verdensklasse kræver fokusering af indsatsen Uddannelse og forskning skal kobles bedre sammen Universiteterne har svært ved at tiltrække dygtige forskningsledere Løsning: Ny model for kvalitetsbaseret fordeling af basisforskningsmidler Sektorforskningen skal integreres i universiteterne Der skal være mulighed for at kunne tiltrække særligt dygtige forskere ved at anvende løn fleksibelt og målrettet


Download ppt "Fordelingen af forskningsbevillinger i 2005 og 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google