Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En mulig metode i begynderundervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En mulig metode i begynderundervisningen"— Præsentationens transcript:

1 En mulig metode i begynderundervisningen
Storyline En mulig metode i begynderundervisningen Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

2 Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling
Grundelementer i en storyline Grafisk fremstilling ved Peter Hallgaard Christensen STORYLINE Tid Sted Personer Hændelser Nøglespørgsmål Nøglespørgsmål Storyline Nøgle- spørgsmål Aktivitet Organisation Materialer Produkt Faglige intentioner Overskrifter spørgsmål der holder læreprocessen i gang. Hvad skal der foregå? Hvordan skal eleverne arbejde Hvilke materialer er der brug for? arbejdsprocessen munde ud i? færdigheder kundskaber holdninger Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

3 Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling
Storyline – 7 principper Cecilie Falkenberg: Storylinebogen. Kroghs Forlag, 2000 Storyline tilrettelægges, så der arbejdes i fortællingens form sådan at den faglige og saglige læring sker i den kontekst, storylinen giver sådan, at der tages udgangspunkt i den viden om verden, eleverne allerede har, og at denne forståelse udfordres problemtaklende sådan, at eleverne er aktive i læringsprocesserne sådan, at elevernes kreative og argumenterende tænkning værdsættes og sådan, at fortællingen visualiseres ved, at eleverne skaber modeller af deres forestillinger Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

4 Storyline – 7 principper a) i fortællingens form
Det bærende i undervisningsforløbet er en historie (ikke et emne, ikke et problem) Eleverne bidrager til historien med ideer (det bliver deres historie) En fortælling har en tid, et sted, nogle personer og nogle hændelser personerne giver eleverne mulighed for at identificere sig – se side om hvordan en figur får liv Hvis storylineforløbet bliver for kort, får man ikke tid til hændelserne – og derved går man glip af refleksions- og handlingsperspektiverne (s. 35) Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

5 Storyline – 7 principper b) faglig og saglig læring
Nedenstående skema kan anvendes til at planlægge storylineforløbet sammen med det faglige (Falkenberg 2000, s. 36) Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

6 Storyline – 7 principper c) udgangspunkt i elevernes viden
Nøglespørgsmålene skal være åbne, så der er flere svarmuligheder (det gælder om at få eleverne til at forestille sig noget, at tænke, at undres, at undersøge, at forklare, at argumentere…) Nøglespørgsmål vil ofte begynde med hvad, hvordan og hvorfor (se mere om gode nøglespørgsmål s. 39) Nøglespørgsmålene har tre funktioner: De får fortællingen til at udfolde sig Arbejdet med at finde svar giver børnene en oplevelse af, at deres bud på svar er værdifulde (dvs. at det stimulerer handlekompetence) De sikrer, at børnene kommer i gang med den faglige og saglige læring, som læreren har planlagt. At starte med hvad læreren ved, og ikke med, hvad læreren ved, lader til at være en af de største udfordringer i forsøgene på at efterleve det konstruktivistiske læringssyn, som ligger bag storyline (Falkenberg 2000, s. 38) Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

7 Storyline – 7 principper d) problemtaklende
Et storyline-forløb er mere lærerstyret end et projektarbejde Men fordi storyline bygger så meget på elevernes medbestemmelse, medansvar, egen-aktivitet og kreativitet kan man sige, at storyline-forløb ”opdrager” børnene til senere at kunne magte mere selvstændige projektforløb. Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

8 Storyline – 7 principper e) elevernes aktivitet
Storyline-metoden bygger på et læringssyn, der har hentet inspiration 3 steder: I Deweys erfaringspædagogik. Learning by doing I Vygostkys (og andres) virksomhedsteori. Læring sker i en social kontekst og læring sker i zonen for nærmeste udvikling I Piagets konstruktivisme. Læring/viden er noget eleven selv må konstruere – og denne konstruktion kan foregå på forskellige måder Assimilation (når man hænger mere på et allerede eksisterende mentalt stativ – sit indre skema/sin forestilling) Akkomodation ( når man bliver nødt til at ombygge el. udbygge stativet – altså ændre sine skemaer/forestillinger) Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

9 Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling
Storyline – 7 principper f) fokus på elevernes kreativitet og argumentation Fordi storyline bygger på elevernes egne bidrag, kan storylineforløb ifølge Falkenberg påvirke elevernes tiltro til egne muligheder. De får derved større frimodighed til at afprøve andre muligheder. Ved at tale om forløbets spørgsmål og ved at arbejde med sproglige og praktiske opgaver kan børnene vinde ny indsigt. Ifølge Vygotsky kan man betragte sproget som tænkningens sociale redskab – og det er gennem sproget, at storylineforløbet kan bliver fælles og det er gennem sproget børnene gør sig erfaringer med at argumentere. Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

10 Storyline – 7 principper g) vigtigt med visualisering
Falkenberg medgiver, at man kan diskutere hvor vigtigt det er at visualisere storylinen, men hun nævner en række fordele ved visualiseringen: Visualiseringen befordrer fællesgørelsen Visualiseringen fastholder historiens kontekst Visualiseringen repræsenterer meget stof til begrebslæring Visualiseringen stimulerer fantasien og konkretiserer børnenes forestillinger Visualiseringen giver mulighed for færdighedslæring (i forhold til praktisk billedproduktion o.l.) Visualiseringen giver læreren vigtig information om børnenes forestillinger og forståelse Gode tip til visualisering s Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

11 Om sprogets funktion Falkenberg 2000, s. 153-155
Hvad bruges sproget til? at gøre sig forståelig for andre (at kommunikere betyder at gøre fælles) at skabe fællesskab at uddele og tage ansvar at love noget at skabe love at bygge civilisation at skabe og fastholde kultur Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling

12 Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling
Konkrete story-line-forløb Beskrevet i Storylinebogen af Cecilie Falkenberg Kroghs Forlag, 2000 Skovfolket og flodfolket (tværfagligt) s. 9-27 Trolde (dansk 0-2.klasse) s Butiksgaden (skriftsprog 0-3.klasse) s Novelleskrivning (dansk 7.-9-klasse) s Se desuden flg. bøger: Storylinemetoden for de yngste. Mosegaard, 1995 Storylinemetoden 1.-5.klasse. Mosegaard, 1997 Man ska’ ku’ læse. Falkenberg. Dansklærerforeningen, 1996 (omtaler bl.a. et forløb med Aladdin og den vidunderlige lampe).Bog + video Med venlig hilsen Falkenberg. Dansklærerforeningen, Bog + video (om at få en venskabsklasse) Lærerens bog til Freja og Eskil for fulde sejl. Frost. Gyldendal, 2004 (s præsenteres 3 forløb om henholdsvis lege, venner og håndværk) Anna-Marie H. Hansen, CVU Jelling


Download ppt "En mulig metode i begynderundervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google