Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation…..? …Ja, tak! Skal jeg fortælle dig, hvordan du skal kommunikere…..? …NEJ, tak!!!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation…..? …Ja, tak! Skal jeg fortælle dig, hvordan du skal kommunikere…..? …NEJ, tak!!!"— Præsentationens transcript:

1

2 Kommunikation…..? …Ja, tak!

3 Skal jeg fortælle dig, hvordan du skal kommunikere…..? …NEJ, tak!!!

4 Vi kommunikerer alle sammen hele tiden….

5 RE-aktion -Når vi mennesker mødes sker der dét, at vi reagerer på hinanden -Den reaktion foregår som regel både temmelig hurtigt og temmelig ubevidst -Vi tager den så at sige ”fra hoften” -Som regel går det godt. Andre gange går det mindre godt

6 At øge bevidsthedsgraden På Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har vi sat os for at øge bevidsthedsgraden hos os selv og hinanden i forhold til den kommunikation, der foregår imellem os og vores patienter. Vi tror på, at vi ved at øge vores egen og den kollektive bevidsthed, kan give patienterne en meget bedre oplevelse når de er hos os - og dermed faktisk også en bedre og mere effektiv behandling.

7 ’Nærværende Kommunikation’ En langsigtet indsats, som har til hensigt, at øge bevidsthedsgraden omkring kommunikationen på tværs af alle faggrupper på alle niveauer Ikke et kortsigtet projekt

8 Dagsorden for denne workshop: Hvordan vi har grebet processen omkring ’Nærværende Kommunikation’ an? Hvordan har vi igangsat en kulturændring, der bl.a. ligger i at kunne give og modtage feedback på kommunikationen? Hvordan sikrer vi, at det fremover bliver til:

9 ”Skal jeg fortælle dig, hvordan jeg lige oplevede din kommunikation?” ….JA, tak!!!

10

11 Hvem er vi? Ane Stürup HR konsulent, Regionshospitalet i Horsens Tovholder på indsatsen på hospitalsniveau Kontakt: ane.sturup@horsens.rm.dk – tlf. 6061 7646 Birgit Daugård Uddannelsessygeplejerske, Medicinsk afdeling i Horsens Tovholder på indsatsen på afdelingsniveau Kontakt: birgit.daugaard@horsens.rm.dk – tlf. 7927 3886 Kira Ørbekker Patientambassadør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Er med i dag som ressourceperson, fordi hun selv har oplevet på egen krop, hvor afgørende kommunikationen er, når man er nærmeste pårørende til en patient i et længerevarende behandlingsforløb. Kira er desuden selv sygeplejerske. Kontakt: kiraoerbekker@hotmail.com – tlf. 2530 4862 I er velkommen til at stille spørgsmål til os alle tre – også undervejs

12

13 Fakta: 80 % af alle de uformelle klager bunder i en kommunikation som patienten har oplevet som værende mangelfuld Fremtidens patient stiller nye krav

14 Et ønske fra medarbejderne selv ”Hospitalet bør formulerer nogle fælles principper for god kommunikation” (Lægesekretær) ”Alle har en mening om, hvad der er rigtigt og forkert når vi diskuterer kommunikation. Vi har brug for en fælles platform at stå på når vi i afdelingen skal diskutere kommunikation og blive bedre til det.” (Afdelingslæge) ”Vi skal være så effektive, at vi nogle gange glemmer at være nærværende. I det lange løb betyder det ofte, at det ender med det modsatte. Vi bruger simpelthen ekstra tid – en ekstra arbejdsgang - enten i form af endnu et patientbesøg eller en ekstra opringning fra en patient, der er kommet forvirret hjem, fordi det hele bare gik for hurtigt. Patienterne når ofte ikke at opfange alle de informationer vi giver dem. Andre gange sker der decideret fejl som kunne have været undgået, hvis vi havde hørt ordentlig efter. Det er altså ikke kun bedre for patienten, men også mere effektivt at skynde sig langsomt, og at være til stede sammen med patienten og dens pårørende i nuet.” (Overlæge) ”Vi er her for patienterne – de skal have en optimal oplevelse – fordi den gode oplevelse også er en del af en god behandling. Vi er ikke mekanikere, der bare skal fikse noget, der er defekt. God behandling består i høj grad også af god kommunikation.” (Sygeplejerske)

15 Processen: Efterår 2009 Nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere faggrupper samt fra flere afdelinger Opgave:  At formulere et antal fælles principper for god kommunikation  At udforme at idé-katalog som afdelingsledelserne kan plukke gode idéer fra til implementering i egen afdeling (interaktivt - ligger på intranettet) Januar 2010 Stafetten gives videre til afdelingsledelsen Juni 2010 Alle afdelinger arbejder nu med nærværende kommunikation – hver afdeling på sin måde alt efter, hvor skoen trykker (metodefrihed!) Efterår 2010 Der opsamles erfaringer på tværs af huset – HR afdelingen i samarbejde med Kvalitetsafdelingen (resultater vil også vise sig i LUP’en)

16  Fem fokusområder Omsorg, Dialog, Inddragelse, Information, Kontinuitet  Femten principper  Et idékatalog Et ledelsesværktøj til implementering i egen afdeling

17

18

19

20

21 Det uudnyttede potentiale Vi er i denne proces desuden blevet nysgerrige på om man i sundhedsvæsnet i langt højere grad kan udnytte den viden patienter og pårørende har omkring vores organisation? Kan patienter og pårørende hjælpe os med at optimere den interne organisationsudvikling? De ser og høre og oplever SÅ meget som er værdifulde oplysninger for os. Og de vil SÅ gerne give os feedback….

22 Postkort fra en patient - eller fra én som holder af en patient

23 Til: Fra: En patient i behandling En patient i kontrolforløb En pårørende Kære Jeg vil gerne give dig/jer en tilbagemelding vedrørende mit behandlingsforløb. Jeg har oplevet at... Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Porto betalt I må gerne kontakte mig på tlf.................. for en uddybning Jeg ønsker ikke at blive kontaktet om denne tilbagemelding Navn (frivilligt): Ortopædkirurgisk Afdeling Att. Lone Hauritz


Download ppt "Kommunikation…..? …Ja, tak! Skal jeg fortælle dig, hvordan du skal kommunikere…..? …NEJ, tak!!!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google