Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Øget dækningsbidrag ved produktion af både energi og miljø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Øget dækningsbidrag ved produktion af både energi og miljø"— Præsentationens transcript:

1 Øget dækningsbidrag ved produktion af både energi og miljø
Miljøkonsulent Irene Wiborg Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Indhold Flersidig arealanvendelse giver muligheder
Flerårige energiafgrøder Udnyttelse af miljøbegrænsninger Økonomi Etårige afgrøder Nye muligheder for afsætning Konklusion

3 Udfordringen er drift i sårbare områder
Nitratfølsomme drikkevandsområder Næringsstoffølsomme søer og fjorde… Miljøkrav i forbindelse med VVM- og miljøgodkendelser

4 Den flersidige arealanvendelse
Arbejdskraft Maskinpark Arealer til husdyrgødning En vifte af muligheder: Interessant hvordan vi udnytter arealer både til husdyrgødning, f.eks. Også brakken og de sårbare arealer! Arealer til mere natur Øget dækningsbidrag?

5 Flerårige energiafgrøder, - f.eks. pil og elefantgræs
Lav kvælstofudvaskning til drikkevand og overfladevand Gode opholdssteder for vildtet Arbejdskraftsbehovet ligger på andre tider af året Eksisterende maskinpark kan i en vis grad udnyttes

6 Eksempel på DB i pil pr. ha.
Årlig indtægt: kr. Omkostninger: Etablering, ukrudtsbekæmpelse og næringsstoffer: 743 kr. Maskin- og arbejdsomkostninger: kr. Dækningsbidrag, ekskl. tilskud: kr. + 320 kr. energitilskud: kr. Pris: 32 kr. pr GJ Energiindhold i et ton tørstof = 18,4 GJ Høst: 36 tons tørstof hvert tredje år = 12 tons tørstof pr. år

7 Status: Flerårige energiafgrøder på kontrakt i 2005
Ha i alt Antal kontrakter i alt Gennemsnits areal pr kontrakt, i ha Pil og poppel 119 42 3 ha I alt ca ha med pileproduktion i Danmark 325m kr. pr ha ekstra pga kontrakt

8 Eksempel: Flerårige energiafgrøder på Samsø
Udnyttelse af begrænsninger! Se mulighederne! ”Demonstrere at elefantgræs er en miljøvenlig mulighed for drift af landbrugsarealer i områder, hvor kvælstofudvaskning skal begrænset af hensyn til drikkevandskvaliteten”

9 Opsøg mulighederne Forhandl med vandværk eller miljømyndighed om tilskud til ændret drift Søg at sikre harmonijorden Søg energitilskud Undersøg marked for afsætning inden igangsætning af produktion Sørg for at vise at fortsat gødskning ikke øger udvaskningen

10 Størst mulig del af viften skal udnyttes
Afgørende for tilfredsstillende dækningsbidrag!

11 Bioenergi reducerer CO2 og øger muligheden for afsætning
Bioenergi, - En ekstra (miljøvenlig) mulighed for afsætning. Vi har afsætning til foder til grise og køer, nu også energi!

12 Afgrøder til energi Afgrøder: Udnyttelsesgrad på værk: Hvede Varmeværk
Raps Sukkerroer Helsæd Udnyttelsesgrad på værk: Varmeværk Biodiesel Ethanol Biogas

13 Perspektiver Alle EU lande skal anvende minimum 2 pct. biodiesel (rapsolie) og ethanol (finsprit) som brændstof til transportsektoren senest i 2005 Danmark er endnu ikke kommet over 0 pct.! Ethanol: 2 pct. Kræver ha hvede (og vi dyrker ha i DK) 5,75 pct ha hvede

14 Ethanol og benzin Med dagens produktionsmetoder skal benzinprisen op på 9,80 kroner, før bioethanol kan konkurrere med benzinen

15 Ethanolværker på vej Sønderjysk Landboforening har projekteret et anlæg Statoil overvejer at etablere et i forbindelse med deres raffinaderi i Kalundborg, i samarbejde med DLG og Rambøll. Grenå Kommune undersøger muligheder for et anlæg på virksomheden BASF Health & Nutrition efter ophør af vitaminproduktion. Elsam har planer om at etablere anlæg i Studstrup

16 Innovation og politisk vilje

17 Rapsproduktion Der dyrkes i dag ca. 120.000 ha
70 – 80 pct. går til energi Der kan rent sædskiftemæssigt realistisk dyrkes op til ha raps om året i Danmark!

18 Konklusion: Udnyt paletten af muligheder
Brug af brakareal til nonfood giver mere harmonijord! Økonomi i beskyttelse af vand! Hvordan optimerer du jagtlejen på din ejendom? Restprodukter er også penge værd! Drikkevand/ overfladevandsbeskyttelse Udnyttelse af restprodukt Udnyttelse af brakarealet gir større udbringningsarealer (gylle) Natur-vinklen (jagt) DB på produktet Kan bidrage til egen forsyning Multifunktion er vejen frem! Hvad koster energi på din bedrift? Multifunktion og innovation er vejen frem!


Download ppt "Øget dækningsbidrag ved produktion af både energi og miljø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google