Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejnavne og adresser i kommunalreformen"— Præsentationens transcript:

1 Vejnavne og adresser i kommunalreformen
Hvad sker der – og hvad kan vi selv gøre? Mogens Skov – (frit efter Morten Lind – )

2 Overblik over konsekvenser
2/3 af alle kommune- og vejkoder udskiftes 1. januar 2007 skal ca vejnavne og ca. 1,5 mio. adresser have nye koder/identer Ens vejnavne i de nye kommuner: Ca vejnavne vil optræde flere gange i de nye kommuner (Lærkevej ...) CPR/KMD klarer basis-systemer; alle øvrige data er ”dataejers eget ansvar” Navne Koder BBR-loven indsætter postnummer som ekstra identifikation Kommuner skal sam-menlægge vejnavne Ca vejnavne skal harmoniseres hen over kommunegrænser som forsvinder Mange IT-systemer vil skulle justeres, bl.a.med postnummer og -distrikt Kommunerne skal i visse tilfælde ændre vejnavne og husnumre i løbet af 2006 KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

3 Kommunesammenlægninger
KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

4 Opgaven kort beskrevet
Ordnes maskinelt af CPR+KMD i december 2006 98% af alle vejkoder kan konverteres 1:1 i CPR-systemet Sammenlægning af vejnavne i de kommuner som sammenlægges Deling af vejnavne i de kommuner som opdeles mellem flere kommuner 2% af vejkoderne kræver særlig indsats (”grænseproblemer”) Afstemning af data hen over grænser; rettelse af fejl og mangler KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

5 Vejnavne, adresser i kommunalreformen
Samme stavemåde … KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

6 Overlap i husnr.intervaller ...
Ulige C Lige Z Ulige Lige Z KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

7 Vejnavne, adresser i kommunalreformen
Deling af vejnavne Kommune A Møllevej Før Ny kommune B Ny kommune C Efter Møllevej KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

8 Vejnavne, adresser i kommunalreformen
Før deling af vejnavne Deling udføres på grundlag af valgdistrikter Deleveje skal have to valgdistrikter Der skal være afsat et valgdistrikt i hver kommune Husnummerintervaller skal være afstemt Alle egentlige adresser skal være i et valgdistrikt Alle andre adresser må være i valgdistrikt og have rigtigt postnummer, sogn, bynavn ... ... så vil vejnavne og adresser automatisk blive fordelt i CPR, BBR, ESR mv. KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

9 Vejledning til kommunerne
KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

10 Konvertering af vejkoder
Alle vejnavne er i dag entydigt identificeret ved kombinationen af kommunekode og vejkode Mellem jul og nytår 2006 vil vejkoderne blive konverteret således at entydigheden opretholdes KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

11 Datakonverteringen omfatter
Registre, databaser, filsystemer, arkiver Kommune-/vej-/adressekoder kortlægges/konverteres Digitale kort og geodatasæt it-systemer og applikationer Kommune-/vej- (lister mv.) konverteres Programkoder, scripts, services mv. ”Hårdkodede” algoritmer som anvender kommune- /vejkoder kortlægges og konverteres KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

12 Postnummer nødvendigt
It-systemer hvor kommune og vejnavn tidligere var tilstrækkeligt, vil fremover have brug for postnummer og evt. bynavn: Vejnavne i i Fåborg kommune: Vejnavn Vigøvej Vingårdsvej Vinkelvej Violstræde Vængegyden Værftsvej Værkmestervej Vejnavne i ny Faaborg-Midtfyn kommune: Vejnavn Postnr Postdistrikt Vingårdsvej 5600 Faaborg Vinkelvej 5672 Broby 5750 Ringe 5772 Kværndrup 5792 Årslev Violstræde 5642 Millinge KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

13 Postnummer nødvendigt
Eksempel på it-implementering Ny Faaborg kommune Fåborg kommune i dag KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

14 Vejnavne, adresser i kommunalreformen
Regel med undtagelser Vejnavn, husnummer og postnummer er entydig for 99,1% af adresserne Problemet har eksisteret længe; i dag søges det ”løst” ved hjælp af et supplerende bynavn som registreres i CPR. (Problem bør ikke ignoreres!) Ca. 0,9 % af vejnavnene, (ca stk.) findes mere end en gang inden for postnummeret. Problemet berører ca husstande. KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

15 Vejnavne, adresser i kommunalreformen
Adresse med 3 eller 4 led? Eksempel: Odensevej 7 Korkendrup, 5540 Ullerslev Odensevej 7 Ullerslev By, 5540 Ullerslev Postdistrikt *Postnummer Postdistrikt Bynavn *Bynavn ... Vejnavn *Vejnavn ... Adresse *Husnummer ... KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

16 Vejnavne, adresser i kommunalreformen
Vigtige datoer Maj 2006: Kommunerne har rettet ”grænseproblemerne” i CPR-vej Sommeren 2007: KMS melder egen plan for vejnavne- og adressekonvertering ud. 20. oktober 2006 : CPR-vej lukkes ned 15. november 2006: Demodatasæt fra CPR er tilgængeligt. KMS vurderer muligheden for at levere geografisk testdatasæt. 9. december 2006: CPR genåbnes, og KMS påbegynder koblingen til Kort10 og adresserne. 1. januar 2007: CPR og KMD effektuerer nye adresser ?/? 2007 levering af adresser og Kort10 fra KMS. KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen

17 Hvad kan Egenudviklere selv gøre?
Forbered de IT-systemer, som benytter adressen: dialogbokse ændres, testdata afprøves, … Har i anvendelser til de nye, supplerende informationer (UUID og ”Navngiven vej”)? Find eventuelle egne, afledte datasamlinger, som baserer sig på adresseregistre, og vurder konsekvensen af ændringer. Diskuter dato for ønsket konvertering. Overvej hvornår samarbejdspartnere skifter og koordiner med dem. KMS Egenudviklerseminar 2007 Vejnavne, adresser i kommunalreformen


Download ppt "Vejnavne og adresser i kommunalreformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google