Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereform … og valgmøde Højgårdskolen april 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereform … og valgmøde Højgårdskolen april 2014."— Præsentationens transcript:

1 Skolereform … og valgmøde Højgårdskolen april 2014

2 Aftenens program Skolereformen på Højgårdskolen Højgårdskolen – lige nu! De nye nationale mål – et fagligt løft af folkeskolen En forandret skoledag Samarbejdet mellem skole og hjem Valgmødet Skolebestyrelsens arbejde Proceduren for valget Kandidaternes plads

3 Højgårdskolen – lige nu!! Social kapital Højgårdskolens fundament IT og digitale læringsprocesser Økonomi

4 Social kapital Det handler om arbejdspladsen Vi er hinandens arbejdsmiljø

5 Vores besvarelser er bearbejdet og arbejdsplads-dommen er til: På niveau med Danmarks bedste arbejdspladser

6 Opgaven for os er: At værne om tilliden, retfærdigheden og samarbejdet At analysere og bruge resultaterne af undersøgelsen i vores fremtidige arbejde At styre gennem de nye ting med den høje sociale kapital i behold

7 Højgårdskolens fundament Stor fleksibilitet Der er mange veje til målet Skiftende holddannelse Fællesskabet vægtes højt – feature, uge 44, fællestimer m.m. Selvstyrende teams – delt klasselærer funktion Kroppen bygger bro Tæt og åbent forældresamarbejde Åbenhed omkring børn med særlige behov Forebyggende støtte: VAKS, Motorik, Læseklub m.m. Musik Forældreaftener Forskellighed ses som en styrke Vidensdeling og hjælpsomhed blandt kollegaer.

8 IT og digitale læringsprocesser Målet er 1 elev – en computer inden for 2 år Interaktive projektorer i alle klasseværelser Et indsatsområde: digitale læremidler ”udvikling og vidensdeling”

9 Skolens økonomi Antal elever er stigende.. 250 elever næste år. Kommende 0. = 49 elever Kommende 1. = 43 elever Kommende 2. = 34 elever Kommende 3. = 30 elever Kommende 4. = 29 elever Kommende 5. =34 elever Kommende 6. = 32 elever

10 De nye nationale mål - et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

11 Elementerne fra reformen En længere og mere varieret skoledag 0. – 3. klasse skal være i skole 30 timer pr. uge. Dvs. kl. 8 – 14 hver dag. 4. – 6. klasse skal være i skole 33 timer pr. uge. Dvs. kl. 8 – 15 man., tirs. og tors. og 8 – 14 ons. og fre. Skoleugen = Faglige timer – dansk, matematik, engelsk, osv. Understøttende undervisning (UsU) – en ny læringsaktivitet Min tid – faglig fordybelse / lektiehjælp Pauser – frikvarter, spisepauser

12 Et eksempel på et ugeskema..

13 Faglige timer De kendte fag – flere timer, bedre undervisning, mere læring Dansk og Matematik – 1 lektion ekstra fra 4. klasse Engelsk – starter i 1. klasse Tysk – starter i 5. klasse – dvs. nyt fag på Højgårdskolen Natur og teknik – 1 lektion ekstra i 2. og 4. klasse Idræt og Musik – 1 lektion ekstra i 1. klasse Historie, kristendom, billedkunst Nye fag Madkundskab erstatter hjemkundskab Håndværk og design erstatter fagene Sløjd og Håndarbejde – i 2015!

14 Understøttende Undervisning (UsU) En læringsaktivitet – en forlængelse af undervisningen Arbejde med det der giver bedre læring Styrke de sociale kompetencer Arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling Udvikle børnenes motivation Øge børnenes trivsel Varetages af pædagoger og lærere – deles 50/50 Pædagoger med kendskab til børnene..

15 Faglig Fordybelse / Lektiehjælp) Indhold Individuelle målsætninger Arbejde videre / lave noget færdigt Frivilligt – frem til næste valg 0. – 3. klasse: 2 timer pr. uge 4. – 6. klasse: 3 timer pr. uge Lektier i fremtiden?

16 Pauser Længere skoledag = behov for mere pausetid 0. – 3. klasse: ca. 1:30 time pr. dag 4. – 6. klasse: ca. 1:20 time pr. dag

17 Mere bevægelse Krav om 45 min. bevægelse om dagen – i gennemsnit Integreres i fagene – indsatsområde på skolen næste år. Mål: Sundhed – pulsen op og udholdenhed Bedre læring Styrkelse af det sociale fællesskab Arbejde med inklusion

18 Mere læring Højgårdskolens faglige niveau – nu De nationale test Læsetest i 1. klasse Højgårdskolens faglige niveau – fremadrettet Ambition om fortsat udvikling! Identifikation af udviklingspotentialer Undervisningsdifferentiering Individuelle målsætninger Min tid

19 Mere trivsel Målinger af elevernes undervisningsmiljø Indsatser i forhold til børn der ikke trives AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Resursecentret PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Andre – ergoterapeuter, tale/høre lærere, osv.

20 Samarbejdet mellem skole og hjem Ny arbejdstidslov for lærerne = en ny virkelighed Fuld tilstedeværelsestid Al arbejde (inkl. forberedelse) skal ske på skolen 40 timer pr. uge i 42 uger Sammenhængende arbejdstid Værnsregler Tillæg for arbejde efter kl. 17 Samarbejdet Planlagt samarbejde – samtaler, forældremøder mm. Ad hoc samarbejde Nødsituationer – kontakt skolelederen

21 Spørgsmål?? Vil du vide mere … ? www.uvm.dk/den-nye-folkeskole http://www.herning.dk/borger/boern-unge- familie/folkeskolereform/foraeldreorientering-om-folkeskolereformenhttp://www.herning.dk/borger/boern-unge- familie/folkeskolereform/foraeldreorientering-om-folkeskolereformen

22 Skolebestyrelsensvalg 2014

23

24


Download ppt "Skolereform … og valgmøde Højgårdskolen april 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google