Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børne - og Familiechef Bente Schoubye og Souschef Susan Bjerregaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børne - og Familiechef Bente Schoubye og Souschef Susan Bjerregaard"— Præsentationens transcript:

1 Børne - og Familiechef Bente Schoubye og Souschef Susan Bjerregaard
Incitamentsstyring i praksis ”Mod mindre indgribende og mere forbyggende indsats” - et merforbrug på 45 mio. kr. Konference om styring af specialundervisning og inklusion 4. oktober 2010 Børne - og Familiechef Bente Schoubye og Souschef Susan Bjerregaard

2 Disposition Baggrund for og indhold af projektet Støtteprocesser
Hvordan sikrer ledelsen, at medarbejdere får ejerskab til et topstyret projekt? Organisationsudviklingen i Familie og Rådgivning som et middel til implementering af projektet Kompetenceudvikling af veluddannede faggrupper Hvor er vi nu?

3 Udfordringer Manglende indfrielse af de politiske mål
Merforbrug på 44,7 mio. kr. Økonomi og Styring Personale og Faglighed

4 ”Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats”
Udgangspunkt i sammenhængende børnepolitik og værdier om forebyggelse, inklusion og barnets krav på tilbud i nærmiljøet 4-årig plan til politisk beslutning om genopretning af området – fremlagt og vedtaget januar 2009 -en plan for tilpasning af serviceniveau, tilbudsstruktur og samlede kapacitet -en plan, der sikrer overholdelse af økonomiske rammer i de kommende år…. I alt 19 initiativer for at sikre balance

5 Udvalg af de 19 initiativer
Konkrete måltal for bevægelsen almene tilbud, fx 41 elever fra specialklasser til almenklasser Lukning af gruppeordninger/specialklasser Lukning af et antal specialpladser i dag og klubområdet Strammere styring af transport af elever 15-årige i egen bolig med støtte Tilbud til udenbys børn om pladser i Gladsaxe Udvikling af egne tilbud med høj kvalitet fx Lokal dagbehandlingstilbud Lokal døgntilbud Mor/barn-projekt

6 Støtteprocesser Politisk opbakning ”Skolernes rummelighedsplan”
Treårigt projekt med fokus på mål, holdninger, værktøjer (0,8 mio.) 4 mio./år til fastholdelse af skolebegyndere i almenklasser (inden for rammen) Fagligt og organisatorisk udviklingsprojekt i Familie og Rådgivning 2 mio./år til kompetenceudvikling (inden for rammen) Samarbejde og fælles værdier på tværs – fælles vision Tværfaglige team: rådgivere, psykologer, sundheds-plejersker, støttekorps, skole, dagtilbud

7 Ejerskab til projektet
Top – Down styret projekt Forandringer skal give mening Passende forstyrrelser Dialogprocesser Rumme frustrationer Kunne lytte Høringsproces

8 Styring og dialogfora Styregruppe Arbejdsgrupper Rundture Møder Forældremøder med politikere Skoleråd, dagtilbudsråd, foreninger Bestyrelser Høringsproces

9 Organisatoriske og faglige udviklingsprocesser
Brugere / Borgere Politikere Strukturændringer Ændrede opgaver / mål Arbejdsprocesser og administrative procedurer Fagprofessionelle og tværfaglige team Familie og Rådgivning Skoler og daginstitutioner Børn og unge

10 Strukturændringer Udviklingsprojekt i Familieafdelingen
-Special- og socialrådgiverne samles i en organisation - Rådgivere på skolerne - Teamorganisering og udvikling PPR – samles Teamorganisering og udvikling Faglige teams Tværfaglige team Nye institutioner dag/døgnbehandling Sammenlægning af flere institutioner Brugere / Borgere Politikerne Strukturændringer Ændrede opgaver / mål Arbejdsprocesser og administrative procedurer Tværfaglige team Fagprofssionelle Familie og Rådgivning Skoler og daginstitutioner Børn og unger

11 Ændrede opgaver / mål Øget fokus på inklusion
Brugere / Borgere Politikerne Øget fokus på inklusion Øget fokus på det forebyggende arbejde Færre specialtilbud Ny tilbudsvifte Flere tværfaglige opgaver Flere konsultative opgaver Nye serviceniveauer Strukturændringer Ændrede opgaver / mål Arbejdsprocesser og administrative procedurer Tværfaglige team Fagprofessionelle Familie og Rådgivning Skoler og daginstitutioner Børn og unger

12 Arbejdsprocesser og administrative procedurer
Brugere / Borgere Politikerne Egenkompetencen stoppet i et ½ år Dispositionsark indført Serviceniveauer beskrevet Arbejdsgange analyseret Fra bevilling til betaling Tværfaglige konferencer Strukturændringer Ændrede opgaver / mål Arbejdsprocesser og administrative procedurer Fagprofessionelle Familie og Rådgivning Skoler og daginstitutioner Børn og unger

13 Fagprofessionel - en udfordring
Brugere / Borgere Politikerne Viden – høj uddannelse Vidensmonopol Selvbestemmelse Stærkt kollektiv Faglig identitet og kultur Monofaglighed og/eller Tværfaglighed Kompetenceudvikling Strukturændringer Ændrede opgaver / mål Arbejdsprocesser og administrative procedurer Fagprofesionelle Familie og Rådgivning Skoler og daginstitutioner Børn og unger

14 Ledelse af fagprofessionelle - dilemmaer
Ledelse er mere indgribende ift. så mange andre Faglighed (værdier) og personlighed smelter sammen Fagprofessionelle kobler ledelse fra, hvis de mener, at det lederen beder om, fører til et resultat under ”standard” Det ”skærmende” lederskab

15 Faglighed kontra Økonomi
Den enkelte sag Den fagligt bedste løsning Det samlede budget Den økonomisk bedste løsning

16 Kompetenceudvikling (af de bedst uddannede)?
Kompetenceudvikling er et godt incitament for fagprofessionelle, siger de selv - En lille ”luns” af det faglige - Systemkendskab - Tværfaglighed - Et beredskab

17 Kompetenceudvikling i projektet
Fælles opstart for alle Konferencer for alle personalegrupper, teater, foredrag m.m LP – uddannelse Særlig tilrettelagt uddannelse f. eks. Inklusionsvejledere, Kommunikation hos Dispuk Disponenter uddannet

18 Kompetenceudvikling (forsat) 2
Kompetenceudvikling (forsat) 2. dages kursus med skoleledere, psykologer, rådgivere, ledere og chefer 1. dag Udvalgsformanden indledte Fælles vidensgrundlag Relationer Fælles ansvar / Fællesskab 2. dag Tværfagligt (rådgivere og psykologer) Kendskab til hinandens faglighed - LP modellen (på baggrund af 6 psykologers kursus i Norge) Hvordan samarbejder vi tværfagligt?

19 Kompetenceudvikling (fortsat) Opfølgningsdag
Ekstern proceskonsulent Skolegrupper med skoleleder, skolens tilknyttede psykolog og rådgiver Rådgivere ud på skolerne og i dagområdet Nyt tiltag: Tværfaglige team på skolerne/dagområdet – fælles viden og coaching i distriktsteam

20 Har det været uden problemer?
Massive protester ifm. den politiske beslutning i januar 2009 Svært at ændre eksklusionskulturen – holdninger på institutionerne og hos forældre og bestyrelser Stor udfordring for skolerne at tilpasse organisationen til de ændrede vilkår Flere klagesager – også nogen vi taber Ressourcekrævende styring i forvaltningen

21 Hvor står vi nu? Der visiteres i overensstemmelse med de politiske værdier og mål Tids - og handlingsplanen for de 19 tilpasnings-projekter holder Budgettet for 2009 holdt! Skoler og institutioner arbejder konstruktivt og målrettet Demonstrationerne er ophørt – der er stadig skeptikere Antallet af klager er halveret Fortsat politisk opbakning en nødvendighed

22 Specialundervisning Antal helårsbørn

23 Støttekrævende Børn og Unge 2010 priser

24 Hvor står vi nu? ”Vi er jo i samme båd”
”Det er utroligt, at det ikke har været hårdere” ”Sorgen har lagt sig – jeg ser flere muligheder” ”Vi har fået større samhørighed” ”Vi er faktisk mere tilfredse”

25 Hvad skal der til for at det lykkes?
Styr på det specialiserede område – både pengene og kvaliteten Politiske mål – og mod! Inklusion inden for almenområdet & lokale løsninger Ledelse, styring, visitation og incitamenter Faglige støtteprocesser


Download ppt "Børne - og Familiechef Bente Schoubye og Souschef Susan Bjerregaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google