Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planlægning, proces og evaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planlægning, proces og evaluering"— Præsentationens transcript:

1 Planlægning, proces og evaluering
TPACK og SAMR Planlægning, proces og evaluering

2 Generel viden Teknologisk viden = læringsteknologier bredt: f.eks. IWB, Web 2.0 tjenester, søgemaskiner, tablets, smartphones, robotter, apps, GPS m.m.

3 Generel viden Pædagogik (og didaktik) – viden om læring, dannelse, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning

4 Generel viden Fagfaglig – Viden om fagets indhold, centrale kundskabs- og færdighedsområder.

5

6 Digitalt didaktisk design
It-didaktiske Læremiddelfaglig Fagdidaktisk

7 Digitalt didaktisk design
Fagdidaktiske It-didaktiske Digitalt didaktisk design Læremiddelfaglig Læremiddelfaglighed: Teknologisk, fagfaglig viden er viden om, hvordan fagligt indhold kan ændres og repræsenteres, når det digitaliseres. Viden om hvad f.eks. dynamiske fagprogrammer, hypertekster, simulationer og multimodale tekster gør ved indholdet. Undervisere skal ikke blot have viden om fagets indhold, men også viden om hvordan teknologi kan skabe nye måder at undervise i, bearbejde og repræsentere et givent indhold.

8 Digitalt didaktisk design
Fagdidaktiske It-didaktiske Digitalt didaktisk design Læremiddelfaglig Fagdidaktik pædagogisk, fagfaglig viden er viden om, hvilke undervisningstilgange og strategier der passer bedst til indholdet. Det er er også viden om pædagogiske og didaktiske teoriers anvendelighed i forhold til indhold, viden om elevernes forudsætninger, viden om hvad der ofte er svært at lære, viden om hvordan indholdet skal struktureres m.m.

9 Digitalt didaktisk design
Fagdidaktiske It-didaktiske Digitalt didaktisk design Læremiddelfaglig It-didaktik teknologisk pædagogisk viden – viden om hvordan teknologi kan understøtte pædagogiske og didaktiske modeller. Viden om hvordan teknologi kan kvalificere forskellige arbejdsformer, kollaborative læringsscenarier, videndeling, projekt- og procesorienteret læring og fremme elevernes refleksion over egen læreproces.

10 Digitalt didaktisk design
Fagdidaktiske It-didaktiske Digitalt didaktisk design Læremiddelfaglig Digitalt didaktisk design teknologisk, pædagogisk, fagfaglig viden er alle sammentænkt og spiller gensidigt sammen. Her sammentænkes alle seks områder og skaber et design der integrerer teknologier i faget.

11 Digitalt didaktisk design
Fagdidaktiske It-didaktiske Digitalt didaktisk design Læremiddelfaglig ” Problemet er, at mange undervisere ikke behersker eller forstår, hvordan de kan udnytte de nye digitale teknologier med henblik på at åbne op for læringspotentialet i snitfladen: pædagogisk, teknologisk viden. Derfor implementeres IT ofte ind i en traditionel undervisningsform, hvor det der er i fokus er nye, digitale måder at arbejde med det samme indhold på.” Ture Reimer-Mattesen CFU Lillebælt

12

13 SAMR Vi bruger it som strøm til det vi altid har gjort. Vi læser e-bøger på ipaden og vi skriver opgaver i word. Opgaverne bliver løst som altid og teknologien har ikke indflydelse det faglige eller læringsprocessen.

14 SAMR Teknologierne bliver funktionelle og brugt smartere. Fx
annotering i dokumenter på ipaden. Forskellige editeringsmuligheder og copy/pasting Upload af billeder fra mobilen Teknologien gør tingene nemmere og mere fleksibelt

15 SAMR It understøtter nye muligheder for at læringsprocessen og aktiviteter tænkes anderledes i det didaktiske design. Fx Studerendes design af multimodale produkter og brugen af kommunikative platforme som grundlag for samarbejde samarbejde gør at undervisningen planlægges anderledes end før.

16 SAMR Teknologien forandre grundlæggende undervisningen og læringsprocesser. Fx Qrkoder der placeres i autentiske læringsmiljøer uden for uddannelsesinstitutioner eller virtuelle verdener der ophæver tid, rum, kommunikationskonventioner. Blogs, wikier kan også være forandringsteknologier.

17 Sådan! Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvornår?

18 SAMR Tid Tiltag Behov Tegn Teknologisk viden Fagfaglig viden
Pæd. /Didaktisk viden SAMR

19 Mishra & Koehler = TPACK
Ruben R. Puentedura = SAMR


Download ppt "Planlægning, proces og evaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google